Схема-терапевт

Схема-терапевт у Просторі Психологів

Терапевт схем (Схема-терапевт) – це професійний психотерапевт, який спеціалізується на використанні схематерапії в роботі з клієнтами. 

Схема-терапія є підходом до психотерапії, який ставить за мету розкриття і зміни дезадаптивних схем та режимів, що виникають у ранньому дитинстві і впливають на емоційний стан і поведінку особистості в подальшому житті.

Схема – це форма неадаптивної поведінки, яка формується в дитинстві чи юності і розвивається протягом усього життя людини. Ми сприймаємо навколишній світ через ці схеми. Схема є узагальненою та абсолютизованою ідеєю про себе, інших, світ чи майбутнє. Вона є стійкою. 

Наприклад, діти, які виростили з вірою, що вони не дуже розумні, ця віра залишається навіть тоді, коли вони дорослішають, і навіть досягнуті ними успіхи не можуть змінити цю віру. Схема бореться за виживання, і, як правило, це вдається досить успішно.Часто ми не усвідомлюємо ці вірування, які маємо про себе і інших. Зазвичай вони функціонують на межі усвідомленого, і наші дії контролюються ними. В моменти, коли певна подія включає нашу схему, ми відчуваємо надзвичайно негативні емоції і думки, які з’являються майже автоматично, самі собою. Схема формується, коли основні потреби дитини не задовольнялися, а потім ці самі вірування перешкоджають задоволенню цих потреб у дорослому віці. 

Якщо у дитини не було надійної прив’язаності від батьків, це може призвести до неможливості для вже дорослої людини утримувати стійкі та обов’язкові відносини. Інший приклад: якщо дитина була образливою, вона розвиває схему недовіра, і це змушує вже дорослу людину очікувати, що з нею завжди будуть зловживати, що постійно підтримує цю схему.

Існує 18 схем. Більшість людей мають принаймні дві або три схеми, а часто і більше. Кожна з 18 схем виражає конкретну емоційну потребу, яка не була адекватно задоволена в дитинстві чи юності.

Основні цілі схематерапії:

  • Ідентифікувати ранні дезадаптивні схеми, які утримують проблему клієнта, і надати розуміння того, як вони діють у повсякденних ситуаціях клієнта.
  • Змінити дисфункціональні переконання і побудувати альтернативні переконання, які можуть перервати схеми. Схематерапевт може використовувати різні когнітивно-поведінкові техніки та вправи для зміни думок та поведінки клієнта.
  • Змінити дезадаптивну модель поведінки, яка утримує схему. Схематерапевт допомагає розробити стратегії та навички, спрямовані на зміну дезадаптивних схем та режимів, щоб поліпшити якість життя клієнта.
  • Підтримати клієнта в ідентифікації та визначенні своїх незадоволених емоційних потреб, щоб вони могли бути задоволені в щоденному житті. Терапевт створює підтримливе середовище, де клієнт може відчути безпеку та емпатію, сприяючи процесу відкриття та зміни.

Схема-терапія включає створення колективних переживань через з’єднання з вразливим дитинством, де його потреби задовольняються. Акцент робиться на необхідності працювати з ранніми дитячими травмами та прив’язаністю. Терапевт працює з ранніми дитячими травмами та прив’язаністю, щоб зрозуміти їх вплив на поточні емоційні та поведінкові патерни.

Загальною метою схемотерапії є поліпшення емоційного благополуччя та функціонування особистості клієнта шляхом роботи з його дезадаптованими схемами та режимами.

Автор