Тест ЗМІЛ

Інформація про тест ЗМІЛ (Загальний Множинний Інтелектуальний Лист)


Тест ЗМІЛ (Загальний Множинний Інтелектуальний Лист) – це тест, який призначений для визначення рівня інтелектуального розвитку людини.

Він був розроблений Александром Равеном та колегами у 1956 році і складається з кількох версій-частин, кожна з яких містить питання різної складності.

ІСТОРІЯ РОЗРОБКИ ТЕСТУ ЗМІЛ

Тест ЗМІЛ був розроблений як інструмент для визначення рівня інтелектуального розвитку дітей та підлітків.

Равен та його команда вважали, що наявні методи визначення інтелектуального розвитку, такі як тест Стенфорда-Біне, мали суттєві недоліки та недосконалості.

Так, наприклад, вони стверджували, що тест Стенфорд-Біне вимагав від учасників вміння читати та розуміти інструкції англійською мовою, що робило його несприятливим для дітей, які не мали досвіду навчання англійській мові.

Отже, Равен та його команда вирішили розробити тест, який би не мав таких обмежень та давав точнішу картину інтелектуального розвитку учасників.

Перша версія тесту ЗМІЛ була призначена для дітей віком від 5 до 11 років і містила 60 запитань.

У наступних роках було розроблено інші версії тесту ЗМІЛ для різних вікових категорій, які містили від 40 до 150 запитань.

СТРУКТУРА ТЕСТУ ЗМІЛ

Тест ЗМІЛ складається з різних типів питань, що спрямовані на вимірювання різних аспектів інтелекту і двох груп запитань: вербальних та невербальних.

 • Вербальні питання вимірюють здатність учасника розуміти та використовувати мову, а також його знання інформації та логічне мислення.
  • Наприклад, учасник може бути запитаний про протилежне значення слова або про те, який словесний вираз замінить пропущену літеру в рядку.
 • Невербальні запитання вимірюють здатність учасника розв’язувати проблеми, що не пов’язані з мовою.
  • Наприклад, про те, який зображений елемент продовжить відповідний рядок.

Обидві групи запитань містять завдання різної складності, що дозволяє визначити рівень інтелектуального розвитку учасника.

Тест ЗМІЛ можна проходити як індивідуально, так і в групах.

Учасникам дається певний час для виконання завдань, після чого їх результати аналізуються, а після проходження тесту кожен учасник отримує результат, який показує його рівень інтелектуального розвитку.

Оцінювання результатів тестування проводиться шляхом порівняння результатів учасника з результатами інших людей відповідного віку та статі.

В результаті оцінки визначається IQ-показник учасника. IQ-показник відбиває рівень інтелектуального розвитку людини в порівнянні з іншими людьми і може варіюватися цифрою від 0 до 200.

IQ-ПОКАЗНИК

Середнє значення IQ-показника становить 100, а якщо показник учасника тесту менше 100, це означає, що його рівень інтелектуального розвитку нижчий, ніж у середнього представника його віку та статі.

Якщо показник більше 100, це свідчить про вищий рівень інтелектуального розвитку.

Інтерпретація результатів тесту ЗМІЛ зазвичай використовує наступні категорії:

 • IQ менше 70 – низький рівень інтелектуального розвитку;
 • IQ в діапазоні від 70 до 89 – середній рівень інтелектуального розвитку;
 • IQ в діапазоні від 90 до 109 – високий рівень інтелектуального розвитку;
 • IQ в діапазоні від 110 до 119 – дуже високий рівень інтелектуального розвитку;
 • IQ понад 120 – винятково високий рівень інтелектуального розвитку.

На практиці, інтерпретація результатів тесту ЗМІЛ повинна проводитись з урахуванням різних факторів, таких як культурний контекст, освіта та інші фактори, які можуть впливати на результати тестування.

Результати тесту ЗМІЛ можуть використовуватися в різних контекстах.

Наприклад, їх можуть використовувати психологи для вивчення інтелектуальних здібностей людини, а також для допомоги у виборі професії.

А результати тестування ЗМІЛ можуть використовуватися в освітніх закладах для визначення рівня здібностей студентів та для розробки індивідуальних навчальних планів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ ЗМІЛ

Як показує практика, щоби забезпечити максимально точні результати тесту ЗМІЛ, необхідно дотримуватися певних рекомендацій щодо його проведення:

 • Переконайтеся, що учасник тестування знає, що очікується від нього, та що він може задавати питання, які стосуються тесту.
 • Проконтролюйте, що учасник відпочив та відповів на всі запитання щодо його здоров’я.
 • Забезпечте тихе та комфортне приміщення для проведення тестування.
 • Перепитайте учасника чи зрозумілі усі інструкції тестування та чи немає питань.
 • Запропонуйте учаснику пройти тест в той час дня, коли його концентрація та розумова активність найвищі.
 • Забезпечте учаснику достатню кількість часу для проходження тесту.
 • Переконайтеся, що учасник не має жодних перешкод для проходження тесту, таких як проблеми із зором або слухом.
 • Надайте учаснику можливість ознайомитися з практичними вправами, які допоможуть йому підготуватися до тесту.

Якщо ж ви плануєте проходити тест ЗМІЛ, зважте, що доцільно дотримуватися певних рекомендацій:

 • Визначте мету проходження тесту. Якщо ви проходите тест ЗМІЛ для визначення професійної придатності, вам необхідно вибрати тест, який відповідає вашій професії.
 • Підготуйтеся до тестування. Навчіться правильно розв’язувати завдання, які зазвичай містяться в тесті ЗМІЛ. Для цього ви можете використовувати різні матеріали: підручники, посібники, онлайн-курси тощо.
 • Забезпечте максимально комфортні умови для проходження тесту. Оберіть місце, де ви будете проходити тест, і переконайтеся, що в ньому немає зайвих подразників, що можуть вплинути на вашу концентрацію. Також впевніться, що ви відпочили достатньо і не стомлені.
 • Дотримуйтеся інструкцій. Уважно прочитайте інструкції до тестування та дотримуйтеся їх під час проходження тесту.
 • Не панікуйте. Перед тестуванням може виникнути страх перед неуспішним результатом. Спробуйте заспокоїтися та зосередитися на завданнях, щоб дати собі найбільшу можливість на успіх.

Загалом, тест ЗМІЛ є важливим інструментом для визначення рівня розвитку інтелектуальних здібностей та можливостей людини у навчанні та професійній діяльності, а його проходження дозволяє не тільки визначити слабкі та сильні сторони особистості, але й знайти шляхи до їх покращення та подальшого розвитку.

Проте важливо розуміти, що тест ЗМІЛ не є єдиним критерієм успішності та не може повністю віддзеркалювати реальний рівень інтелектуальних здібностей людини.

Тому, якщо ви проходите тест ЗМІЛ, не забувайте і про інші фактори, що впливають на успіх у навчанні та професійній діяльності, як-от емоційний стан, мотивація, соціальне оточення тощо.

ПІДСУМКИ

Тест ЗМІЛ є одним з найпоширеніших методів визначення рівня розвитку інтелектуальних здібностей та можливостей людини у навчанні та професійній діяльності.

Він дозволяє оцінити здатність людини до аналітичного та логічного мислення, швидкість та точність ухвалення рішень, здатність до абстрактного мислення та вирішення складних завдань.

Проте важливо розуміти, що результати ЗМІЛ-тестування можуть бути спотворені низкою факторів, як-от емоційний стан, мотивація, фізичний стан та інші, а відтак — не можуть вважатися єдиноправильним віддзеркаленням реального рівня інтелектуальних здібностей людини.

Використання тесту ЗМІЛ може допомогти у визначенні напрямків подальшого розвитку, відбору до різних професій та навчальних закладів, а також допомогти вирішити питання відповідно до потреб конкретної людини.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Щоби проконсультуватися з фахівцем, який допоможе розібратися з тестом-ЗМІЛ та психодіагностикою зокрема,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл на сайті.
 2. Підберіть кваліфікованих фахівців відповідно індивідуальній проблематиці у спеціальному розділі веб-платформи Простір Психологів”.