Консультація корпоративного психолога

Загальна інформація про консультацію корпоративного психолога, її суть, різновиди та особливості

Без перебільшення, кожен сучасний бізнес зіштовхується з викликами, що вимагають професійних рішень та ефективних стратегій для їх розв’язання.

До недавнього часу, для більшості українських підприємств — питання корпоративної психології належало виключно відносинам між співробітниками та вирішенню конфліктів.

Однак, із плином часу корпоративна психологія стала не тільки частиною відносин між людьми, але й інструментом для досягнення бізнес-цілей.

Відтак, консультація корпоративного психолога набуває все більшої популярності як один зі способів підвищення конкурентоздатності бізнесів.

На практиці, консультація корпоративного психолога — це процес, в рамках якого організаційний психолог здійснює консультативну роботу як із топ-керівниками, так і зі співробітниками компанії з метою покращення результативності та підвищення ефективності роботи.

В цілому, корпоративна психологія та консультація корпоративного психолога, зокрема — набуває все більшого значення для сучасного бізнесу, оскільки: корпоративна психологія та консультація корпоративного психолога

 • дозволяє розуміти особливості поведінки людей в організації, їхні мотивації та способи взаємодії;
 • допомагає компанії вирішувати проблеми, пов’язані зі співпрацею та комунікацією між співробітниками;
 • розвиває ефективну стратегію управління персоналом;
 • забезпечує керівникам кращі показники досягнення бізнес-цілей;
 • створює команду, яка працює на результат
 • тощо.

Далі у цій публікації, створеній на основі практичного досвіду, я охарактеризую суть та особливості консультації корпоративного психолога, але спершу — про те, як підібрати корпоративного психолога без зайвих зволікань і з першої ж спроби;

У спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів“, завдяки просунутому і водночас простому алгоритму “націлювання експертизи” — ви можете підібрати фахівців із відповідною проблематиці саме вашої організації кваліфікацією.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ПСИХОЛОГА

Практика підтверджує, що для підвищення ефективності роботи та досягнення кращих результатів діяльності — сучасні бізнеси все частіше звертаються по консультацію до корпоративних психологів передбачаючи один чи одразу кілька аспектів ефективності корпоративної психології загалом:

 • Мотивація персоналу:
  • Висока мотивація забезпечує збільшення продуктивності роботи, зниження рівня стресу, збільшення задоволеності від роботи та взаємодії з колегами.
  • Психолог може надати керівництву підприємства рекомендації щодо того, як створити сприятливі умови для розвитку мотивації та збільшення ефективності роботи співробітників.
 • Моделі поведінки в організації:
  • Деструктивні та конструктивні моделі поведінки в організації можуть суттєво впливати на ефективність роботи співробітників та психологічний клімат в колективі.
   • Деструктивна поведінка може спричинити конфлікти, погіршення взаємин між працівниками та зниження продуктивності роботи.
   • Конструктивна поведінка в свою чергу, може сприяти підвищенню ефективності роботи та покращенню взаємин в колективі.
  • Організаційний психолог може:
   • виявити причини деструктивної поведінки,
   • надати рекомендації щодо того, як створити умови для конструктивної поведінки в колективі,
   • сприяти підвищенню ефективності роботи та покращенню психологічного клімату в організації.
 • Психологічний клімат в організації:
  • Це сукупність взаємин між працівниками та їх сприйняття робочої атмосфери.
  • Може суттєво впливати на ефективність роботи, здоров’я та задоволення від роботи співробітників.
  • Психолог може:
   • провести дослідження психологічного клімату в організації,
   • виявити причини негативних взаємин,
   • запропонувати рекомендації щодо покращення психологічного клімату та збереження психологічної стійкості співробітників.
 • Мовна трансформація організації:
  • Надає бізнесу репутаційні переваги.
  • Допомога психолога забезпечує плавне знеросійщення офісного середовища.
 • Підбір кадрів:
  • Дозволяє зменшити плинність кадрів.
  • Психолог розробляє тестування, проводить співбесіди, формує тексти вакансій, бере участь у розробці договорів, пропозицій, контактів тощо.

На практиці, консультація корпоративного психолога може допомогти вирішити широкий спектр різних психологічних проблем корпоративного характеру, причому, як пов’язані зі вказаними вище аспектами, так і виходячи зі суто індивідуальних особливостей конкретного бізнесу та, врешті-решт, покращити ефективність роботи компанії.

КОРИСНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ПСИХОЛОГА

Консультація корпоративного психолога — дієвий допоміжний інструмент для компанії, яка прагне досягнути кращих результатів та забезпечити успішну роботу.

Для повноти картини, розглянемо в кількох словах ще деякі ключові аспекти корисності, які може отримати компанія від консультації корпоративного психолога та корпоративної психології загалом.

 • Підвищення ефективності роботи через розвиток професійних та соціальних навичок персоналу
  • Практика доводить, що застосування психологічних знань корпоративних психологів може допомогти співробітникам:
   • управляти стресом,
   • покращувати комунікацію та взаємодію з колегами,
   • розвивати навички управління конфліктами та вирішення проблем,
   • підвищити ефективність роботи,
   • забезпечити більш якісні результати,
   • зробити роботу більш приємною та задовільною.
 • Вирощування талантів в компанії та їхній розвиток для підвищення конкурентоспроможності:
  • Консультація корпоративного психолога допомагає компанії вирощувати таланти та забезпечувати їх розвиток для підвищення конкурентоспроможності на ринку.
  • Психолог може допомогти розробити стратегію навчання та розвитку співробітників, що дозволить підвищити кваліфікацію та забезпечити їхній розвиток у більш високі посади.
  • Це допоможе компанії зберегти висококваліфікованих та талановитих працівників, які можуть стати ключовими гравцями у досягненні бізнес-цілей.
 • Консультація корпоративного психолога як інвестиція у розвиток компанії:
  • Консультація корпоративного психолога — інвестиція у розвиток компанії.
  • За допомогою психологічних інструментів та методів корпоративної психології компанія може:
   • покращити своє функціонування,
   • забезпечити більш ефективну взаємодію співробітників,
   • зменшити витрати на управління,
   • підвищити кваліфікацію персоналу.
 • Тощо

Власне, практика проведення такого роду консультацій корпоративного психолога свідчить, що аспектів корисності корпоративного психолога може бути буквально безліч, але всі вони так чи інакше допомагають підвищувати конкурентоспроможність бізнесів.

Щоби визначити аспекти корисності у вашому випадку, звертайтеся щодо консультації корпоративного психолога безпосередньо до мене або підберіть фахівців із відповідною кваліфікацією на спеціальній сторінці веб-платформи Простір Психологів”.

Наостанок, з метою економії часу читача на ознайомлення з темою в цілому, кілька підсумкових узагальнень.

ПІДСУМКИ

Ключові аспекти консультації корпоративного психолога — мотивація персоналу, моделі поведінки, психологічний клімат в організації, вирощування талантів, розвиток і підбір кадрів тощо.

Ми також висвітлили користь консультації для компанії, зосереджуючись на підвищенні ефективності роботи, вирощуванні талантів та інвестуванні у розвиток компанії.

Рекомендації щодо використання консультації корпоративного психолога для розвитку бізнесу включають правильний вибір психолога з відповідним досвідом та знаннями, зосередження на практичних рішеннях та реалізації запропонованих стратегій та рекомендацій. Важливо пам’ятати, що консультація корпоративного психолога не є панацеєю на всі проблеми компанії, але може стати ефективним інструментом у розвитку бізнесу.

У світі все більше компаній звертаються до корпоративних психологів для підвищення ефективності роботи та вирішення проблем в організації. Це свідчить про те, що психологія має важливе значення для бізнесу та може бути успішним інструментом в контексті розвитку компаній. Звернення до консультантів у галузі психології може стати кроком до успішного бізнесу та досягнення поставлених цілей.

Автор