Песимістичний тип особистості

Узагальнені з урахуванням практичного досвіду відомості про песимістичний тип особистості у "Психоенциклопедії"

Песимісти – це особи, які мають стійку тенденцію помічати та зосереджуватися головним чином на негативних проявах життя та поведінки інших людей і реагувати на них відповідно приречено-інертним чином.

Для песимістичного типу особистості чи світогляду притаманні:

 • Негативне мислення: песимісти описують світ як небезпечний та повний негативних подій та обставин, нерідко є детерміністами та вірять, що «на все Божа воля».
 • Схильність до депресії через сприйняття багатьох ситуацій як безвихідних або таких, на які вони не мають впливу.
 • Схильність до тривоги та переживання страхів, що зумовлено негативними думками та концентрацією на них.
 • Труднощі у міжособистісних стосунках через схильність до постійних повторюваних скарг, вимагання жалості до себе, проблеми з чуттям гумору тощо
 • Нездатність до вирішення проблем: часто переживання відчаю, безвиході, сприймання себе як таких, у кого все одно нічого не вийде.  
 • Знижена мотивація досягнення: відчувають безнадію щодо досягнення своїх цілей, бояться поразок, тому уникають складних чи незнайомих завдань.
 • Схильність не закінчувати почате: довго перебувають у ваганнях, прокрастинують та не бачать можливості для розв’язання посталого питання.

Ці аспекти песимізму впливають на усі сфери життя людини, зокрема здоров’я, міжособистісні стосунки, роботу, навчання та саморозвиток.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ПЕСИМІЗМУ

 • Теорія нервово-психічних типів Г. Келлі:
  • Г. Келлі розробив теорію особистості, в якій увів поняття “конструкт” – індивідуального способу сприйняття світу.
  • Згідно з цією теорією, песимісти можуть мати хибні конструкти, які призводять до негативного сприйняття, трактування та реакцій на навколишній світ та себе.
 • Теорія особистісних типів К. Юнга:
  • К. Юнг у своїй концепції архетипів описав архетип “аніми” та “анімуса”
  • Психологічних структур, які представляють колективні несвідомі жіночі та чоловічі аспекти в структурі особистості.
  • Згідно з цією теорією, песимістичний тип особистості може мати занадто велику концентрацію на «жіночих» рисах та недостатньо розвинуті чоловічі
 • Теорія особистісних типів Е. Фромма:
  • Е. Фромм вважав, що песимізм може бути результатом “некреативного” ставлення до життя,
  • Коли людина зосереджується на своїх обмеженнях та недоліках замість того, аби шукати способи подолання цих обмежень.
 • Теорія когнітивної поведінкової терапії А. Бека:
  • А. Бек розробив терапевтичний підхід, який базується на припущенні, що негативні думки та переконання можуть бути змінені через зміну поведінки.
  • Згідно з цією теорією, песимістичний тип особистості  є результатом негативних переконань, які можуть бути змінені за допомогою позитивних думок та емоцій

ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕСИМІЗМУ

Поруч з оптимізмом психологи досліджувати і песимістичний світогляд людей, аби встановити з якими іще психологічними явищами пов’язаний песимізм.

 • Експеримент “Опитування щодо задоволеності життям” А. Бека:
  • У людей запитували про їхнє життя та чи задоволені вони ним.
  • Результати експерименту показали, що люди з песимістичним типом особистості були менш задоволені своїм життям порівняно з іншими.
 • Експеримент “Ілюзорне неспівпадіння” А. Абрамса та Т. Альберта:
  • У цьому експерименті людям було показано зображення з позитивним та негативним емоційним змістом.
  • Результати виявили, що песимісти демонстрували тенденцію приділяти більше уваги негативним зображенням та згадувати про них.
 • Експеримент “Тест на оптимізм” М. Селігмана:  
  • Учасникам було представлено різні ситуації та їх наслідки.
  • Було виявлено, що люди з песимістичним світоглядом були схильні обирати негативні наслідки, навіть якщо ситуація насправді не була такою уже поганою та критичною.
 • Експеримент “Тест на вибір” Д. Роттера:  
  • досліджуваним запропоновано уявити ситуації, в яких вони повинні зробити вибір між двома можливими варіантами дії.
  • Зазвичай песимісти обирали менш оптимальний варіант, якщо він був безпечнішим.

ПІДСУМКИ

Песимістичний тип особистості, не зважаючи на вікові, статеві чи будь-які інші відмінності — знаходиться в зоні ризику виникнення і розвитку психічних розладів різного походження та складності.

Тому, фахівці у Просторі Психологів рекомендують своєчасно звертатися за фаховою допомогою до відповідних спеціалістів.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “психотерапевт”, “дитячий психолог” і “коуч” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор