Мовлення

Узагальнена з урахуванням практичного досвіду інформація про психологічні аспекти мовлення на psyhology.space

Мовлення — одна з найважливіших складових людської комунікації, адже саме мовлення дозволяє нам виражати свої думки, почуття та ідеї, спілкуватися з іншими людьми та взаємодіяти зі світом навколо нас.

Правильне використання мовлення є важливим чинником успіху в багатьох сферах життя, включаючи освіту, кар’єру, взаємини з іншими людьми та самореалізацію в цілому.

Одним з головних аспектів мовлення є його зв’язок з психологією, яка досліджує його використання для комунікації та як воно впливає на взаємини з іншими людьми.

Далі у цій статті, присвяченій загальній характеристиці різних аспектів мовлення з психологічного погляду, я розкрию значення таких його аспектів як мовленнєвий розвиток, мовленнєва діяльність та мовленнєві порушення із урахуванням власного практичного досвіду надання психологічної допомоги.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

Але перед тим як продовжити, зокрема для тих читачів, у яких вже сформувалася потреба звернення до кваліфікованого в роботі з мовленням зокрема та пізнавальною сферою загалом психолога,

Інформую, що максимально точний підбір фахівців відповідно до особливостей індивідуальної проблематики можна здійснити в спеціальному розділіПростору Психологів” скориставшись просунутим алгоритмом “націлювання експертизи” на запити, проблеми, скарги, симптоми, методи, спеціальності тощо.

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК

На практиці, мовленнєвий розвиток чи розвиток мовленнєвого апарату відбувається від народження і протягом всього життя людини.

Скажімо, в ранньому віці діти починають вивчати мову, спочатку прості слова та фрази, а потім складніші речення та складнішу граматику.

Упродовж цього процесу, зазвичай, діти успішно вчаться виражати свої почуття та думки через мовлення, що і стає черговим важливим етапом соціального становлення та емоційного розвитку.

Але інколи, в силу різних причин, природній розвиток мовленнєвого апарату може залишатися недостатнім і тоді люди звертаються по допомогу до фахівців-психологів.

Власне, на практиці, психологи досліджують не лише дітей та особливості процесу їх мовленнєвого розвитку й те, як цей процес пов’язаний з їх загальним розвитком, а й підлітків та дорослих.

Наприклад, виявлено, що діти, які виростають у середовищах з багатомовними родинами, розвивають мовлення швидше та краще, ніж діти, які спілкуються в своєму колі однією мовою, але водночас і рівень глибини володіння однією із них — зменшується.

Також психологія досліджує та оперує особливостями впливу мовленнєвого розвитку на соціальний та емоційний розвиток дитини.

Наприклад, виявлено, що діти, в яких краще розвинене мовлення, мають більше можливостей спілкуватися з іншими дітьми та дорослими і це, природно сприяє стрімкішому соціальному розвитку, а також завдяки ширшим можливостям виявляти емоції та почуття через мовлення — розвитку емоційної сфери.

МОВЛЕННЄВИЙ АПАРАТ

Сучасна психологія та, зокрема, логопедія, розглядають мовленнєвий апарат як комплекс анатомічних структур і функціональних процесів, що забезпечують здійснення мовленнєвої функції.

До мовленнєвого апарату безпосередньо належать такі органи, як-от: мовні м’язи, язик, губи, щелепи, гортань, носові пазухи та стравохід.

Саме ці органи співпрацюють між собою для того, щоб забезпечити продукування та сприйняття мовленнєвих одиниць.

Механіка мовлення передбачає спочатку створення мовленнєвого задуму в мозку та подальше його блискавичне передавання по нервах до мовленнєвого апарату.

Власне, саме органи мовленнєвого апарату допомагають перетворити будь-який задум на звукові хвилі, що можуть бути сприйняті слуховим апаратом співрозмовника.

Відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей, у кожної людини мовленнєвий апарат може відрізнятися за розмірами, формою та характером функціонування, що в свою чергу може впливати на вимову звуків.

Як свідчить практика, у випадках, коли можливість коректного функціонування мовленнєвого апарату не обмежена наявністю деяких фізичних або неврологічних порушень, завдяки індивідуальній психокорекції її можна відчутно покращувати, причому як за безпосередньої участі логопеда, так і без неї.

МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мовленнєва діяльність включає використання мовлення в різних контекстах, таких як спілкування з іншими людьми, навчання, робота та, в цілому, є ключовою складовою успішної взаємодії зі світом навколо.

Дослідження доводять, що люди, які здатні використовувати активне та ефективне мовлення в робочих ситуаціях, досягають більшого успіху в кар’єрі та мають більші можливості для самореалізації.

Впливає мовлення і на міжособистісні взаємини. Наприклад, позитивне та підтримувальне мовлення може збільшити рівень задоволення від взаємодії з іншими людьми та зміцнити взаємини.

З іншого боку, негативне та критичне мовлення може призвести до конфліктів та зниження якості взаємодії.

Насамкінець, але немаловажливо для сучасної мовної ситуації в Україні — мовлення відіграє важливу роль у формуванні ідентичності та самооцінки людини. Відтак, використання позитивного мовлення та мовної підтримки українськомовних людей може допомогти людям, що переходять із російської підвищити свою самооцінку, покращити відчуття самоповаги тощо.

МОВЛЕННЄВА ПАТОЛОГІЯ

Мовленнєва патологія — це порушення розвитку та функціонування мовлення яке може бути пов’язане з різними причинами: генетичні чинники, травми головного мозку, недоїдання, хвороби та інші.

На практиці, порушення мовлення можуть проявлятися в різних формах, таких як:

 • дизартрія (порушення мовлення, пов’язане з проблемами моторики),
 • дислалія («недорікуватість», порушення звукового апарату),
 • афазія (порушення мовлення, пов’язане з ушкодженням мозку),
 • стаммерінгзаїкання», порушення ритму та темпу мовлення)
 • та інші.

Психологи встановили, що мовленнєва патологія може суттєво впливати на соціальні та емоційні аспекти життя людини.

Наприклад, діти чи підлітки із порушеннями мовлення — можуть мати суттєві складнощі в спілкуванні з іншими дітьми, а це — може призвести до соціальної ізоляції, цькування та різної міри складності психоемоційних проблем.

Вплив мовленнєвої терапії на покращення функціонування мовлення у людей з порушеннями може включати різні методики, такі як:

 1. Артикуляційна гімнастика.
 2. Навчання граматики та лексики.
 3. Розвиток комунікативних навичок.
 4. Тощо.

МОВЛЕННЯ ТА КУЛЬТУРА

Мовлення важлива складова культури та ідентичності, адже саме мова дозволяє людям не лише спілкуватися та обмінюватися інформацією, а й відтворювати та зберігати культурні норми, цінності та менталітет.

Культурна спадщина передається з покоління в покоління саме через мову.

Останні події з війною росії проти України доводять і факт, що мовлення і мова також може бути використані як засіб політичного та соціального впливу чи інструмент маніпулювання та контролю над іншими людьми.

Однак, з іншого боку, мовлення також може бути використане і як чи не єдиний засіб боротьби за права та свободи, адже наприклад, використання мови у вигляді заклику — може допомогти залучити увагу до певних проблем та спонукати до дії.

МОВЛЕННЯ ТА ІНТЕРНЕТ

З поширенням інтернету мовлення стало ще більш важливою складовою нашого життя.

Інтернет-комунікація може мати різні форми, включаючи електронну пошту, чати, форуми та соціальні мережі, а також VR-середовище.

Використання мовлення в інтернеті відрізняється від звичайного мовлення в реальному житті.

Наприклад, через відсутність невербальної комунікації, такої як міміка та жестикуляція — часто можуть виникати непорозуміння та конфлікти між користувачами.

Також в інтернеті можуть виникати проблеми зі збереженням конфіденційності, надмірним інформаційним навантаженням та інші.

Однак, інтернет також надає можливості для спілкування та обміну інформацією з людьми з усього світу, адже виважена інтернет-комунікація може сприяти розвитку міжкультурного розуміння та покращенню міжнародних відносин.

Крім того, інтернет-комунікація може бути корисною для людей з порушеннями мовлення, адже вони можуть використовувати комп’ютерні програми для перекладу мови, розпізнавання голосу та інші, що власне, може полегшити комунікацію та забезпечити більші можливості для соціальної інтеграції.

ПІДСУМКИ

Мовлення є важливою складовою людського життя, відіграючи роль у спілкуванні, розвитку мислення та соціалізації.

Вивчення мовлення допомагає розуміти, як людина сприймає та обробляє інформацію, а також як взаємодіє з іншими людьми.

Психологія мовлення досліджує процеси, що відбуваються в мозку під час мовлення та сприйняття мовлення інших людей, включаючи мовний розвиток, психологічні фактори мовлення, інтерпретацію та використання мовлення в різних контекстах.

Окрім розвитку мовлення в контексті особистісного розвитку, мовлення відіграє важливу роль у соціальній інтеграції, в тому числі в розвитку міжкультурної співпраці та забезпеченні культурної різноманітності.

Вивчення мовлення не тільки допомагає розуміти, як ми спілкуємось один з одним, але й допомагає вивчити процеси, що відбуваються в нашому мозку під час мовлення та сприйняття мовлення інших людей.

Поєднання психології та мовознавства дозволяє краще зрозуміти взаємозв’язок між мовленням та мисленням, а також покращити спілкування та розв’язувати конфлікти.

При вивченні мовлення важливо звернути увагу на не тільки слова, які використовуються, але й на невербальні елементи, такі як міміка, жестикуляція та інтонування. Крім того, необхідно розуміти культурні та соціальні контексти, в яких використовується мовлення.

У сучасному світі інтернет-комунікація стала невід’ємною складовою нашого життя, а використання мовлення в інтернеті може відрізнятися від звичайного мовлення в реальному житті.

Щоби почати взаємодіяти із психологом щодо діагностики та розвитку вашого мовлення чи мовлення ваших близьких,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл.
 2. Підберіть відповідних індивідуальній проблематиці фахівців у спеціальному розділіПростору Психологів“.