Психологічний експеримент

Загальна інформація про експеримент як метод сучасної психології

Психологічний експеримент — це емпіричний, активний метод дослідження психологічних явищ (станів, процесів, властивостей та закономірностей), за якого дослідник сам викликає необхідні явища за допомогою різних подразників та здійснює вплив на умови їх перебігу.

Саме з розвитком експериментальної психології у першій половині ХІХ ст. пов’язане визнання психології як фундаментальної науки.

НАВІЩО В ПСИХОЛОГІЇ ЕКСПЕРИМЕНТИ?

Експерименти можуть використовуватися у психології для вивчення емоційних реакцій, пізнавальних психічних процесів, різних аспектів поведінки окремої особи чи групи будь-якого віку.

Цей психологічний метод дослідження застосовується фахівцями для поглибленого розуміння соціальної поведінки людей, шляхів подолання психічних розладів різної етіології тощо.

Результати психологічних експериментів використовують для практичного застосування в багатьох галузях, зокрема в освіті, бізнесі, маркетингу, медицині, роботі правоохоронних органів тощо.

Психологічний експеримент рекомендується застосовувати поруч з іншими методами обстеження суб’єкта чи суб’єктів: спостереження, вимірювання, опитування, клінічне інтерв’ю тощо.

ВИДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Залежно від місця та провідної мети психологічний експеримент може бути виконаний у формі лабораторного або природного дослідження.

У лабораторному експерименті дослідник штучно створює спеціальні умови, що дозволяють контролювати окремі фактори, які можуть впливати на поведінку чи сприйняття людини, а також може сам безпосередньо впливати на досліджуваного.

Для такого експерименту можуть використовувати спеціальну вимірювальну апаратуру.

Природний експеримент проводять у реальних умовах життєдіяльності досліджуваних, наприклад, у школі, на робочому місці, в магазині чи в інших повсякденних ситуаціях.

Дані отримані завдяки природним експериментам — фіксують за допомогою спостереження без втручання до спостережуваного явища.

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ?

У цілому учасниками психологічного експерименту можуть бути люди різного віку, статі, національності, рівня освіти, професійної та релігійної приналежності тощо.

Однак, залежно від цілей конкретного експерименту, встановлюються диференційні критерії, за якими дослідники відбирають учасників.

Наприклад, дослідник може встановити обмеження щодо:

 • віку,
 • стану здоров’я,
 • рівня освіти,
 • інших факторів, які можуть вплинути на результати та спотворити об’єктивність висновків.

Також можуть бути встановлені критерії щодо виключення участі у дослідженні, як-от відсутність згоди на участь, наявність певних психічних чи соматичних захворювань, вживання деяких лікарських препаратів, які можуть впливати на результати експерименту.

Не допускається участь у психологічному експериментуванні дітей без згоди батьків.

Зазвичай перед початком експерименту дослідник зобов’язаний поінформувати учасників про умови експерименту, їхні права та обов’язки, а також про можливі ризики та користь від участі в експерименті.

Досліджувані мають право відмовитися від участі в будь-який момент навіть після початку експерименту без будь-яких наслідків для них.

ОСНОВНІ ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Експериментатор повинен дотримуватись етичних правил, які мають на меті захистити права та добробут учасників дослідження.

Серед них:

 1. Згода: Учасники повинні давати згоду на свою участь у дослідженні лише після отримання необхідної інформації щодо характеру дослідження та своїх прав, зокрема про можливість відмовитися від участі у будь-який момент та без будь-яких наслідків.
 2. Конфіденційність: Інформація, отримана в процесі дослідження, повинна залишатися конфіденційною і не розголошуватись третім особам без дозволу учасників.
 3. Захист від шкідливих наслідків: Дослідження не повинно заподіяти шкоду фізичному або психологічному стану учасників, чи викликати інші шкідливі наслідки (наприклад, для фінансового чи репутаційного становища).
 4. Перевірка етики: Запланований експеримент має пройти процедуру перевірки етичності уповноваженою комісією перед початком його активної фази, для того, аби переконатися, що всі етичні принципи дотримуються.

ЧИ ПРОВОДЯТЬ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПСИХОЛОГИ ПІД ЧАС СЕСІЙ?

За необхідності та винятково за безпосередньою згодою клієнта — психолог або психотерапевт може вдаватися до експериментального психологічного дослідження, що може передбачати:

 • здійснення експериментального впливу (наприклад, за допомогою слів, жестів, наочного чи аудіо-матеріалу),
 • проведення психологічного тестування або застосування інших методів вимірювання,
 • інтерпретацію результатів,
 • оформлення висновків та рекомендацій для клієнта.

ЕКСПЕРИМЕНТИ У ПРОСТОРІ ПСИХОЛОГІВ

Простір психологів — сам по собі є водночас і лабораторним, і природним експериментом, метою якого є створення найсприятливіших в уанеті умов для:

 1. Підбору україномовних психологів, психотерапевтів, психіатрів (у нас усі володіють державною) клієнтами.
 2. Доступу україномовних психологів до аудиторії клієнтів.
 3. Отримання фахової допомоги клієнтами.
 4. Пошук релевантної унікальної інформації.
 5. тощо

І якщо про якийсь експеримент можна сказати, що він однозначно успішний це про нас!

Автор