Закономірності психології

Загальна інформація про закономірності психології у статті Психоенциклопедії на веб-платформі "Простір Психологів"

Психологія – це наука, що вивчає ментальні процеси, поведінку і досвід людини. Серед її інструментів існує безліч закономірностей, які допомагають пояснити різні аспекти людської природи та поведінки.

Серед них найбільш яскраво виділяються такі закони:

 • між стимулом і реакцією;
 • подібності;
 • закріплення;
 • сприйняття;
 • групової динаміки;
 • самоактуалізації;
 • соціальної порівняльної оцінки;
 • впливу;
 • реакції на очікування;
 • когнітивного дисонансу;
 • очікування ефекту Пігмаліона;
 • закон уникнення втрат.

У даній публікації буде розглянуто кілька важливих з цих закономірностей психології.

ЗАКОН МІЖ СТИМУЛОМ І РЕАКЦІЄЮ

Закономірність свідчить, що на певний стимул завжди буде слідувати певна реакція. Наприклад, якщо подати гучний звук, то людина може злякатися і закрити вуха. Цей закон є основою класичного умовного рефлексу, який був відкритий І.П. Павловим.

ЗАКОН ПОДІБНОСТІ

Ця закономірність говорить про те, що люди мають тенденцію звертатися до тих, хто схожий на них. Це може проявлятися у виборі друзів, партнерів, колег тощо. Також цей закон може проявлятися у виборі об’єктів, які людина вважає привабливими.

ЗАКОН ЗАКРІПЛЕННЯ

Цей закон говорить про те, що людська поведінка може бути зміцнена або ослаблена залежно від того, які наслідки вона має. Наприклад, якщо людина отримує нагороду за виконану роботу, то вона, швидше за все, повторить цю поведінку в майбутньому. Якщо ж він отримує покарання, то ймовірність повторення поведінки зменшується.

ЗАКОН СПРИЙНЯТТЯ

Ця закономірність говорить про те, що люди сприймають світ відповідно до певних шаблонів і стереотипів. Наприклад, якщо людина вважає, що певна група людей становить загрозу, то вона може сприймати їхні дії більш негативно, ніж є насправді.

ЗАКОН ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ

Цей закон свідчить про те, що поведінка людей може змінюватися залежно від приналежності до будь-якої групи. Наприклад, людина може приймати іншу поведінку, щоб відповідати очікуванням своєї групи або підкоритися авторитету лідера.

ЗАКОН САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ

Закономірність визначає прагнення людей до самореалізації та реалізації своїх потенціалів. Концепція самоактуалізації була розроблена А.Маслоу, який виділив цей принцип як одну з головних потреб людини. Він представляє людину як таку, що прагне до найвищого рівня саморозвитку і самопізнання.

ЗАКОН СОЦІАЛЬНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ

Цей закон говорить про те, що люди визначають свою самооцінку, порівнюючи себе з іншими людьми. Наприклад, людина може відчувати себе більш успішною, якщо вона порівнює себе з людьми, які знаходяться на дещо нищому щаблі соціальних сходів, або ж вона може відчувати себе менш успішною, якщо вона порівнює себе з людьми, які знаходяться на більш вищому щаблі.

ЗАКОН ВПЛИВУ

Закономірність полягає в тому, що люди можуть змінювати свою поведінку під впливом інших людей. Наприклад, людина може приймати рішення, засновані на думці або поведінці інших людей, або ж підкорятися авторитету чи впливу групи.

ЗАКОН РЕАКЦІЇ НА ОЧІКУВАННЯ

Цей закон говорить про те, що сподівання, які люди мають щодо інших людей, можуть впливати на їхню поведінку. Наприклад, якщо людина вважає іншу людину недружньою, то вона може ставитися до неї з недовірою або взагалі уникати спілкування.

ЗАКОН КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ

Ця закономірність свідчить про те, що люди прагнуть зберегти консистентність між своїми переконаннями, поведінкою і ситуацією. Якщо ж такої консистентності немає, то людина може відчувати дискомфорт і прагнути знизити когнітивний дисонанс. Наприклад, якщо людина палить, але знає, що паління шкідливе для здоров’я, це може створювати у неї конфлікт між поведінкою і переконаннями. Щоб зменшити когнітивний дисонанс, людина може або змінити поведінку (кинути палити), або змінити переконання (заперечувати шкідливість паління).

ЗАКОН ОЧІКУВАННЯ ЕФЕКТУ ПІГМАЛІОНА

Закон говорить про те, що очікування, які людина має щодо іншої людини, можуть впливати на її поведінку та успіх. Якщо людина вірить у потенціал і здібності іншої людини, то вона може допомогти їй досягти кращих результатів, наприклад, давати їй більше можливостей для самореалізації та навчання.

ЗАКОН УНИКНЕННЯ ВТРАТ

Ця закономірність говорить про те, що люди більш схильні до того, щоб уникати втрат, ніж до того, щоб отримати вигоду. Наприклад, якщо людині запропоновано вибрати між двома опціями – втратити 50 доларів або виграти 50 доларів, то більшість людей схилятиметься до того, щоб уникнути втрати, навіть якщо це означає втратити можливість отримати вигоду.

Простір психологів вважає, що перелічені закономірності психології є основою для розуміння поведінки та мотивації людей. Вони допомагають психологам розробляти стратегії лікування і поліпшення якості життя, а також допомагають людям краще розуміти самих себе та відносини з соціумом.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів, які розуміють закономірності психології як за одним основним параметром, скажімо “хронічна втома”, так і одразу за кількома, наприклад “хронічна втома”, “втрата” і “провина” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як теми, запити, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор