Пам’ять

Узагальнена з урахуванням практичного досвіду інформація про суть та сучасні особливості пам'яті у психології

Пам’ять є надзвичайно важливим процесом для людини, який дозволяє зберігати, згадувати та використовувати інформацію, отриману у минулому, а також — залежить від багатьох факторів, включаючи генетику, навчання, досвід та інші фактори.

На практиці, пам’ять можна розділити на два типи:

 • Короткочасна пам’ять — це той тип пам’яті, що зберігає інформацію на короткий період часу, зазвичай до 30 секунд.
 • Довгострокова пам’ять — це тип пам’яті, що зберігає інформацію на тривалий період часу.

Робота з пам’яттю може залежати від багатьох факторів, включаючи тип інформації, що зберігається, інтерес до неї, спосіб навчання та інші фактори.

У психології пам’ять розглядається як комплексний процес, який містить три етапи:

 1. Перший — кодування інформації, коли людина взаємодіє з інформацією та зберігає її.
 2. Другий — збереження інформації, коли інформація зберігається у короткочасній пам’яті або довгостроковій пам’яті. 
 3. Третій — відновлення інформації, коли людина згадує та використовує збережену інформацію.

ФАКТОРИ ПАМʼЯТІ

По-перше, навчання нової інформації може бути складним, якщо людина вже має певний тип інформації в пам’яті і в таких випадках, стара інформація може конфліктувати з новою, що призводить до забуття.

По-друге, емоційний стан людини може вплинути на її пам’ять.

Наприклад, стан тривоги або страху може знизити здатність людини до збереження інформації. Натомість, емоційно заряджена інформація, наприклад, спогади про важливі події у житті людини, зазвичай зберігається краще.

Крім того, спосіб навчання також може вплинути на пам’ять.

Наприклад, активне навчання, коли людина самостійно виконує завдання та розв’язує проблеми, може покращити її здатність до збереження інформації в пам’яті. Також, повторення матеріалу та використання різних методів запам’ятовування може допомогти вивчити нову інформацію.

У психології існує також поняття фальшивих спогадів або хибних спогадів, коли людина переконана в тому, що щось сталося у її житті, але насправді цього не було.

Це може бути пов’язано зі сприйняттям інформації в пам’яті та впливом зовнішніх факторів, таких як соціальний тиск або медіа.

Пам’ять також має велике значення для вивчення різних психологічних станів, наприклад, депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших.

За допомогою різних тестів та досліджень пам’яті, можна виявити можливі порушення цього процесу та визначити оптимальні методи лікування.

Загалом, пам’ять — це важливий процес для людини, який впливає на її навчання, розвиток та повсякденні справи.

Розуміння різних аспектів пам’яті може допомогти людині зберігати інформацію краще, покращити здатність до вивчення нового матеріалу та допомогти виявити можливі порушення у цьому процесі.

РОБОТА З ПАМʼЯТТЮ

Збереження інформації в пам’яті може бути підкріплено використанням різних технік запам’ятовування.

Наприклад, повторення матеріалу допомагає закріпити його в пам’яті, а інші техніки запам’ятовування включають в себе використання асоціацій, розробку історій та використання візуальних образів тощо.

Одним зі способів запам’ятовування інформації є використання різних типів пам’яті.

Таких як епізодична пам’ять, яка пов’язана зі спогадами про конкретні події, семантична пам’ять, яка стосується знань та фактів, та процедурна пам’ять, яка пов’язана зі здатністю до виконання різних навичок та процедур тощо.

ПОРУШЕННЯ ПАМʼЯТІ

Порушення пам’яті можуть відбуватися в результаті травми голови, недостатньої кількості сну, застосування деяких лікарських засобів, а також під впливом різних захворювань, таких як деменція та хвороба Альцгеймера.

Для виявлення можливих порушень пам’яті існують різні методи діагностики, такі як тести на пам’ять, інтерв’ю та медичні дослідження.

Крім того, пам’ять може впливати на психологічні стани людини.

Наприклад, людина з можливим порушенням пам’яті може страждати в тому відчутті незручності, страху та тривоги.

Також, пам’ять може впливати на нашу ідентичність та самосвідомість, оскільки наші спогади про минуле формують наше розуміння себе та світу.

ЧИННИКИ ПАМʼЯТІ

На пам’ять можуть впливати емоційні реакції та настрій.

Наприклад, деякі спогади можуть викликати позитивні емоції, такі як радість та щастя, тоді як інші можуть спричиняти негативні емоції, такі як сумність та тривога.

Навіть запахи та звуки можуть викликати спогади та емоційні реакції, оскільки вони пов’язані зі збереженням інформації в пам’яті.

Пам’ять також може впливати на наші поведінкові реакції та вибір дій.

Наприклад, спогади про негативні досвіди можуть викликати боязнь та уникнення у подібних ситуаціях, водночас, позитивні спогади можуть викликати мотивацію до певних дій та допомагати досягти поставлених цілей.

У сучасній психології вивчаються різні аспекти пам’яті, такі як механізми збереження та відтворення інформації, розвиток пам’яті в дітей та старших людей, порушення пам’яті та методи їх діагностики та лікування, а також використання пам’яті в навчанні та ухваленні рішень.

МЕХАНІЗМ ПАМʼЯТІ

Основна ідея пам’яті полягає в тому, що збереження інформації відбувається через створення нейронних зв’язків між клітинами головного мозку.

Ці зв’язки виникають, коли відбувається синаптична пластичність, процес, за яким нові нейронні зв’язки можуть формуватися та змінюватися в залежності від досвіду.

Синаптична пластичність є ключовим механізмом пам’яті, і вона може бути підвищена або знижена залежно від різних факторів, таких як навчання, вправи, харчування та сон.

Наприклад, дослідження показали, що фізична активність та здоровий спосіб життя можуть підвищити синаптичну пластичність і забезпечити краще збереження інформації в пам’яті.

Також виявлено, що недостатній сон може призвести до зниження пластичності і збереження інформації в пам’яті.

Навчання і практика також можуть підвищити пластичність пам’яті, один з таких методів – повторення, користь якого полягає у повторюванні інформації через різні проміжки часу, щоби закріпити її в пам’яті.

Інший метод — використання асоціацій, суть якого полягає в тому, щоби пов’язати нову інформацію з уже відомою і що забезпечує зручне збереження інформації в пам’яті.

ОБМЕЖЕННЯ ПАМʼЯТІ

Є також певні обмеження пам’яті, зокрема щодо її ємності.

Відомо, що людина може запам’ятати приблизно сім інформаційних одиниць, однак, за допомогою різних стратегій запам’ятовування, таких як групування інформації та використання асоціацій — місткість пам’яті можна відчутно підвищити.

Крім того, важливо звернути увагу на те, що пам’ять може бути спотворена, зокрема через процеси відновлення спогадів, адже людина може коригувати свої спогади в залежності від настрою, настанови та інших факторів, що може призвести до неточного відтворення минулих подій.

ВИДИ ПАМʼЯТІ

У теорії та практиці сучасної психології існують різни види пам’яті, які можуть відрізнятися за способом збереження та відтворення інформації.

На мій погляд, найбільш поширеними видами пам’яті є:

 • Сенсорна пам’ять
  • дозволяє зберігати інформацію про сенсорні враження (зорові, слухові, запахові, смакові та дотикові).
  • дуже короткочасна і зберігається не більше кількох секунд.
 • Короткочасна пам’ять.
  • зберігає інформацію на короткий період часу, зазвичай до 30 секунд.
  • дозволяє зберегти інформацію, яка необхідна для виконання невеликих завдань або виконання тимчасових процесів.
 • Довготривала пам’ять.
  • зберігає інформацію на тривалий період часу, від годин до років.
  • дозволяє зберігати інформацію про події, факти, людей, місця та інші елементи, які вважаються важливими для людини.
 • Робоча пам’ять.
  • зберігає інформацію на короткий період часу (до 30 секунд) для виконання невеликих завдань або для виконання тимчасових процесів.
  • є важливим елементом виконання різних завдань, які вимагають уваги, концентрації та швидкого мислення.
 • Епізодична пам’ять.
  • дозволяє зберігати інформацію про особистий досвід та події, які сталися в певний момент часу.
  • формує особистість та самосвідомість, оскільки дозволяє згадувати та розуміти, хто ми, як пов’язані з іншими людьми та світом навколо нас.
 • Процедурна пам’ять.
  • зберігає інформацію про навички та вміння.
  • включає навички, такі як водіння автомобіля, гри на музичних інструментах, готування їжі та інші.
  • дозволяє людині автоматично виконувати певні дії без свідомої уваги.
 • Семантична пам’ять.
  • вид пам’яті, який зберігає інформацію про знання, які не пов’язані з конкретними подіями або досвідом.
  • включає знання про факти, поняття, слова та інші елементи, які відображають загальну картину світу.
 • Несвідома пам’ять.
  • зберігає інформацію, про яку людина не має свідомого спогаду.
  • це може бути інформація, яка зберігається під час сну або травматичних подій, а також інформація, яка відображається через підсвідомі процеси.

ПРОЦЕСИ ПАМʼЯТІ

Оскільки пам’ять є ключовою складовою когнітивних процесів людини, вона вивчається в багатьох галузях науки, включаючи психологію, неврологію та когнітивну науку.

Одним з ключових питань у вивченні пам’яті є процес її формування, збереження та відтворення інформації.

Формування пам’яті відбувається в процесі взаємодії між сенсорними рецепторами та нейронними мережами в мозку, тобто коли людина сприймає інформацію, вона спочатку зберігається в сенсорній пам’яті.

Після цього інформація переходить до робочої пам’яті, де вона тимчасово зберігається, доки не буде перенесена до довготривалої пам’яті.

Цей процес формування нових спогадів може бути підсилено різними факторами, такими як емоційний стан, настрій, увага та інші.

Збереження інформації в довготривалій пам’яті відбувається за допомогою нейронних зв’язків, які формуються між нейронами в мозку.

Ці зв’язки можуть бути зміцнені або ослаблені залежно від того, наскільки часто вони використовуються.

Таким чином, частіше використовувана інформація зберігається краще та легше відтворюється в майбутньому.

Відтворення інформації з пам’яті може відбуватися за допомогою різних механізмів, таких як відновлення з підсвідомих процесів, згадування на основі асоціацій та інших способів.

Іноді при відтворенні інформації можуть виникати помилки та перекручення, які можуть бути пов’язані з впливом зовнішніх чинників або зміною контексту.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМʼЯТІ

Одним з ключових викликів у вивченні пам’яті є розуміння причин та механізмів забування інформації.

Забування може бути пов’язане з багатьма факторами, включаючи недостатню увагу під час формування спогадів, перенавантаження мозку, емоційні фактори та інші.

Крім того, деякі захворювання можуть впливати на пам’ять, такі як амнезія, що пов’язана з втратою пам’яті про минулі події, та деменція, що відбувається за прогресивного порушення когнітивних функцій, включаючи пам’ять.

Дослідження пам’яті має важливі наслідки для різних сфер життя, включаючи навчання, психотерапію, розробку нових технологій та інше.

Розуміння того, як людина запам’ятовує та відтворює інформацію, дозволяє покращити навчальні методики та розробити нові технології, які б допомагали підвищувати продуктивність та ефективність роботи.

Крім того, дослідження пам’яті може бути корисним для розробки нових методів психотерапії, які допомагали б людям зберігати та відтворювати важливі для них спогади.

Наприклад, техніки відновлення спогадів можуть бути використані для допомоги людям з психологічним травмами.

Загалом, пам’ять є складним психологічним процесом, який впливає на різні аспекти життя людини, а дослідження пам’яті дозволяє краще зрозуміти принципи її роботи та використовувати ці знання для покращення навчання, розробки нових технологій та психотерапевтичних методів.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ З ПАМʼЯТІ

Щоби почати співпрацю з психологом щодо покращення пам’яті чи інших згаданих вище аспектів запам’ятовування чи забування,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл.
 2. Підберіть відповідних індивідуальній проблематиці спеціалістів скориставшись простим і ефективним алгоритмом націлювання експертизи” на запити, теми, скарги, симптоми тощо у спеціальному розділіПростору Психологів“.