21 публікацій

У психології існує багато різних видів стосунків, вони можуть бути класифіковані за різними критеріями.

Однак, можна виділити декілька основних, які часто розглядаються у психологічних дослідженнях:

  • Міжособистісні  –  атракція людей між собою, що передбачає спільність цілей та інтересів, взаєморозуміння, співпереживання і певний рівень емоційного зв’язку.
  • Сімейні  – взаємодія між членами родини, яка передбачає особливий рівень залученості, взаємодопомоги та емоційного зв’язку.
  • Міжгрупові  –  відбуваються між різними групами людей на основі соціальних, етнічних, релігійних та інших характеристик, що впливають на сприйняття та поведінку осіб у групах
  • Романтичні  – взаємостосунки між  закоханими, які передбачають емоційний зв’язок, взаємну прихильність, взаєморозуміння та спільність цінностей,  інтересів.
  • Професійні –  присутні між працівниками, керівниками та партнерами у професійному середовищі, що передбачає спільні цілі, взаємодію та взаємодопомогу.
  • Соціальні – взаємодія між людьми на основі соціальних ролей, статусів та норм.

Ці види стосунків можуть поєднуватися між собою та перетинатись в різних контекстах.

Романтичні стосунки

Для кожного виду стосунків є притаманні лише йому ознаки. Наприклад, у романтичних часто можна спостерігати сильну емоційну прив’язаність.

Партнери відверті  одне з одним, довіряють і намагаються зробити все можливе, щоб зберегти зв’язок.

Їм притаманна пристрасть. Зазвичай, передбачають сексуальний компонент.

Взаємна підтримка, коли закохані намагаються допомагати одне одному, бути поруч та надавати підтримку в складних життєвих ситуаціях.

Такі відносини базуються на взаєморозумінні. Люди, які перебувають в них, як правило, розуміють і розділяють інтереси, потреби та бажання свого партнера.

Міжгрупові стосунки

Вони стосуються взаємин між різними групами людей. У такій комунікації присутні стереотипи та упередження.

Перше є негативними оцінками групи, зазвичай ґрунтованими на стереотипах. 

Друге означає загальне уявлення про певну спільноту. Також, ця взаємодія між представниками різних груп, яка може бути конструктивною або деструктивною.

Зазвичай, виникають конфлікти між групами: вони можуть з’являтись з різних причин, включаючи конкуренцію за ресурси, релігійні розбіжності, політичні погляди тощо.

Однією із важливих характеристик є соціальна ідентичність. Це відчуття приналежності до своєї групи та розуміння того, хто є ворогом або союзником.

Ще однією ознакою є колективні рішення. Спільнота розглядає альтернативи та вибирає одну з них.

Щобільше, присутня зміна взаємодії та поведінки між членами групи, що відбувається з часом. 

Ці характеристики можуть бути взаємопов’язаними та залежати від багатьох чинників, таких як соціальний контекст, культурні відмінності та індивідуальні риси учасників.

Професійні стосунки

Професійні взаємостосунки можна охарактеризувати так: зорієнтовані на досягненні спільних  цілей і завдань.

Працівники повинні мати достатній рівень знань, навичок і досвіду для ефективної роботи та час від часу поновлювати їх, навчаючись одне від одного.

Повинна бути присутня взаємна довіра, яка  допомагає створювати позитивну робочу атмосферу і підвищувати ефективність.

Особи, які працюють разом, мають бути готові допомагати одне одному, коли це необхідно, заради досягнення цілі. 

Взаємодія між ними має бути ефективною і відкритою, щоб уникнути непорозумінь та помилок.

Соціальні стосунки

Такий вид комунікації передбачає спілкування між двома або більше особами із врахуванням соціального статусу (наприклад, посади на роботі) та ролі кожного.

Засновані на взаємному інтересі, довірі, повазі тощо. Можуть бути тимчасовими або постійними, але вони  часто потребують певної стабільності і тривалості.

Однією із передумов виникнення таких стосунків є взаємозалежність, тобто  вимагають взаємної підтримки, співпраці, компромісів, альтернатив та ін.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “сімейний психолог”, “психолог для пари” і “психологія відносин” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор