Біофілія

Біофілія (від грец.”bios”- життя та “philia”- любов, прихильність) — це психологічна тенденція або нахил індивіда до природних живих систем, яка виявляється у відчуттях захоплення, любові, інтересів, бажанні досліджувати та взаємодіяти з природою.

Біофілія може охоплювати різні рівні та форми вияву, такі як емоційні реакції на природну красу, бажання займатися садівництвом, збирати рослини чи тварин, туризм, екологічний активізм, наукові дослідження, дизайн та планування простору тощо.

Відчуття біофілії може бути пов’язано з підвищенням відчуття спокою, задоволення, зниженням рівня стресу, поліпшення рівня творчості та продуктивності, а також з кращим фізичним та психічним здоров’ям. Біофілія може бути розглянута як важливий аспект психологічного балансу та як фактор, який може сприяти сталому розвитку людства.

Хоча біофілія не є психологічною проблемою, звернення до спеціалістів в “Просторі Психологів” кількома натисканнями в “Підборі фахівця” може бути корисним для розуміння та задоволення вашої потреби у зв’язку з природою та поліпшення загального психологічного добробуту.