20 публікацій

Психокорекція є процесом зміни негативних мислень, емоцій та поведінки з метою поліпшення психічного здоров’я та добробуту людини.

Основним завданням психокорекції є допомога людині знизити рівень стресу, тривожності, покращити самопочуття та ефективність діяльності, зменшити психічні розлади і покращити загальний стан здоров’я.

Мета цієї статті – розглянути основні види психокорекції, описати їх характеристики, висвітлити важливість кожного виду психокорекції.

Крім того, у статті будуть розглянуті основні елементи психокорекційної ситуації, а також теоретичні підходи до психокорекції.

Основні види психокорекції

 • За характером
  • регулятивні,
  • розвивальні,
  • превентивні
 • За змістом
  • емоційна,
  • поведінкова,
  • когнітивна,
  • фізіологічна
 • За формою
  • індивідуальна,
  • групова,
  • родинна
 • За наявністю програм
  • стандартні,
  • індивідуальні
 • За характером керування коригувальними впливами
  • активна,
  • пасивна
 • За тривалістю
  • короткотермінова,
  • довготермінова
 • За масштабом вирішувальних задач
  • мікропсихокорекція,
  • мезопсихокрекція,
  • макропсихокорекція

Психокорекція – це процес зміни негативних мислень, емоцій та поведінки з метою поліпшення психічного здоров’я людини.

Основні види психокорекції можна класифікувати за різними критеріями:

За характером, в залежності від мети, яку ставить психокорекція, види можуть бути регулятивними (спрямовані на зниження симптомів), розвивальними (спрямовані на розвиток певних якостей) та превентивними (спрямовані на запобігання виникненню психічних розладів).

За змістом: психокорекція може бути спрямована на різні складові психічного стану людини, такі як емоційна (зниження тривоги, підвищення настрою), поведінкова (зміна певних негативних звичок), когнітивна (зміна переконань та вірувань) та фізіологічна (зміна функціонування організму).

За формою: види психокорекції можуть бути індивідуальними, груповими та родинними, в залежності від того, чи звертається людина до психолога самостійно, чи в рамках групи або разом з членами сім’ї.

За наявністю програм: психокорекція може бути стандартною, що передбачає використання визнаних методик, або індивідуальною, коли психолог розробляє індивідуальну програму для кожного клієнта.

За характером керування коригувальними впливами: види можуть бути активними (коли психолог активно впливає на клієнта) та пасивними (коли психолог допомагає клієнту змінити свої негативні патерни мислення, емоцій та поведінки, але активно не втручається у процес).

За тривалістю: психокорекцію можна поділити на короткотермінову та довготермінову, в залежності від тривалості процесу.

За масштабом вирішувальних задач: психокорекцію можна поділити на мікрокорекцію (спрямовану на вирішення конкретної проблеми), мезокорекцію (спрямовану на вирішення проблеми у межах певного соціального середовища) та макрокорекцію (спрямовану на вирішення соціальних проблем та зміну соціальних процесів).

У залежності від потреб та можливостей клієнта, психолог може обрати певний вид психокорекції або їх комбінацію для досягнення найкращих результатів в роботі з клієнтом.

Основні елементи психокорекційної ситуації

 • Клієнт і психолог
 • Спеціальні соціальні стосунки між клієнтом і психологом
 • Мета психокорекції (симптоматична і каузальна)
 • Індивідуальна, мікрогрупова, групова та змішана психокорекція

Психокорекційна ситуація – це особлива форма взаємовідносин між клієнтом та психологом, яка передбачає професійне спілкування з метою вирішення психологічних проблем клієнта.

Основними елементами психокорекційної ситуації є:

 • Клієнт і психолог:
  • взаємодія між клієнтом та психологом є центральним елементом психокорекційної ситуації.
  • Психолог займається вивченням проблеми, яку має клієнт, та надає йому підтримку та допомогу в її вирішенні.
 • Спеціальні соціальні стосунки між клієнтом і психологом:
  • психокорекційна ситуація побудована на спеціальних соціальних стосунках між клієнтом та психологом, які характеризуються взаємною довірою та повагою.
 • Мета психокорекції:
  • метою психокорекції є поліпшення психічного стану клієнта та вирішення його психологічних проблем.
  • Залежно від мети, психокорекція може бути спрямована на зниження симптомів (симптоматична психокорекція) або на вирішення причин проблеми (каузальна психокорекція).
 • Індивідуальна, мікрогрупова, групова та змішана психокорекція: психокорекційна ситуація може бути
  • індивідуальною, коли клієнт спілкується з психологом один на один,
  • мікрогруповою, коли група складається з двох-трьох осіб,
  • груповою, коли група складається з більшої кількості осіб,
  • змішаною, коли психокорекційна ситуація поєднує в собі різні форми спілкування (індивідуальну та групову).

У залежності від типу психокорекції, елементи психокорекційної ситуації можуть варіюватися, але незалежно від цього, вони взаємопов’язані та визначають успішність корекції.

Важливим елементом є також психолог, який має бути досвідченим, знати сучасні методи та техніки корекції, а також мати професійні якості, такі як емпатія, толерантність, повага до клієнта та його потреб.

Теорія психокорекції

Психокорекція базується на різних теоретичних підходах, які дозволяють психологам розуміти психологічні процеси та впливати на них з метою досягнення мети.

Деякі з найпоширеніших теоретичних підходів в психокорекції включають:

 • Психодинамічний підхід: цей підхід базується на ідеї, що неврози та психосоматичні розлади виникають в результаті конфліктів у підсвідомому рівні. Цей підхід орієнтований на виявлення та розуміння конфліктів, які призводять до психологічних проблем, та їх розв’язання.
 • Поведінковий підхід: цей підхід базується на ідеї, що навички та поведінка людини можуть бути змінені шляхом певних стимулів та навчання. Цей підхід орієнтований на зміну поведінки клієнта шляхом впровадження нових навичок та позитивних стимулів.
 • Когнітивний підхід: цей підхід базується на ідеї, що психологічні проблеми виникають через негативні мислі та перекручення реальності. Цей підхід орієнтований на зміну способу мислення клієнта та переконань про себе та світ.
 • Інтегративний підхід: цей підхід базується на ідеї, що немає однієї універсальної теорії, яка б відповідала на всі питання. Інтегративний підхід орієнтований на використання різних теорій та методів, щоб досягти максимального ефекту.

Огляд теоретичних підходів до психокорекції допомагає психологам обрати оптимальний підхід для конкретного клієнта та його потреб.

Порівняння різних теорій психокорекції дозволяє психологам зрозуміти переваги та недоліки кожного підходу та вибрати найбільш ефективний.

Незалежно від вибору теорії, важливим елементом є уважний та емпатичний підхід до клієнта та розуміння його потреб та проблем. Інтеграція різних теорій та методів може бути дуже ефективним для досягнення мети психокорекції та досягнення максимального ефекту.

Підсумки

Психокорекція є важливим напрямком психології, який допомагає клієнтам змінити свої психологічні процеси та поведінку з метою досягнення більш здорового та щасливого життя.

Основні види психокорекції можуть бути регулятивними, розвивальними та превентивними, а також можуть бути різних форм (індивідуальна, групова, родинна) та тривалості (короткотермінова, довготермінова).

Крім того, психокорекція може бути спрямована на вирішення симптомів та каузальних проблем.

Важливим елементом психокорекції є спеціальні соціальні стосунки між клієнтом та психологом, які побудовані на емпатії, толерантності та повазі.

Розуміння теоретичних підходів до психокорекції дозволяє психологам вибрати оптимальний підхід для кожного клієнта та його потреб, а також інтегрувати різні методи та техніки для досягнення максимального ефекту.

Важливо пам’ятати, що психокорекція є процесом, який вимагає часу, терпіння та співпраці між клієнтом та психологом.

Проте, з розвитком технологій та досліджень в області психології, психокорекція стає більш доступною та ефективною для всіх, хто прагне досягти психічної гармонії та здоров’я.

Тому, майбутні дослідження в цій галузі можуть виявитись корисними для практикуючих психологів та для всіх, хто прагне досягнути психологічного добробуту.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психокорекція”, так і одразу за кількома, наприклад “психокорекція стресу”, “психокорекція тривожності” і “психокорекція лібідо” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор