Мета психології

Загальна інформація про мету психології у статті Психоенциклопедії на веб-платформі "Простір Психологів"

З прадавньої історії відомо, що людина завжди вивчала себе і свій внутрішній світ.

З початку існування людства ця допитливість трансформувалася в дослідження, а вони своєю чергою зробили можливим розвиток науки.

Фізіологія та анатомія дозволяють нам зрозуміти, як працює наш організм, але ці науки досліджують не лише людей, а й інші живі організми.

Але якщо ви шукаєте щось унікальне, що відноситься лише до найрозумніших створінь природи, то зверніть увагу на психологію.

Ця наука зосереджена на вивченні людської психіки та поведінки, що робить її неповторною і важливою для кожного з нас.

Завдяки психології ми можемо краще зрозуміти самих себе, взаємодію з іншими людьми та розвивати свої вміння і навички.

Тож, якщо ви зацікавлені в дослідженні людської психіки, психологія – це наука, яка зможе задовольнити вашу допитливість і зацікавленість.

ПСИХОЛОГІЯ

Психологія – наука, що вивчає наш розум, почуття та емоції. Метою психології є розуміння цих процесів і використання отриманих знань на користь людства. Наш розум і емоції залишаються складною загадкою для науки, як і хімічні процеси в організмі, але психологія займається вивченням сигналів між нейронами в мозку, які супроводжують кожну мить нашого життя.

Психологія знаходить застосування в розв’язанні людських проблем, що допомагає покращувати якість життя та ефективність функціонування суспільства – це кінцева мета науки. В результаті безлічі відкриттів, зроблених психологією, відбувається модифікація фундаментальних ідей та поглядів.

Наприклад, вчителі використовують заохочення та стимули для мотивації своїх учнів замість штрафів. Принцип посилення для вироблення бажаної поведінки вивчався у лабораторних дослідженнях на тваринах!

Сьогодні батьки частіше спілкуються зі своїми дітьми, надаючи їм більше інтелектуальної стимуляції та заохочення до веселощів і жартів, ніж раніше. Дослідження розвитку людини проводять психологи, які підтверджують довгострокові позитивні ефекти такого підходу до виконання батьківських функцій.

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Предмет, як і мета, психології змінювався протягом історії науки. Спочатку предметом вивчення була структура свідомості, а згодом – зовнішня поведінка людини.

Сьогодні психологія займається вивченням різних аспектів психіки, включаючи сприйняття, увагу, пам’ять, мислення, емоції, мову та багато іншого.

Отже, предмет психології полягає в розумінні та вивченні складних процесів, що відбуваються в нашому розумі та поведінці, з метою поліпшення якості життя людей.

МЕТА ПСИХОЛОГІЇ

Метою психології в глобальному сенсі є пізнання людської психіки, а результати її досліджень застосовуються для практичного використання, зокрема, для створення оптимальних умов для людського життя та роботи.

Залежно від предмету досліджень, завдання психології можуть бути різними. У минулому, коли предметом дослідження була душа, завдання ставилися виходячи з цього.

Метою психології було вивчення духовного розвитку та прагнення не розгнівати богів. З «епохи свідомості» завдання стали більш вузькоспрямованими та полягають у вивченні сенсуалізму людини – того, що вона чує, відчуває, згадує та думає.

У сучасній психології основна мета полягає у повному розгляді причинно-наслідкового зв’язку людської поведінки з урахуванням мотивів та особливостей конкретної людини.

Психологія описує та класифікує різні психічні явища, такі як сприйняття, увага, пам’ять, мислення, емоції та поведінка. Одним із завдань психології є пояснення цих явищ.

У сучасній психології відкинуто принципи далекого минулого за їх непотрібність та неможливість раціонального пояснення. Психологія має багато завдань, пов’язаних з вивченням різних аспектів людської психіки та поведінки, що ставить перед нею виклики та завдання в умовах постійної зміни світу та людської культури.

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Методи психології мають певну послідовність і допомагають досягти мети дослідження. Основна мета методів психології – чітко визначити процес дослідження, спрощуючи подальший аналіз.

Спочатку потрібно зібрати необхідну інформацію та проаналізувати об’єкт дослідження. Для цього можна використовувати безпосереднє спостереження, вивчення документів, проведення тестів та інші методи. Потім ці дані обробляються та проводяться експерименти. На основі отриманих результатів складається психологічна картина.

Загалом психологію можна розділити на загальну та прикладну. До загальних методів відносять самоспостереження, спостереження, опитування, бесіду та тестування. До практичних методів відносять навіювання та консультацію (хоча межа між ними може бути розмитою).

Методи дослідження залежать від предмета дослідження. Наприклад, для вивчення свідомості та поведінки можна використовувати спостереження, самоспостереження та аналіз фактів.

ПІДБІР ПСИХОЛОГА

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за одним основним психологічним симптомом, скажімо “хронічна втома”, так і одразу за кількома параметрами, наприклад “хронічна втома”, “стрес” і “провина” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

ПІДСУМКИ

Психологія – наука про вивчення людського розуму, емоцій та поведінки.

Попри значний прогрес, наше розуміння людського розуму та його складнощів залишається обмеженим, але спеціалісти Простору психологів продовжують розкривати його таємниці.

Так само як хімічні процеси, що відбуваються в організмі, сигнали між нейронами в мозку супроводжують кожну мить нашого життя.

Психологія – це величезне і складне поле знань, що досліджується в контексті предмета, мети та завдань науки.

Автор