Вільне самовизначення

Вільне самовизначення у психологічному словнику

Це концепція, що охоплює право і здатність індивіда визначати свій власний шлях життя, цінності, переконання та цілі без зовнішнього примусу чи обмежень.

Це важливий аспект у психології, особливо в областях, пов’язаних з особистісним розвитком, самореалізацією та автономією.

Основні аспекти вільного самовизначення включають:

  1. Автономія: Здатність керувати власним життям і приймати рішення без зовнішнього контролю або примусу. Це включає свободу вибору та дій, а також відповідальність за ці вибори.
  2. Самоідентифікація: Розуміння і прийняття власної унікальної особистості, включаючи цінності, переконання, інтереси та життєві цілі.
  3. Самореалізація: Стремління до реалізації свого потенціалу та досягнення особистих, професійних чи творчих цілей.
  4. Внутрішнє мотивування: Дії та рішення, керовані внутрішніми цінностями та мотивацією, а не зовнішніми нагородами чи тиском.
  5. Самодостатність: Здатність забезпечувати себе і бути незалежним у емоційному, фінансовому та соціальному плані.

Вільне самовизначення є ключовим елементом для досягнення психологічного благополуччя та є важливою темою в теоріях мотивації та особистісного розвитку

Автор: Марія Сибірська