Великий контент-вибух

Великий контент-вибух у Просторі Психологів

Відповідно до образного комунікативного позиціювання проекту “Простір Психологів” як, свого роду, континууму, “великий контент-вибух” — це подія, з якої все починається, а закономірними наслідками якої, уже в коротко- та середньостроковій перспективі будуть:

По-перше, проведення кластерної докапіталізації як фінальної можливості для всіх україноментальних Фахівців та Інвесторів приєднатися до когорти Співзасновників бірюзової організації та, зрештою, юридичної особи

По-друге, поява сторінок psyhology.space в органічному Google-ТОПі на усі без винятку психологічні запити в уанеті (у тому числі, й російськомовні)

По-третє, безрекламне генерування на веб-платформу значних уже із першого місяця та стабільно зростаючих обсягів цільової аудиторії у всі наступні часові проміжки аж до досягнення середніх показників відвідування у розмірі 1 млн.відвідувачів за місяць

По-четверте, постійне перетворення частини згенерованого без жодної реклами трафіку — у безпосередні звернення до Фахівців з психічного здоров’я, профайли яких будуть розміщені у “Просторі”

По-п’яте, монетизацію навіть поверхового інтересу до психології — завдяки Подіям, PSY-крамниці та VR-психології

По-шосте, розвіртуалення у оффлайн-центр у Києві та мережу регіональних осередків

По-сьоме, підвищений інтерес до сайту не лише серед Клієнтів, а й серед Фахівців, потенційних Партнерів, бізнесу, Рекламодавців, грантодавців, громадських організацій, державних інституцій, корпоративних замовників тощо

По-восьме, створення репрезентативної і багатофункціональної “Асоціації україномовних психологів”

По-дев’яте, (з моменту бета-старту) стабільне наповнення скарбниці “(простого) товариства, що діє на підставі договору про спільну діяльність” та подальший періодичний розподіл всього прибутку між Співзасновниками відповідно до індивідуальних пайових пропорцій у загальних 100% капіталізації на момент завершення фінального вікна можливостей приєднатися до проекту з усіма співзасновницькими перевагами.

КОМПОНЕНТИ СИНГУЛЯРНОСТІ

Безпосередніми складовими “сингулярності”, як максимально концентрованого стану матерії напередодні великого вибуху — в проекції на Простір Психологів є:

  1. Майже 1000 публікацій Психоенциклопедії уже в момент альфа-старту
  2. Близько 300 тлумачень термінів у Словнику
  3. Кілька десятків статей у Блозі про психологію українською
  4. Три десятки презентаційних комунікацій (меню, підменю)
  5. Профайли Фахівців
  6. В цілому, увесь контент на веб-платформі

Підстави порівнювати появу та індексацію Google’м такого обсягу інформації на веб-платформі із “великим вибухом”, із якого може початися окремий континуум, наступні:

По-перше, відсутність місткої, упорядкованої і такої, що постійно розширюється інформації про психологію українською мовою в уанеті

По-друге, комплексна пошукова оптимізація веб-платформи та усього вищевказаного контенту відповідно до семантичного ядра та семантичного контент-плану

По-третє, створення контенту Фахівцями з психічного здоров’я із урахуванням вимог Google, зокрема і щодо практичного досвіду

По-четверте, наявність авторських, мультиавторських та співавторських публікацій Психоенциклопедії

По-п’яте, кумулятивний ефект, суть якого полягає у виведенні в ТОП-Google усієї інформації за рахунок сумарного її обсягу та високої якості як основних, так і другорядних (контентна гравітація)

По-шосте, поєднання усієї цієї інформації із прозорим “Підбором Фахівців” на одній веб-платформі, що обумовлює високі показники релевантності джерела інформації як відповідного не лише інтересам до, а й потребам у психології

По-шосте, безбар’єрність взаємодії між Клієнтами та Фахівцями через Підбір та Профайли

По-сьоме, наявність календаря психологічних заходів на “Горизонті подій

По-восьме, прозорість і доступність інформації як про проект, так і про Співзасновників

По-дев’яте, стратегія довготривалого розвитку, що передбачає цілий ряд фундаментальних переваг тощо

НАСЛІДКИ ВЕЛИКОГО КОНТЕНТ-ВИБУХУ

Іншими словами, аналогічно до того, як великий вибух — створив часово-просторовий континуум у якому, зокрема ми існуємо та маємо можливість діяти,

Великий контент-вибух — створить необхідні передумови для поступового створення на основі веб-кластеру нескінченного психологічного середовища, яке:

По-перше, вміщуватиме весь спектр можливих поєднань попиту і пропозиції на психологію в уанеті й не тільки

По-друге, забезпечить Співзасновників бірюзової організації та юридичної особи стратегічним джерелом зростаючих дивідендів

По-третє, уможливить усебічне знеросійщення сфери психології в Україні

По-четверте, об’єднає у “над-Я” колективної свідомості фахового співтовариства тих Спеціалістів із психічного здоров’я, які прагнуть поєднувати суспільно корисну діяльність із розвитком можливостей для максимальної монетизації фахової експертизи

По-п’яте, розкриє game changer`ний потенціал первинної ідеї належним чином і повністю

Та багато-багато іншого