Акцентуація характеру особистості

Систематизована та узагальнена інформація про суть та різновиди акцентуації характеру особистості у "Психоенциклопедії"

Акцентуація характеру – це виражені особливості характеру, які виходять за межі нормального рівня (можуть бути крайніми варіантами психічної норми) та викликають дискомфорт або проблеми у соціальній адаптації особистості.

Вивчення акцентуацій характеру має важливе значення для психології особистості, оскільки допомагає зрозуміти, як певні особливості характеру можуть впливати на поведінку та якість життя людини.

Діагностика та корекція акцентуацій характеру дозволяє покращити самопізнання та саморозвиток особистості, підвищити рівень соціальної адаптації та взаємодії з оточенням, а також уникнути поведінкових проблем у майбутньому.

ОПИС АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ

 • Класифікація акцентуацій характеру за Леонгардом
 • Класифікація акцентуацій характеру за Личко

У цьому розділі ми зосередимося на акцентуаціях характеру, що є важливим аспектом у розумінні особистості людини.

Ми розглянемо дві основні класифікації акцентуацій характеру, розроблені видатними психологами: К. Леонгардом та А. Личко.

Ці класифікації допомагають виявити та оцінити особливості характеру, які можуть впливати на поведінку, соціальні взаємодії та психічне здоров’я особистості.

Класифікація акцентуацій характеру Леонгарда

 • Гіпертимний тип характеризується підвищеним настроєм, високим рівнем енергії та оптимізмом.
  • Така людина може бути завжди у пошуку нових вражень та позитивних емоцій.
  • Наприклад, гіпертимна людина може завжди виражати свої емоції, сміятися, жартувати та бути центром уваги.
 • Дистимний тип характеризується пониженим настроєм, меланхолією та втратою інтересу до життя.
  • Така людина може бути замкненою та зневіреною у своїх можливостях.
  • Наприклад, дистимний чоловік може перебувати у стані депресії, та бути сумним.
 • Афективно-лабільний тип характеризується швидким змінюванням настрою та емоційної нестійкістю.
  • Така людина може різко переходити від радості до суму та нерішучості.
  • Наприклад, афективно-лабільна жінка може раптово заплакати без причини, а потім радісно посміхнутися.
 • Афективно-екзальтований тип характеризується високим рівнем енергії та емоційністю, а також підвищеною реактивністю на зовнішні подразники.
  • Така людина може легко виявляти свої емоції та переживати яскраво.
  • Наприклад, афективно-екзальтований студент може дуже емоційно реагувати на зауваження від викладача, а також бути дуже відкритим у спілкуванні з іншими.
 • Тривожний тип характеризується станом підвищеної тривоги, неспокою та страху.
  • Така людина може відчувати незручність у взаєминах з іншими людьми та мати труднощі у прийнятті рішень.
  • Наприклад, тривожна студентка може бути дуже переживати перед іспитом та перевіркою роботи викладачем.
 • Емотивний тип характеризується збільшеною емоційною чутливістю та неврівноваженістю.
  • Така людина може швидко переходити від однієї емоції до іншої та не контролювати свої реакції.
  • Наприклад, емотивний викладач може легко відчувати гнів та роздратування на своїх студентів та виявляти свої емоції у присутності класу.
 • Демонстративний тип характеризується потребою в прояві уваги та захоплення з боку інших людей.
  • Така людина може намагатися бути центром уваги та демонструвати свої досягнення.
  • Наприклад, демонстративний викладач може завжди намагатися виявляти свою компетентність та відмінність у спілкуванні зі студентами.
 • Педантичний тип характеризується підвищеною увагою до деталей та порядку.
  • Така людина може бути дуже вимогливою до себе та інших у виконанні завдань.
  • Наприклад, педантичний викладач може бути дуже детальним та точним у своїй лекції та вимагати від студентів акуратності та точності в написанні робіт.
 • Застрягаючий тип характеризується наявністю одного або декількох нездоланих комплексів, які ускладнюють поведінку людини.
  • Така людина може мати труднощі у соціальному спілкуванні та не вміти адаптуватися до нових умов життя.
  • Наприклад, застрягаючий студент може мати страх перед виступом на публіці та уникати участі у громадському житті.
 • Збудливий тип характеризується підвищеною реактивністю на зовнішні подразники та швидкою реакцією на них.
  • Така людина може бути дуже вразливою до впливу емоційно заряджених подій та ситуацій.
  • Наприклад, збудливий студент може швидко реагувати на шум, світло та рухливі об’єкти під час навчання.
 • Екстравертний тип характеризується нахилом до активного спілкування з людьми та відкритості у прояві своїх емоцій.
  • Така людина може знайомитися з новими людьми та активно взаємодіяти з ними.
  • Наприклад, екстравертований студент може відвідувати багато соціальних заходів та активно спілкуватися з колегами.
 • Інтровертований тип характеризується нахилом до усамітнення та відмови від активного спілкування з людьми.
  • Така людина може бути дуже замкненою та не вміти проявляти свої емоції публічно.
  • Наприклад, інтровертований студент може відмовлятися від участі в групових проектах та уникати великих компаній.
 • Амбіверт – це тип характеру, який поєднує в собі риси екстраверта та інтроверта.
  • Така людина може бути активною та комунікабельною у певних ситуаціях, але також відчувати потребу у самотності та віддаленості у інший час.
  • Наприклад, амбівертний викладач може бути дуже комунікабельним під час лекцій, але також відчувати потребу у відпочинку та самотності після занять.

Класифікація акцентуацій характеру за Личко

 • Гіпертимний тип характеризується високим рівнем настрою та активності.
  • Така людина може бути дуже оптимістичною та енергійною, а також мати багато ідей та планів.
  • Наприклад, гіпертимний студент може бути дуже мотивованим до навчання та розробки нових проектів.
 • Циклоїдний тип характеризується змінами настрою та емоційною нестійкістю.
  • Така людина може переживати епізоди депресії та ейфорії, які можуть змінюватися протягом декількох днів або навіть годин.
  • Наприклад, циклоїдний студент може мати труднощі у підтриманні стабільного настрою під час навчання.
 • Лабільний тип характеризується підвищеною чутливістю до зовнішніх подразників та змінами настрою.
  • Така людина може бути дуже вразливою до конфліктів та стресу, що може впливати на її психічний стан.
  • Наприклад, лабільний студент може легко переживати стосовно критики або невдачі в навчанні.
 • Астено-невротичний тип характеризується підвищеною втомлюваністю, нервовою напругою та емоційною нестійкістю.
  • Така людина може відчувати постійний дискомфорт у соціальних ситуаціях та мати труднощі у прояві своїх емоцій.
  • Наприклад, астено-невротичний студент може бути дуже втомленим та напруженим під час навчання, що може впливати на його результати.
 • Сензитивний тип характеризується високим рівнем чутливості до емоцій та настроїв інших людей.
  • Така людина може дуже співчувати та розуміти інших людей, але також може легко переживати негативні емоції.
  • Наприклад, сензитивний студент може бути дуже співчутливим до проблем та потреб інших студентів, але також може переживати дискомфорт у великих групах.
 • Психастенічний тип характеризується підвищеною тривожністю та невпевненістю у собі.
  • Така людина може мати труднощі у прийнятті рішень та у взаємодії з іншими людьми.
  • Наприклад, психастенічний студент може переживати тривогу та страх перед навчальними завданнями та екзаменами.
 • Шизоїдний тип характеризується нахилом до самоізоляції та уникання соціальних контактів.
  • Така людина може мати мало друзів та не виявляти бажання взаємодіяти з людьми.
  • Наприклад, шизоїдний студент може бути дуже зосередженим на своїй роботі та навчанні, але не проявляти бажання взаємодіяти зі своїми колегами.
 • Епілептоїдний тип характеризується нахилом до агресивної поведінки та змін настрою.
  • Така людина може мати труднощі у контролюванні своїх емоцій та виявляти агресію у відношенні до інших людей.
  • Наприклад, епілептоїдний студент може легко ставати роздратованим та агресивним під час конфліктних ситуацій.
 • Істероїдний тип характеризується нахилом до драматичної поведінки та потребою у увазі.
  • Така людина може виявляти емоційні вибухи та проявляти драматичну поведінку, щоб привернути увагу до себе.
  • Наприклад, істероїдний студент може демонструвати драматичні емоції під час виступів або презентацій.
 • Нестійкий тип характеризується підвищеною чутливістю до стресу та змін настрою.
  • Така людина може мати труднощі у пристосуванні до нових умов та змін в житті.
  • Наприклад, нестійкий студент може мати труднощі у зміні місця проживання або навчання.
 • Конформний тип характеризується нахилом до відповідності та наслідування стереотипів.
  • Така людина може мати труднощі у висловлюванні власної думки та переконань, оскільки прагне дотримуватися загальноприйнятих норм та правил.
  • Наприклад, конформний студент може уникати дискусій з іншими студентами та не висловлювати власної думки під час дискусій.
 • тощо

ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

 • Соціальна адаптація та взаємодія з оточенням
 • Взаємини з близькими, друзями, колегами
 • Вплив на професійну та особисту реалізацію
 • Можливості діагностики та корекції акцентуацій характеру

Акцентуації характеру можуть впливати на різні аспекти життєдіяльності особистості, включаючи соціальну адаптацію, взаємини з оточенням та професійну та особисту реалізацію.

Розглянемо кожен з цих аспектів детальніше.

Соціальна адаптація та взаємодія з оточенням можуть бути важкими завданнями для осіб з деякими типами акцентуацій характеру.

Наприклад, люди з тривожною акцентуацією можуть мати складнощі зі спілкуванням та виявляти необгрунтований страх у відносинах з оточенням.

Особи з демонстративною акцентуацією можуть виявляти складнощі у встановленні міжособистісних контактів та відносин з оточенням, оскільки звертають занадто багато уваги на себе та свої досягнення.

Взаємини з близькими, друзями, колегами також можуть бути складними для осіб з деякими типами акцентуацій характеру.

Наприклад, люди з емоційною акцентуацією можуть виявляти занадто сильну емоційну реакцію на події, що може вплинути на їх взаємини з іншими людьми.

Особи з педантичною акцентуацією можуть бути надто критичними до інших та вимогливими до деталей, що може вплинути на їх відносини з оточенням.

Акцентуації характеру також можуть впливати на професійну та особисту реалізацію.

Наприклад, люди з гіпертимною акцентуацією можуть бути успішними в творчих професіях, а з педантичною – в науці та інженерному ділі.

Особи з інтровертованою акцентуацією можуть виявляти більшу схильність до самотності та роботи в одиноцтві, тоді як екстравертовані особи можуть бути успішні в комунікаціях та лідерстві.

Нарешті, діагностика та корекція акцентуацій характеру можуть бути корисними для людей, які бажають покращити своє життя та взаємодію з оточенням.

Наприклад, психологічна корекція може допомогти зменшити негативний вплив акцентуацій характеру на життя людини та забезпечити більш успішну соціальну адаптацію та реалізацію.

Усі ці аспекти підтверджують важливість вивчення акцентуацій характеру в психології особистості та їх впливу на життєдіяльність людини. Осягнення цих особливостей може допомогти людині досягнути більшої самореалізації та успіху в різних аспектах життя.

ПІДСУМКИ

Висновки досліджень акцентуацій характеру в психології особистості свідчать про те, що це важлива характеристика, яка може вплинути на багато аспектів життєдіяльності людини.

Хоча акцентуації характеру не є патологічними станами, вони можуть створювати труднощі в соціальній адаптації та міжособистісних взаєминах.

Дослідження показують, що діагностика та корекція акцентуацій характеру можуть бути корисними для забезпечення успішної соціальної адаптації та реалізації.

Наприклад, виявлення акцентуацій характеру у дитинстві може допомогти вчасно звернутися до фахівця та здійснити необхідну корекцію.

У дорослому віці, здійснення психологічної корекції може допомогти людині зменшити негативний вплив акцентуацій характеру на її життя та забезпечити більш успішну соціальну адаптацію та реалізацію.

Таким чином, акцентуації характеру є важливим аспектом вивчення психології особистості.

Врахування цих особливостей може допомогти людині зрозуміти себе та свої взаємини з оточенням, а також досягти більшої самореалізації та успіху в різних аспектах життя.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “психодіагностика”, “дитячий психолог” і “психотерапевт” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності