Інтровертний тип особистості

Узагальнені з урахуванням практичного досвіду відомості про інтровертний тип особистості у "Психоенциклопедії"

Інтроверт – це психологічний тип особистості, що по-перше, зорієнтований більше на свій внутрішній світ, аніж зовнішній, а по-друге, демонструє послідовну схильність витрачати менше енергії на взаємодію з оточуючими людьми, ніж на свої переживання.

Психологічні аспекти інтроверсії включають підвищену чутливість до зовнішніх стимулів, зокрема голосів людей, звуки музики, запахи чи світло.

Оскільки інтроверти швидше відчувають втому, перенасичення від дії зовнішніх стимулів, аніж екстраверти, такі люди намагаються не перебувати довго у шумних, людних, насичених враженнями середовищах.

Інтроверти витрачають чимало часу на роздуми про власні переживання, думки та досвід.

Це допомагає їм здобути більш глибокі інсайти щодо своїх життєвих пріоритетів та цінностей.

Водночас у таких особистостей, зазвичай:

 • по-перше, сильніше відчуття соціальної тривоги через те, що вони витрачають менше часу на взаємодію з іншими,
 • по-друге, менше розуміння та вмінь себе самопрезентувати перед іншими,
 • по-третє, гірше розвинуті комунікативні навички.

Часто інтроверти відчувають сильний страх перед публічними виступами, коли відвідують великі заходи або зустрічаються з новими людьми.

Характерною особливістю інтровертів є інтерес до глибоких інтелектуальних роздумів. Часто прагнуть реалізувати себе у професіях, пов’язаних із мистецтвом або наукою.  

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ІНТРОВЕРСІЇ

Впродовж ХХ ст. теоретики психології намагалися давати свої пояснення сутності інтроверсії та екстраверсії, а також впливу цих якостей на життя людини.

Серед відомих дослідників були:

 • Карл Юнг:
  • Вперше запропонував поділ на інтровертний та екстравертний типи особистості.
  • Описав інтровертів як людей, які більше зосереджені на внутрішньому світі та на власних думках і почуттях, ніж на зовнішньому середовищі та інших людях.
 • Ганс Айзенк:
  • Стверджував, що інтровертність та екстравертність є двома основними вимірами особистості.
  • Доводив, що інтроверти мають вищі рівні стимуляції мозку, через що вони віддають перевагу тихому і спокійному середовищу, де можуть зосередитися на своїх думках і внутрішньому світі.
 • Девід Майерс та Бріґґс:
  • Вважали, що інтроверти цілком зосереджені на внутрішньому світі та думках, а не зовнішньому світі та діяльності.
  • Характеризували їх як осіб, що часто відчувають стрес у великих групах або в соціальних ситуаціях, де відбувається багато контактів з іншими людьми.
 • Сьюзен Кейн:
  • Наголошувала, що інтроверти не повинні вважатися менш активними чи менш успішними, ніж їх екстравертні колеги.
  • Інтроверти можуть досягнути суттєвих успіхів у своїй кар’єрі  та інших життєвих сферах, якщо зосередяться на своїх перевагах та навчаться ними ефективно послуговуватися.

ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З ІНТРОВЕРТАМИ

Фахівці, які працюють з інтровертами, зазвичай використовують різні методи та підходи для допомоги їм у розкритті свого потенціалу, актуалізації внутрішніх ресурсів та покращенні міжособистісних стосунків.

Під час консультування або психотерапії з інтровертами серед завдань психолога можуть бути наступні:

 • Встановлення довіри до психолога та у цілому до людей.
 • Розвиток комунікативних навичок: аби клієнт почав ефективніше та невимушеніше спілкуватися з іншими.
 • Розуміння особистості: допомагають інтровертам краще зрозуміти, прийняти свою особистість та розкрити її потенціал.
 • Розвиток соціальних навичок: аби відчувати себе більш комфортно у соціальних ситуаціях.
 • Розвиток самовираження та самопрезентації: аби підвищити ефективність клієнтів у професійній та особистій сферах життя.
 • Робота із самооцінкою, стресостійкістю, впевненістю у своїх силах, асертивністю.

ПІДСУМКИ

У кожній людині співіснують інтровертна та екстравертна спрямованості особистості, але зазвичай одна із них є домінантною.

Особи, що виявляють приблизно однаковою мірою ознаки екстраверсії та інтроверсії називають амбівертами.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “дитячий психолог”, “психотерапевт” і “психіатр” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності