6 публікацій

Особистість – це складна конструкція, яка включає в себе безліч різноманітних факторів, що взаємодіють між собою.

У різних теоріях психології виділяються різні рівні особистості, які характеризують різні аспекти людської особистості та психологічної реальності.

Зрозуміти та розкрити сутність рівнів особистості є важливим завданням для кожної людини.

Знання про ці рівні може допомогти у покращенні взаємин з іншими людьми, розвитку власної особистості та досягненні особистісних цілей.

В цій статті ми розглянемо різні теорії рівнів особистості, такі як:

 • ієрархія потреб А. Маслоу,
 • типології рівнів особистості:
  • О. Сатова,
  • К. Юнга,
  • Майерс-Бріггс,
  • Р. Кеттелла
  • Д. Кейрсі.

Ми також дослідимо практичне застосування цих теорій в різних сферах життя та обґрунтуємо важливість розуміння рівнів особистості для розвитку власної особистості та для покращення взаємин з іншими людьми.

Наприклад, знання про рівні особистості може допомогти у підвищенні ефективності комунікації з колегами на роботі, розумінні поведінки та реакцій близьких людей у родинному колі, а також у досягненні особистих цілей, таких як самореалізація та здоров’я.

Отже, вивчення теорій рівнів особистості має велике значення для розвитку людини та досягнення особистісних цілей.

Далі ми розглянемо детальніше різні теорії рівнів особистості та їх застосування в різних сферах життя.

Ця стаття допоможе зрозуміти, які аспекти людської особистості вивчаються в рамках теорій рівнів особистості та які користі можуть бути отримані від розуміння цих концепцій.

Запрошуємо вас з нами вивчати цікаву тему рівнів особистості та розширювати свої знання про людську психологію.

ТЕОРІЇ РІВНІВ ОСОБИСТОСТІ

 • Ієрархія потреб А. Маслоу
 • Типологія рівнів особистості О. Сатова
 • Типологія К. Юнга
 • Типологія Майерс- Бріггс
 • Типологія Р. Кеттелла і Г. Олпорта
 • Типологія Д. Кейрсі

ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ А. МАСЛОУ

Однією з найвідоміших теорій рівнів особистості є ієрархія потреб А. Маслоу.

Ця теорія включає в себе п’ять рівнів потреб, які повинні бути задоволені по порядку, починаючи з фізіологічних потреб і закінчуючи потребою у самореалізації.

 • На першому рівні розташовані фізіологічні потреби, такі як потреба в їжі, воді, сні, статевому задоволенні тощо.
 • На другому рівні знаходяться потреби в безпеці та стабільності, які включають у себе потребу у житлі, роботі, здоров’ї та інші схожі потреби.
 • Третій рівень включає соціальні потреби, такі як потреба в любові, дружбі, приналежності до групи.
 • Четвертий рівень – потреба в самооцінці та досягненнях, яка включає у себе бажання отримувати визнання та повагу від інших людей.
 • Останній, п’ятий рівень ієрархії потреб А. Маслоу – це потреба у самореалізації, яка включає в себе бажання розвиватися, досягати нових цілей та потребу в самовираженні.

Ця теорія є досить універсальною, оскільки може бути застосована до будь-якої людини, незалежно від її соціального статусу чи культурних особливостей.

ТИПОЛОГІЯ РІВНІВ ОСОБИСТОСТІ О. САТОВА

Теорія рівнів особистості О. Сатова включає в себе чотири типи особистості, кожен з яких характеризується певним способом мислення та поведінки.

Перший тип – “реалісти” – відрізняється прагматичним підходом до життя, зосередженість на конкретних завданнях та реальних результатів.

Ці люди зазвичай є практичними та ефективними, але не дуже творчими та інноваційними.

Другий тип – “інвестори” – орієнтований на фінансові успіхи та забезпеченість. Ці люди зазвичай мають високу мотивацію до досягнення фінансових цілей та успіхів у бізнесі.

Третій тип – “техніки” – має навички розв’язання технічних завдань та вміння працювати з технологіями.

Ці люди зазвичай є креативними та дослідницькими, але не дуже вміють спілкуватись з людьми.

Четвертий тип – “гуманісти” – орієнтований на допомогу та підтримку інших людей.

Ці люди зазвичай є чутливими та емоційними, з високими моральними принципами та соціальною відповідальністю.

Теорія рівнів особистості О. Сатова допомагає краще зрозуміти, які різні типи поведінки та мислення можуть впливати на досягнення особистісних та професійних цілей.

Наприклад, ця теорія може бути корисною в управлінні бізнесом для формування ефективних команд та розподілу завдань між співробітниками з різними типами особистості.

ТИПОЛОГІЯ К. ЮНГА

К.Юнг розробив теорію рівнів особистості, в основі якої лежить теорія архетипів.

Ця теорія передбачає наявність колективної свідомості, яка включає в себе універсальні архетипи, які проявляються у свідомості кожної людини.

Так, Юнг вважав, що особистість складається з чотирьох рівнів: фізіологічного, психологічного, соціального та духовного.

Кожен рівень містить певні архетипи, які формують різні риси та якості людини.

 • Фізіологічний рівень містить архетипи, що пов’язані з фізіологічними процесами та примітивними потребами людини, такі як архетип Матері та архетип Батька.
 • Психологічний рівень містить архетипи, які впливають на особистість та її мислення, такі як архетипи Самості, Аніми та Анімуса.
 • Соціальний рівень містить архетипи, пов’язані зі стосунками між людьми та взаємодією з соціумом, такі як архетип Героя та архетип Бунтівника.
 • Духовний рівень містить архетипи, які пов’язані з духовним розвитком людини, такі як архетип Мудреця та архетип Відновлення.

Ця теорія дозволяє краще зрозуміти різні аспекти людської особистості та сприяє розвитку самосвідомості.

Наприклад, в управлінні персоналом ця теорія може бути корисною для розуміння поведінки та мотивації співробітників, а також для формування ефективних команд з різними типами особистості.

ТИПОЛОГІЯ МАЙЕРС- БРІГГС

Типологія Майерс-Бріггс – це теорія рівнів особистості, яка базується на теорії когнітивного стилю.

Ця теорія передбачає наявність чотирьох типів особистості, які відрізняються за тим, як вони отримують та обробляють інформацію.

Перший тип – “реалісти” – орієнтовані на факти та докази, вони зазвичай мають практичний підхід до рішення проблем та досягнення цілей.

Другий тип – “теоретики” – зосереджені на аналізі та розумінні складних систем та концепцій. Вони зазвичай мають абстрактне мислення та високий рівень аналітичності.

Третій тип – “емпатики” – зосереджені на взаємодії з людьми та на їхніх емоціях та потребах. Вони зазвичай мають добре розвинену соціальну інтуїцію та вміння ефективно спілкуватись з іншими людьми.

Четвертий тип – “організатори” – орієнтовані на впорядкування та структурування процесів та подій. Вони зазвичай мають добре розвинену логіку та систематичність у своїй роботі.

Типологія Майерс-Бріггс може бути корисною для розуміння різних типів особистості та їхніх сильних сторін у різних сферах життя.

Наприклад, ця теорія може бути корисною в управлінні бізнесом для формування ефективних команд з різними типами особистості, а також в освіті для підвищення ефективності навчального процесу залежно від типу мислення студента.

ТИПОЛОГІЯ Р. КЕТТЕЛЛА І Г. ОЛПОРТА

Типологія Р.Кеттелла та Г.Олпорта – це теорія рівнів особистості, яка базується на теорії факторного аналізу.

Згідно з цією теорією, особистість складається з 16 різних особистісних факторів, які поділяються на три групи: фактори темпераменту, характеру та інтелекту.

Фактори темпераменту включають екстравертність/інтровертність, емоційну стабільність/нестабільність, логічне мислення та інтуїцію, а також спрямованість на зовнішні подразники або на внутрішні переживання.

Фактори характеру включають дружелюбність/ворожість, сумлінність/незграбність, організованість/байдужість, упертість/довірливість, рішучість/нерішучість та чесність/нечесність.

Фактори інтелекту включають загальний інтелект, словесний інтелект, числовий інтелект, просторову уяву та сприйняття, а також розумову швидкість та точність.

Ця типологія дозволяє класифікувати людей за їхніми особистісними рисами та здібностями, що може бути корисним для вибору професійного напрямку, формування ефективних команд у різних сферах діяльності та для розуміння міжособистісних взаємин.

Наприклад, у рекрутингу ця теорія може бути корисною для вибору кандидатів на вакансії, враховуючи їхні особистісні риси та здібності.

ТИПОЛОГІЯ Д. КЕЙРСІ

Типологія Д.Кейрсі – це теорія рівнів особистості, яка базується на концепції темпераменту.

Згідно з цією теорією, люди можуть бути класифіковані на основі чотирьох типів темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик та меланхолік.

Холерики характеризуються активністю, енергією та рішучістю. Вони мають сильний характер та здатність до лідерства.

Сангвініки – це люди з високим рівнем емоційної стабільності та оптимізму. Вони мають сильне бажання спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми.

Флегматики – це люди з високим рівнем спокою та стабільності. Вони зазвичай бувають досить замкнутими та не виявляють сильних емоцій.

Меланхоліки – це люди з високим рівнем чутливості та інтровертності. Вони зазвичай мають складний характер та шукають глибоких значень у своєму житті.

Ця типологія може бути корисною для розуміння різних типів особистості та їхніх міцних сторін у різних сферах життя.

Наприклад, ця теорія може бути корисною в управлінні бізнесом для формування ефективних команд з різними типами особистості, а також в освіті для підвищення ефективності навчального процесу залежно від типу темпераменту студента.

У цьому розділі ми розглянули різні теорії рівнів особистості, які базуються на різних підходах та методологіях.

Всі ці теорії допомагають розуміти та класифікувати різні аспекти особистості людини.

Кожна з цих теорій має свої переваги та обмеження, і використання конкретної теорії залежить від цілей дослідження та контексту застосування.

Розуміння рівнів особистості може бути корисним для самовдосконалення та покращення міжособистісних взаємин, а також в різних сферах діяльності, таких як психологія, бізнес та освіта.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЙ РІВНІВ ОСОБИСТОСТІ

 • Практичне використання теорій рівнів особистості в різних сферах життя
 • Обґрунтування важливості розуміння рівнів особистості

В попередньому розділі ми розглянули різні теорії рівнів особистості, які дають можливість класифікувати різні аспекти особистості людини.

Теорії рівнів особистості можуть мати значення в багатьох сферах діяльності, таких як освіта, психологія та бізнес.

Наприклад, в освіті ці теорії можуть бути корисними для формування індивідуальних підходів до студентів та підвищення ефективності навчання.

У психології, теорії рівнів особистості можуть допомогти у розумінні поведінки та емоцій людини та створенні програми лікування.

У бізнесі, знання рівнів особистості може бути корисним для формування ефективних команд та вибору кандидатів на різні вакансії.

Знання рівнів особистості може допомогти людям розуміти себе та інших людей, знаходити спільну мову та забезпечувати ефективну комунікацію.

Крім того, розуміння рівнів особистості може допомогти в самовдосконаленні, забезпеченні здорових міжособистісних взаємин та досягненні особистісних цілей.

Отже, знання теорій рівнів особистості може бути корисним для різних сфер діяльності та допомогти в підвищенні ефективності взаємодії між людьми, досягненні особистісних цілей та покращенні міжособистісних взаємин.

Розуміння рівнів особистості може допомогти нам зрозуміти себе та інших людей, забезпечити ефективну комунікацію та підвищити наші здібності в різних сферах діяльності.

Також важливо розуміти, що ці теорії – це всього лише загальні моделі та класифікації, і не повинні бути використані для стереотипізації людей.

Застосування теорій рівнів особистості повинно допомогти нам краще зрозуміти себе та інших, та працювати над особистісним розвитком та покращувати взаємини з оточуючими нас людьми.

ПІДСУМКИ

У цій статті ми розглянули різні теорії рівнів особистості, які допомагають класифікувати та розуміти різні аспекти людської особистості.

Ієрархія потреб А. Маслоу, типологія рівнів особистості О. Сатова, типологія К. Юнга, типологія Майерс-Бріггс, типологія Р. Кеттелла та Г. Олпорта та типологія Д. Кейрсі – кожна з цих теорій має свої переваги та обмеження та може знайти своє застосування в різних сферах життя.

Розуміння рівнів особистості може допомогти нам зрозуміти себе та інших людей, покращити міжособистісні взаємини та досягати особистісних цілей.

Однак, важливо зазначити, що кожна людина є унікальною та має свій власний набір рівнів особистості, і не слід стереотипізувати людей на основі цих теорій.

Незважаючи на це, знання рівнів особистості може бути корисним для різних сфер діяльності та допомогти в розвитку особистості та досягненні успіху.

Розуміння рівнів особистості може допомогти в навчанні, психологічному лікуванні, бізнесі та інших сферах діяльності.

Отже, знання теорій рівнів особистості може бути корисним для нашого особистісного розвитку та покращення взаємин з іншими людьми.

Застосування цих теорій допомагає нам зрозуміти та прийняти себе та інших, знайти спільну мову та досягнути успіху в різних сферах діяльності.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “дитячий психолог”, “підлітковий психолог” і “психотерапевт” тощо

Універсальний і простий алгоритм націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор