Функції психології

Загальна інформація про функції психології в публікації Психоенциклопедії на веб-платформі "Простір Психологів"

Психологія як наука досліджує людину у всій її складності, вивчає її поведінку, думки, почуття та інші аспекти психіки. Вона має об’єкт, предмет, методи дослідження, методологію та функції. Функції психології можна розглядати як важливі аспекти, які вона виконує у суспільстві. Основні функції психології мають велике значення для розвитку людини та соціуму.

Психологія має безліч важливих функцій, серед яких можна виділити наступні:

  1. Описова функція. Психологія досліджує та описує різноманітні явища та процеси, що відбуваються у психіці людини, такі як сприйняття, увага, пам’ять, мислення, емоції тощо.
  2. Пояснювальна функція. Психологія пояснює, які фактори впливають на формування та розвиток психіки людини. Вона досліджує зв’язок між зовнішнім середовищем та внутрішнім світом людини.
  3. Прогностична функція. Психологія дозволяє прогнозувати поведінку та реакції людини на різні ситуації та події. Це особливо важливо в практичній психології, де прогнозування може допомогти у розробці ефективних методів корекції поведінки та психологічної допомоги.
  4. Функція управління. Психологія надає підстави для розробки програм та стратегій управління в різних сферах діяльності, наприклад, в педагогіці, спорті, бізнесі тощо.
  5. Корекційна функція. Психологія допомагає виявляти та коригувати різні психологічні проблеми, такі як тривожність, депресія, страхи, комплекси, аддикції тощо. Вона надає різноманітні методи та техніки, що можуть допомогти людині змінити свою поведінку та здобути психологічний комфорт.

Спеціалісти Простору психологів виділяють декілька найбільш сучасних функцій психології, які будуть докладно розглянуті в цій статті нижче.

ПРОФІЛАКТИЧНА ФУНКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Профілактична функція психології полягає в запобіганні формування різних психологічних проблем та захисту від них. Основна мета цієї функції – розвиток психологічної стійкості та забезпечення психічного комфорту людей.

Для цього психологи використовують різні методи та техніки, які допомагають виявляти фактори ризику для розвитку психологічних проблем, таких як стрес, депресія, тривожність, агресія тощо. На основі цього розробляються іміджеві та профілактичні програми, які допомагають підвищити рівень психологічної стійкості та забезпечити психічне здоров’я.

Профілактична функція психології має важливе значення в різних сферах життя, таких як освіта, медицина, соціальна сфера, бізнес тощо. Наприклад, у школах проводяться тренінги з психологічної стійкості та здорового способу життя, в медичних закладах – психологічна допомога та консультування, в бізнесі – профілактичні програми з метою зниження ризику виникнення у співпрацівників стресу та вигорання на роботі.

ФУНКЦІЯ ПРОГНОЗУ

Прогностична функція психології полягає в передбаченні поведінки, думок та емоцій людей на основі психологічних досліджень та аналізу попередньої поведінки та досвіду. Основна мета цієї функції полягає в розумінні психічного стану людей та передбаченні їхньої поведінки у майбутньому.

Для цього психологи використовують різні методи та техніки, які допомагають зрозуміти особистість та її взаємодію з навколишнім середовищем. Наприклад, за допомогою тестів, інтерв’ю та спостережень психологи можуть визначити рівень самооцінки, стресу, тривожності та інші показники психологічного стану.

Прогностична функція психології має важливе значення в багатьох сферах життя – освіті, медицині, правоохоронні, соціальній сфері тощо. Наприклад, у правоохоронних органах психологи можуть передбачити поведінку злочинців та допомогти у запобіганні кримінальних діянь, а в медичних закладах – визначити індивідуальну терапію та передбачити можливі психологічні проблеми під час лікування.

СОЦІАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧНА ФУНКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Соціально-терапевтична функція психології полягає у використанні психологічних знань та методів з метою покращення психічного стану людей та підвищення якості їхнього життя. Ця функція психології надає допомогу людям у розв’язанні різноманітних проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям, таких як депресія, тривога, страхи, неврози, розлади емоційного стану, проблеми взаємин тощо.

Для досягнення цієї мети психологи використовують різноманітні методи та техніки, які допомагають людям зрозуміти свої емоції та почуття, розвинути навички саморегуляції та позитивного мислення, покращити взаємини з оточенням, збільшити рівень самовизначеності та самопізнання тощо.

Соціально-терапевтична функція психології є особливо важливою в сучасному світі, де зростає кількість стресових ситуацій та емоційних проблем, пов’язаних зі швидким темпом життя та інтенсивними технологіями.

Також вона є обов’язковою частиною роботи психологів в соціальних установах: школах, притулках для безпритульних, в’язницях, дитячих будинках та інших. Саме там психологи допомагають людям з психічними проблемами адаптуватися до нових умов та покращити якість свого життя.

Спеціалісти Простору Психологів мають підстави вважати перелічені функції основними та найбільш важливими.

Окрім них існує багато інших функцій психології, наприклад, функція формування та розвитку особистості, функція регуляції поведінки людини, функція пізнання та розуміння людської природи тощо.

Важливо зрозуміти, що психологія є дуже широкою наукою, яка досліджує людину у всій її складності, тому функції психології можуть бути різноманітними та залежати від конкретного напрямку психологічних досліджень.

ПІДБІР ПСИХОЛОГА

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за одним основним психологічним симптомом, скажімо “хронічна втома”, так і одразу за кількома, наприклад “хронічна втома”, “втрата” і “провина” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення

позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності