Стандартизований тест

Інформація про стандартизовані тести

В сучасному світі тестування інтелекту стало невід’ємною частиною психодіагностики розвитку особистості на тому чи іншому етапі життя.

Стандартизований тест інтелекту — популярний серед психологів, коучів та педагогів інструмент, який використовується для вимірювання інтелектуальних здібностей людини і дає можливість оцінити рівень розвитку різних аспектів: логічного мислення, аналітичних здібностей, креативності, мотивації тощо.

Сьогодні існує багато видів стандартизованих тестів інтелекту, які розроблені на основі різних підходів та теорій, проте, як свідчить практика, найбільш поширеним є тест Стенфорд-Бінета, що був розроблений у 1916 році і до цього часу залишається одним з найпопулярніших тестів.

СТРУКТУРА ТЕСТУ

Стандартизований тест інтелекту складається з певної кількості завдань, які оцінюються за певними критеріями.

Зазвичай ці критерії визначаються на основі рівня успішності осіб із різних вікових груп на тестуванні.

За результатами тестування людина отримує показники свого інтелектуального розвитку, які можна порівняти з результатами інших осіб, що перебувають у тій же віковій групі.

Стандартизовані тести дозволяють оцінити не тільки загальний рівень інтелекту, а й рівень розвитку окремих аспектів, таких як логічне мислення, вербальна і невербальна пам’ять, увага та інші.

ЗАВДАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ТЕСТУ

Стандартизовані тести інтелекту мають певні характеристики та специфікації, які дозволяють їх правильно проводити та оцінювати.

Завдання таких тестів розробляються на основі певних критеріїв, які повинні бути відповідними для охоплення різноманітності інтелектуальних здібностей людей.

Зазвичай стандартизовані тести складаються з декількох секцій, кожна з яких тестує різні інтелектуальні здібності як в одному з найбільш відомих стандартизованих тестів, таких як WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale):

 • Перша секція тестує вербальний інтелект, включаючи словниковий запас, розуміння слів, здатність вирішувати логічні завдання, які вимагають відповідей на запитання.
 • Друга визначає невербальний інтелект, включаючи спроможність сприймати і аналізувати графічні та просторові інформаційні матеріали.
 • Третя секція присвячена ефективності виконання завдань, що потребують функціонування когнітивних процесів, як-от увага, концентрація та реакція.

РЕЗУЛЬТАТИ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ТЕСТУ

Показником автентичності вважається інтервал числових значень, який включає дійсну значущість показника з певною ймовірністю та дозволяє визначити, наскільки точні індивідуальні результати тестування.

Наприклад, якщо показник становить 95%, це означає, що при повторному тестуванні, результат буде попадати в цей інтервал з ймовірністю 95%.

Іншою характеристикою стандартизованого тесту є стандартизовані бали, які віддзеркалюють статистичні показники результатів тестування та використовуються для порівняння індивідуальних результатів з результатами інших людей, які пройшли тест.

Наприклад, якщо стандартизований бал:

 • дорівнює 100, це означає, що індивідуальний результат тестування дорівнює середньому значенню результатів тестування відповідної групи людей з певної групи;
 • вище за 100, що індивідуальний результат тестування вищий, ніж середній результат групи;
 • менше за 100 показує, що результат тестування нижчий, ніж середній результат групи.

НЕДОЛІКИ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ТЕСТУ

Хоча стандартизовані тести інтелекту широко використовуються для оцінки інтелектуальних здібностей, вони не є бездоганними і мають певні недоліки та критику.

По-перше, стандартизовані тести інтелекту можуть бути неточними для деяких груп людей.

Наприклад, люди з різними культурними та мовними традиціями чи етнічними та соціальними статусами можуть мати проблеми з розумінням питань тестування, що може впливати на їх результати.

По-друге, стандартизовані тести інтелекту можуть бути обмежені і в тому, що вони вимірюють тільки деякі аспекти інтелекту, такі як логічне мислення та вербальні здібності, але не враховують інші аспекти, такі як творчість та емоційний інтелект.

По-третє, іноді стандартизованими тестами інтелекту зловживають або ж надмірно їх використовують.

Наприклад, результати тестів інтелекту можуть використовуватись для ухвалення рішень щодо навчання та роботи, що може мати серйозні наслідки для людей, чиї результати тестування не відбивають їх справжніх здібностей та потенціалу.

По-четверте, як свідчить практика, може трапитись і таке, що стандартизовані тести інтелекту можуть бути використані як єдиний чинник для визначення інтелектуальної здібності людини, не враховуючи інших, таких як особистісні якості, освіта та досвід.

По-п’яте, буває, що стандартизовані тести інтелекту можуть бути використані і з метою шахрайства та обману.

Наприклад, деякі люди можуть навчитись підтверджувати свої результати тестування шляхом вивчення попередніх варіантів тестів або використовуючи спеціальні програми та пристрої, що допомагають підвищити їх результати.

В цілому ж, не зважаючи на ці недоліки — стандартизовані тести інтелекту все ще залишаються одним з найбільш ефективних інструментів для вимірювання інтелектуальних здібностей людини, позаяк:

 • допомагають педагогам та психологам розуміти здібності та потенціал учнів та пацієнтів, що може покращити процес навчання та терапії;
 • можуть бути корисним інструментом при прийомі фахівців на роботу, оскільки вони можуть допомогти оцінити рівень здібностей та вмінь кандидата для виконання певної роботи;
 • проте, не можуть бути єдиновірним і 100% точним інструментом для визначення рівня здібностей людини.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ-ПСИХОЛОГА

Щоби проконсультуватися з фахівцем-психологом, який/яка допоможе зі стандартизованим тестом інтелекту зокрема та психодіагностикою особистості назагал:

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене шляхом переходу у профайл.
 2. Підберіть фахівців з відповідною індивідуальним потребам експертизою у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів”.

Автор