Гештальт-психолог

Гештальт-психолог

Перш за все, слід зазначити, що “гештальт-психологія” — це школа психології, яка розвивалась у Німеччині в першій половині XX століття на основі поняття “gestalt” (нім. — форма, конфігурація).

Відповідно, гештальт-психолог це фахівець-психолог, який чи яка розглядають людину як цілісний організм, а відтак — цілісно досліджують процеси сприйняття, уваги, пам’яті, мислення та інші аспекти психіки.

Стрімке поширення гештальт-принципів у сучасній психології загалом, а також кількість фахівців з відповідною експертизою у “Просторі Психологів” зокрема, дозволяють констатувати, що професія чи спеціалізація гештальт-психолога — одна з найбільш затребуваних, а відтак і перспективних у сфері психології.

На практиці, гештальт-психологи працюють із людьми, які:

 • хочуть змінити своє життя,
 • прагнуть вибудувати нові стосунки з оточуючими,
 • прагнуть зрозуміти свої потреби та бажання,
 • шукають спосіб вираження своїх емоцій,
 • перебувають в пошуках внутрішнього спокою,
 • відчувають дискомфорт через різноманітні психологічні розлади
 • тощо.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГІЇ

Позаяк гештальт-психологія ґрунтується на наукових дослідженнях та верифікованих відомостях про людину та її психіку, а також з огляду на власний практичний досвід — сформулюю принципи гештальт-психології наступним чином:

 1. Цілісність. Людина є цілісним організмом, тобто все її життя складається зі зв’язків між його частинами, а гештальт-психолог допомагає людям зрозуміти ці зв’язки та знайти гармонію у своєму житті.
 1. Взаємодія. Людина завжди перебуває у взаємодії з оточенням, відповідно, гештальт-психолог повинен допомагати людям зрозуміти свої стосунки з оточуючими і знайти спосіб побудувати позитивні стосунки.
 1. Досвід. Людина знаходиться у постійному процесі дослідження, тобто все, що вона робить, відбиває її досвід. Відтак, гештальт-терапевти допомагають людям зрозуміти, як їхній досвід впливає на їхнє життя та як можна змінити його в ліпший бік.
 1. Тут і зараз. Гештальт-психологія акцентує увагу на тому, що важливо жити “тут і зараз”, саме тому гештальт-психологи допомагають людям зосередитися на тому, що відбувається в даний момент і таким чином знаходять дієві способи змиритися зі своїм досвідом.
 1. Креативність. Гештальт-психологи вірять, що кожна людина має в собі потенціал для творчості і самовираження, відповідно — допомагають людям знайти свій потенціал та знайти спосіб його вираження.

ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ

Для того, щоб стати гештальт-психологом в Україні, необхідно мати вищу освіту в галузі психології та пройти спеціальну підготовку в гештальт-терапії.

Зважаючи на законодавчу неврегульованість сфери психології в Україні, гештальт-психологи, звісно ж, повинні також мати розуміння процесів сприйняття та уваги, знання про психологічні процеси, а також вміти працювати з емоціями клієнта.

ФАХОВІ НАВИЧКИ ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГА

 1. Емпатія. Гештальт-психолог повинен мати здатність співпереживати зі своїми клієнтами та розуміти їхні емоції.
 2. Вміння слухати. Спеціаліст повинен вміти слухати своїх клієнтів та виявляти їхні потреби, щоб підтримувати їх у процесі самовиявлення та розвитку.
 3. Спостереження. Гештальт-психолог має уміти спостерігати за невербальними сигналами, мовою тіла та змінами в поведінці клієнта.
 4. Аналітичні навички. Гештальт-психолог повинен бути здатним аналізувати поведінку своїх клієнтів та знаходити способи їхнього самовдосконалення.
 5. Комунікаційні навички. Фахівець повинен ефективно комунікувати зі своїми клієнтами та допомагати їм зрозуміти свої проблеми.

Гештальт-психологія наразі є одним з найпопулярніших напрямків в психотерапії тому, що гештальт-терапевти допомагають людям зрозуміти свої емоції та почуття, знаходити способи виразити свої потреби та змінювати своє життя в ліпший бік.

Власне, як показує практика, гештальт-психологія дієво допомагає зберігати баланс між індивідуальністю та соціальністю, а також відчутно сприяє розвитку творчості та самореалізації.

ІДЕЇ ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГІЇ

Основні теоретичні ідеї гештальт-психології, такі як увага до цілого, готовність до змін та відкритість до досвіду, на практиці, можуть бути корисними не тільки для гештальт-психологів, а й для будь-якої людини.

Зокрема, увага до цілого може допомогти людині зрозуміти, що деякі проблеми можуть бути пов’язані не тільки з окремими подіями, а й також з ширшим контекстом.

Готовність до змін може допомогти людині під час різних життєвих перетворень, наприклад, при зміні роботи, місця проживання чи становища у соціальній ієрархії.

Відкритість до досвіду може допомогти людині розширити свої знання та розуміння як про себе, так і про навколишній світ.

Властиво, що гештальт-підхід може бути корисним у різних контекстах, включаючи освіту, бізнес та роботу зі спільнотами, а саме:

 • в освітній галузі гештальт-підхід допомагає студентам розвивати критичне мислення, здатність до самооцінки та знаходити свій власний шлях у житті,
 • у бізнесі гештальт-підхід може допомогти підвищити ефективність командної роботи та розвивати навички лідерства,
 • у роботі зі спільнотами — гештальт-підхід може допомогти підвищити рівень розуміння та співпраці між людьми з різних культур та соціальних груп.

Загалом, гештальт-психологія є важливою інноваційною парадигмою, яка допомагає людям розуміти і керувати своїми емоціями, поведінкою та мисленням.

Гештальт-ідея може бути корисною як для професіоналів у галузі психології, так і для людей, які бажають поліпшити якість свого життя та взаємодії з іншими.

Гештальт-терапія може бути відмінним варіантом психотерапії для людей, які шукають допомогу з приводу різних проблем, таких як депресія, тривога, міжособистісні конфлікти та інші.

Однак, важливо зазначити, що гештальт-терапія не може бути ефективною абсолютно для всіх.

Скажімо, деякі люди можуть відчувати дискомфорт, працюючи з гештальт-терапевтом, оскільки цей підхід може бути надто інтенсивним та вимагати такої відкритості та глибини самоаналізу, до яких клієнт ще не готовий.

Також важливо пам’ятати, що гештальт-терапія, звісно ж, не є безальтернативним варіантом психотерапії.

Правильний вибір психолога і підходу до психотерапії — повинен базуватися на індивідуальних потребах та переконаннях кожної людини, що, власне, уже можливо у спеціальному розділі “Простору Психологів” завдяки просунутій системі націлювання експертизи.

Причому зі 100% взаємовідповідністю та уже з першої спроби.

ПІДСУМКИ

Узагальнюючи вищезазначене через призму власного практичного досвіду наголошу, що професія гештальт-психолога вельми перспективна, адже пропонує інноваційний підхід до психотерапії та розвитку людини, зокрема тому, що:

 • в основі має концепцію, що людина є цілісною сутністю, яка повинна розглядатися в контексті множинності та складності її відносин із навколишнім світом,
 • надає клієнту можливість зосередитися на тому, що відбувається в даний момент, замість того, щоб думати про минуле або майбутнє,
 • допомагає зрозуміти та прийняти як свої емоції, так і дії,
 • підкреслює важливість відносин між людьми, зокрема, між клієнтом та терапевтом,
 • ґрунтується на повазі, відкритості та співпраці
 • тощо.

Професія гештальт-психолога може бути дієвим інструментом для розвитку людини та поліпшення її якості життя, проте, варто пам’ятати, що гештальт-терапія не є універсальним рішенням для всіх людей та проблем.

Природно, що професія гештальт-психолога вимагає від терапевта не тільки теоретичних знань та практичного досвіду, а й дотримання етичного кодексу поведінки.

Консультація гештальт-психолога та гештальт-терапія можуть бути корисними для людей, які шукають способи покращити своє самопочуття та якість життя, а також для тих, хто працює в галузі психології та цікавиться різними підходами до психотерапії.

Щоби записатися до гештальт-психолога, звертайтеся до мене або скористайтеся підбором фахівців з відповідною експертизою у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів“.

Ідея “psyhology.space”, слід додати — також, значною мірою, характеризується цілісним підходом і допомагає вирішувати різноманітні психологічні проблеми “тут і зараз”, як за допомогою запису до кваліфікованих гештальт-психологів, так і шляхом відвідування різних тематичних заходів, покупки відповідних товарів тощо.

Автор