Психологічна допомога під час вагітності

Інформація про психологічну допомогу під час вагітності

Вагітність у житті кожної жінки є особливим періодом, протягом якого відбуваються зміни на фізіологічному, гормональному, емоційному, когнітивному рівнях її особистості. 

Психологічний супровід вагітної має позитивні наслідки як для самої жінки, її майбутньої дитини та сімейної системи у цілому. 

Завдання допомоги при вагітності

Основні завдання у роботі психолога із вагітною жінкою:

 • формування відповідального батьківства:
 • формування готовності до прийняття та виконання нової соціальної ролі
 • надання знань щодо особливостей розвитку дитини 
 • надання технік та методик релаксакції задля зменшення рівня тривоги.

Страхи під час вагітності

У процесі надання психологічної допомоги вагітній можуть бути подолані наступні страхи:

 1. Страх зміни власного тіла у період вагітності та після пологів. 
 2. Страх зміни стосунків із партнером. 
 3. Страх безпосередньо самих пологів.
 4. Страх  подальшого догляду за немовлям.
 5. Страх втрати кар’єри та соціальних ролей.
 6. Страх втрати власного простору.
 7. Страх бути неідеальною матір’ю.

Задля подолання вказаних страхів та стабілізації стану вагітної жінки психологічний супровід може відбуватися на таких рівнях:

 • особистісний – виявлення очікувань, формування адекватних настанов щодо вагітності та подальшого материнства;
 • емоційний – стабілізація емоційного стану вагітної. начвання вагітної методам та методикам задля регулювання її психічних станів під час вагітності та пологів;
 • мисленнєвому – надання знань щодо змін, які відбуваються в організмі жінки, з її тілом, формування плоду, догляду за дитиною після її народження;
 • практичному – формування у вагітної вмінь та навичок, необхідних під час пологів та після. 

Етапи психологічної допомоги при вагітності

У психологічному супроводі вагітної можна виділити наступні етапи.

 • Створення простору для довірливих стосунків

На цьому етапі важливо надати відчуття прийняття всіх емоцій вагітної. У подальшому це дозволить виявити ставлення самої вагітної до вагітності, її очікувань стосовно подальшої роботи із психологом. 

 • Виявлення образу дитини

Якщо такий вже є сформованим, чи допомога у формуванні даного образу у майбутньої мами, виявлення ідеалізованості образу дитину та створення образу більш наближеного до реального.

Важливість цього етапу є попередження майбутнього розчарування молодої матері, коли неможливість досягнення  сформованого ідеального образу може призвести до післяпологової депресії.

 • Формування образу майбутнього материнства та батьківства у цілому

Особливим завданням є прийняття нової соціальної ролі. На даному етапі важливим є залучення партнера, оскільки зміни соціальних ролей кожного із подружжя є новим етапом у сім’ї.

Також отримання нових знань щодо нової соціальної ролі як батька, так і матері, надає більше впевненості партнеру у майбутньому батьківстві.

У подальшому це має позитивні наслідки, оскільки партнер відчуває свою значимість у догляді за дитиною, це формує нови зв’язок парнерів як батьків та дозволяє їм одночасно формуватися як батькам.

 • Визначення рівня готовності до пологів

На даному етапі важливим є приділення уваги наданню знань стосовно всіх етапів пологів та тривалості пологів у межах норми, наданню інофрмації стосовно стрімких пологів.

Особлива увага приділяється навчанням жінок ефективним способом зниженню рівня болю під час пологів за допомогою спеціальних релаксаційних та дихальних технік.

“Достатньо хороша мама”

  Головним завданням психолога є надання інформації стосовно достатньої доброї мами.

  Терміну, який ввів Дональд Вінникот (британський психіатр та педіатр), та за яким достатньо хороша матір – це мати, яка робить усе, що в її силах, довіряє власним судженням та знає свою дитину найкраще за всіх фахівців.

  Достатньо хороша мама не боїться помилитися, оскільки знає, що помилки можливі, проте довіряє собі та вірить у те, що може виправити свою помилку. 

  Знання про достатньо хорошу маму допомагають знизити рівень напруги у майбутніх матерів, які ставлять самі для себе недосяжну мету бути ідеальною мамою. 

  Також великого значення має робота із вагітною стосовно навички делегування певних свої обов’язків після народження дитини. важливо зазначити, що майбутня мама не зобов’язана все робити сама, а може просити про допомогу свого партнера, родичів та друзів і це не свідчить про її нездатність бути достатньо хорошою мамою та дружиною.

  Форми психологічної допомоги вагітним

  Робота із вагітними може відбуватися як в індивідуальному, груповому та змішаному форматах. У кожному варіанті важливим є індивідуальне знайомство із вагітною для з’ясування аспектів сприйняття вагітності жінкою.

  Потім можливий варіант групових зустрічей, на яких надається інформація щодо самого процесу пологів, емоційного стану та навчається технікам зниження напруги та больових симптомів під час пологів. 

  Підсумки

  Отже, одним із головних завдань психологічного супроводу вагітності є психоедукаційна робота із майбутньою мамою стосовно її стану вагітності, навчання дихальних та релаксаційних методи задля зниження рівня тривоги та больових симптомів під час пологів та формування образу достатньо хорошої матері для своєї дитини.

  Клік на картинці веде на мій профайл

  Автор