15 публікацій

Характер – одна з індивідуально-психологічних особливостей особистості людини поруч з темпераментом та здібностями;

Характер — це сукупність стійких рис та якостей, які визначають спосіб поведінки людини, сприйняття світу, себе та інших людей. 

Риса характеруструктурний елемент характеру, що виявляє схильність людини сприймати та реагувати на внутрішні і зовнішні стимули однаковим чином у більшості випадків.

Характер уміщує у себе як позитивні, так і негативні якості, що описують особистість.

Він може бути виявлений через реакції, дії та ставлення до різних сфер життя.

Формується на основі поєднання генетичних, фізіологічних, соціальних та культурних факторів, самовиховання.

Вивчали особистісні риси характеру такі психологи як Г. Айзенк, Р. Кеттел, Е. Фромм, К. Роджерс та інші.

Термін «характер» уперше був використаний античним філософом Теофрастом у однойменній праці «Характери».

Учений розумів під ним сукупність ознак, що відрізняють одну людину від іншої.

У своїй збірці Теофраст описав такі характерологічні типи, як щедрий, чесний, улесливий, брехливий, гордовитий, буркотливий, доброзичливий, неотесаний тощо.

ТЕОРІЇ ХАРАКТЕРУ

Певний час дослідники не розрізняли поняття «темперамент» та «характер», ототожнюючи їх.

На сьогодні прийнято вважати, що темперамент є вродженою основою для формування характеру.

Нижче наведені деякі теоретико-методологічні засади розуміння природи рис характеру та способів їх дослідження:

 • 16-факторна модель особистості Р.Кеттела виявляє особливості емоційно-вольової сфери
 • Модель «Велика п’ятірка» (OCEAN). Ця концепція визначає п’ять основних факторів характеру, кожен з яких впливає на особистість:
  • Openness — відкритість новому досвіду,
  • Conscientiousness — сумлінність, усвідомленість,
  • Extraversion — екстраверсія,
  • Agreeableness — доброзичливість до інших, вміння дійти згоди, 
  • Neuroticism — нейротизм, емоційна стійкість/нестійкість)
 • Теорія самореалізації.
  • Згідно із нею  людина має потребу в самореалізації, тобто реалізації свого потенціалу.
  • Характер визначається тим, як особистість здатна реалізувати свої потреби.
 • Типологія орієнтацій характерів (Е.Фромм):
  • продуктивна (здорова),
  • рецептивна (споживацька),
  • експлуататорська,
  • накопичувальна
  • ринкова

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ

Науковцями розроблені психодіагностичні методики, які дають змогу у стислі терміни виявити основні риси характеру людини.

Однією із них є «Mini-Mult» – тест на визначення характеру, який розробив німецький психолог Курт Шуштер у 1970-х роках. Окрім нього, використовують:

 • 16-факторний опитувальник Р. Кеттела
 • ММРІ – багатофакторний опитувальник особистості (С. Хетуей, Дж. Мак-Кінлі)
 • Фрайбургський багатофакторний особистісний опитувальник (Тест FPI)
 • 5-факторний опитувальник П. Коста-Р. МакКре («Велика Пʼятірка»)
 • California Psychological Inventory (Х.Гульфорд)

ХАРАКТЕР ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ

Риси характеру впливають на усі аспекти життя людини і можуть стати причиною різних психологічних складнощів, особливо за наявності непродуктивних, конфліктуючих між собою рис, акцентуацій характеру.

Окремі домінантні риси можуть провокувати проблеми у міжособистісних стосунках як от образливість, корисливість, критичність, безвідповідальність, недовірливість, нечесність, цинізм, мінливість, конфліктність тощо.

Часто особистісні риси можуть сприяти розвитку депресії, тривожних або обсесивно-компульсивних розладів (чуйність, тривожність, перфекціонізм, акуратність, відповідальність, вимогливість) або підштовхувати до адиктивної поведінки.  

Чутливі, емотивні та творчі особистості нерідко відчувають складнощі у подоланні стресу.

Це провокує проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, роботою та іншими аспектами життя.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З РИСАМИ ХАРАКТЕРУ

Психолог проводить діагностичне обстеження, щоб визначити основні риси особистості клієнта та ті із них, що потребують корекції.

Надалі відбувається розробка фахівцем у взаємодії з клієнтом індивідуальної терапевтичної програми, скерованої на викорінення або приглушення не адаптивних рис характеру, що не влаштовують людину, стають на заваді її особистісного розвитку та самореалізації.

ПІДСУМКИ

Нерідко люди звертаються за психологічною допомогою з іншими запитами, аніж корекція рис характеру, однак психологічне консультування допомагає клієнтам усвідомити, що саме певна риса негативно впливає на їхні стосунки, роботу чи інші сфери життя.

Одним із ключових завдань психологічної допомоги є розвиток різних навичок, які допоможуть клієнтові управляти своїм характером та адаптуватися до різноманітних життєвих обставин.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “дитячий психолог”, “кар’єрний коуч” і “психотерапевт” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор