Тест Кеттела

Інформація про тест Кеттела

Тест Кеттела один з найбільш відомих та широко використовуваних тестів особистості в психології, який був розроблений Реймондом Кеттелом у 1949 році та складається із 16 показників, що відбивають різні аспекти особистості.

Основна мета тесту Кеттела — визначення рівня певних особистісних рис у людини.

Кожен аспект тесту описує рису поведінки, характеру або особистісних рис, які можуть впливати на те, як людина сприймає світ та поводиться в ньому.

Тест може допомогти психологам, психотерапевтам, психіатрам, педагогам та іншим фахівцям у розумінні особистості людини та її потреб.

Прикметно, що кожен з 16 показників тесту Кеттела — описується двома протилежними показниками, що представляють кінці протилежних спектрів.

Ці протилежні показники є основою для оцінки того, як далеко людина перебуває на цьому спектрі. Наприклад, фактор “Екстраверсія” містить протилежні показники “Інтроверсія” та “Екстраверсія”, які відбивають те, наскільки людина орієнтується на інших та на соціальні ситуації.

ПОКАЗНИКИ ТЕСТУ КЕТТЕЛА

 1. Екстраверсія (Extraversion) – означає міру активності та енергійності людини, її соціальність та потребу у взаємодії з іншими людьми.
 2. Дружелюбність (Warmth) – відбиває ступінь привітності, доброзичливості та інтересу до інших людей.
 3. Сумлінність (Reasoning) – показує ступінь організованості та відповідальності людини, її здатність до раціонального мислення та ухвалення рішень.
 4. Емоційна стабільність (Emotional Stability) – вказує на міру емоційної стійкості та здатності до контролю над своїми емоціями.
 5. Жорстокість (Dominance) – віддзеркалює ступінь амбіційності та сили волі, а також тенденції до домінування в соціальних взаєминах.
 6. Чутливість (Sensitivity) – відбиває міру емоційної чутливості та здатності до сприйняття емоційних відтінків.
 7. Прагнення до змін (Abstractedness) – розкриває ступінь творчості, нетрадиційного мислення та готовності до змін.
 8. Самоконтроль (Privateness) – демонструє ступінь приватності та контролю за своїм простором та часом.
 9. Напруженість (Apprehension) – показує міру тривоги та страху перед невідомими ситуаціями, незнайомими людьми та можливими загрозами.
 10. Відкритість до дослідження (Openness to Change) – свідчить про ступінь інтересу до нових ідей, досліджень та навчання, готовність до змін та інновацій.
 11. Самостійність (Self-Reliance) – показує міру самодостатності та самостійності, здатність до роботи та ухвалення рішень незалежно від інших людей.
 12. Довірливість (Perfectionism) – визначає ступінь орієнтації на деталі та дотримання високих стандартів у роботі та взаєминах з іншими людьми.
 13. Самокритичність (Tension) – означає ступінь критичного ставлення до себе та своєї роботи, готовність до самоаналізу та самокритики.
 14. Незалежність (Autonomy) – демонструє міру незалежності від зовнішніх впливів, готовність до самостійного ухвалення рішень та відповідальності за свої вчинки.
 15. Інтелектуальний інтерес (Intellectual Efficiency) – віддзеркалює ступінь інтересу до пізнання та розвитку своїх інтелектуальних здібностей, здатність до аналітичного мислення та розв’язання складних завдань.
 16. Сміливість (Boldness) – відбиває міру сміливості та відваги, готовність до ризику та ухвалення важких рішень.

Для проведення тесту Кеттела, людина заповнює опитувальник, що містить запитання, які стосуються різних аспектів її поведінки та характеру.

Кожна відповідь оцінюється за шкалою від 1 до 5, де 1 – це “абсолютно не вірно”, а 5 – це “абсолютно вірно”.

Після заповнення опитувальника результати підраховуються та інтерпретуються фахівцем.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТЕСТУ КЕТТЕЛА

Однією з головних переваг тесту Кеттела є те, що він має чітку структуру та є стандартизованим, відтак його можна використовувати в однаковий спосіб для всіх людей.

А це дозволяє психологам використовувати тест в професійних цілях, як-от підбір персоналу, діагностика особистості та її розвитку.

Тест Кеттела також є корисним для наукових досліджень, що досліджують зв’язок між різними факторами особистості та їх вплив на поведінку людини.

Наприклад, дослідження з використанням цього тесту можуть допомогти в з’ясуванні, які саме особистісні риси пов’язані з ефективністю результатів роботи, здоров’я та іншими показниками життєвого успіху.

Однак, як і з будь-яким іншим тестом, його використання має свої обмеження та недоліки.

Наприклад, результати тесту можуть бути спотворені через соціальне бажання, коли людина відповідає так, як вона вважає, що їй потрібно відповісти, а не так, як вона справді відчуває.

Крім того, результати тесту можуть бути зумовлені станом людини в момент проведення тесту, її настроєм або здоров’ям.

Також важливо зазначити, що даний тест не дає повної картини особистості людини.

Хоча тест Кеттела дозволяє визначити деякі важливі аспекти, що стосуються поведінки та характеру, він не враховує контексту, в якому людина перебуває, її життєвого досвіду та інших факторів, що можуть вплинути на її поведінку.

Ще один важливий аспект полягає в тому, що тест Кеттела не повинен використовуватися для оцінки людей або для ухвалення рішень про їх майбутнє, наприклад, при підборі персоналу.

Результати тесту повинні розглядатися в контексті інших даних про людину, таких як її резюме, результати інших тестів та спостереження фахівця.

Якщо ви цікавитеся проходженням тесту Кеттела, вам можуть бути корисні наступні поради:

 • Знайдіть ліцензованого фахівця, який може провести тестування та роз’яснити результати.
 • Обговоріть з фахівцем мету тестування та те, що ви очікуєте отримати від результатів.
 • Підготуйтеся до тестування, будьте відкриті та чесні у своїх відповідях.
 • Розгляньте результати тесту в контексті інших даних про вас та спілкуйтеся з фахівцем про будь-які питання або сумніви, які виникають.
 • Використовуйте результати тесту для розвитку своєї особистості та досягнення своїх цілей.

ПІДСУМКИ

Тест Кеттела може бути корисним для професійної орієнтації, розвитку кар’єри, досліджень та інших цілей.

Проте, важливо пам’ятати, що тест не дає повної картини особистості людини та що результати тесту повинні розглядатися в контексті інших даних.

Крім того, використання результатів тесту для ухвалення рішень повинно дотримуватися етичних стандартів.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Якщо ви цікавитеся отриманням результатів тесту Кеттела зокрема та психодіагностикою в цілому,

 1. Звертайтеся по консультацію безпосередньо до мене через профайл на сайті.
 2. Підберіть фахівців з відповідною експертизою у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів”.

Автор