“Над-Я” психологічної спільноти

Над-я або супер-Его фахового співтовариства

В комунікаціях проекту “Простір Психологів” термін “над-Я фахового середовища” чи “супер-Его професійного співтовариства” вживається для означення найбільш діяльної, розважливої, амбітної та незалежної частини україноментальних Фахівців із психічного здоров’я, яких об’єднала готовність до синергії з метою реалізації первинної ідеї.

Уже в момент альфа-старту існує “навіть трохи більше, ніж достатньо” підстав кваліфікувати Співзасновників Простору Психологів, образно, “ідеальним я колективної свідомості” фахового співтовариства, адже:

По-перше, це україноментальні Фахівці, які не пристосовуються до діючих, значною мірою зросійщених, умов функціонування ринку психології в Україні — а навпаки, активно, комплексно й системно популяризують (і монетизують) українськомовно-інклюзивну психологію

По-друге, це Фахівці із підприємницьким хистом та стратегічним мисленням, які спільними зусиллями створюють і керують доступною для всіх універсальною веб-платформою для безбар’єрного і взаємовигідного поєднання 100% попиту і пропозиції

По-третє, це Спеціалісти-інвестори, які створюють сприятливі умови як для максимально можливої монетизації психологічної експертизи, так і пропорційного розкриття потенціалу інвестиційної форми присутності на ринку психології

По-четверте, це Співзасновники горизонтально-мережевої бірюзової організації, яка подолавши три етапи становлення згідно стартапної логіки, непередодні бета-старту — оформиться в юридичну особу, (просте) товариство, що діє на підставі договору про спільну діяльність та, розпочавши підприємницьку діяльність, стане платником податків

По-п’яте, це Співвласники 100% он- та оффлайн капіталу Простору Психологів відповідно до абсолютних розмірів пайових внесків та відносних пайових пропорцій, розрахунок яких — відбудеться одразу після завершення кластерної докапіталізації та визначатиме розмір регулярно отримуваних дивідендів від розподілу 100% скарбниці проекту

По-шосте, це ядро майбутніх учасників та керівників “Асоціації україноментальних психологів“, створення та розвиток якої дозволить максимізувати комерціалізаційний, репрезентаційний та репутаційниий компоненти фахового розвитку

По-сьоме, це незалежні від “бізнес-доброчинців” Фахівці, які замість того, щоби “грати за чужими правилами на створених кимсь сайтах із підбором фахівців та, пост-фактумним розподілом звернень” — скориставшись маркетингово-ІТ експертизою та медіацією агенції, “грають в свою гру у win-win форматі за 100% прозорими правилами”

По-восьме, це Співуправлінці й водночас, “наглядова рада” Простору Психологів, які можуть брати участь в розвитку проекту рівно настільки, наскільки дозволяє час і бажання, а єдиний обов’язок яких — волевиявлятися щодо тих, чи інших пропозицій керуючого співзасновника, який, крім того, що забезпечує реалізацію стратегії розвитку і прозорість внутрішньої інформації — також гарантує і баланс інтересів.

По-дев’яте, це Фахівці, які створюють для суспільства широкий спектр доступних, варіативних та ефективних засобів задоволення потреби як у безпосередній психологічній допомозі, так і опосередкованого інтересу до психології

По-десяте, це інклюзивне і адаптивне об’єднання, принципи діяльності якого дозволяють капіталізувати свою участь у ньому навіть без жодних фінансових інвестицій, лише за рахунок створення контенту.

Та багато-багато іншого, подробиці чого — випливають із фундаментальних переваг та game сhanger`ного характеру проекту,

Суть яких, можна сказати, зводиться не лише до постановки суспільно важливих і водночас комерційно привабливих цілей, а й цілеспрямованому і планомірному процесу їх досягнення шляхом добровільної та посильної участі кожної/го Співзасновниці/ка