Мова тіла

Загальна інформація про мову тіла у Психоенциклопедії на веб-платформі psyhology.space

Мова тіла є важливою складовою міжособистісної комунікації, яка містить різноманітні жести, пози, міміку та інші невербальні сигнали, що можуть передавати різноманітну інформацію про справжній стан особи, її емоції, думки та наміри.

Це один з найбільш складних і неоднозначних способів комунікації, оскільки його тлумачення може бути дуже різним залежно від культурних, соціальних та інших факторів.

Далі у цій статті я, через призму власного практичного досвіду розгляну:

 1. Різні аспекти мови тіла, її значення у міжособистісній взаємодії.
 2. Способи, якими можна підвищити свою свідомість про цю форму комунікації та ефективно використовувати її в повсякденному житті.

ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ

Жести є одним з найвиразніших елементів мови тіла, адже можуть передавати різноманітні інформаційні повідомлення, такі як відмова, згода, показувати напрямок руху, наголошувати на важливих словах під час говоріння тощо.

Найпоширенішими в нашій культурній традиції жестами є вказування пальцем, нахил чи кивання головою, знизування плечима, махання рукою та багато інших, описувати всі з яких тут немає сенсу, тому зупинюся детальніше на кількох.

 • Вказування пальцем може використовуватися як позитивний, так і негативний жест.
  • Наприклад, показуючи на якусь річ, людина може демонструвати свій інтерес до неї, позитивно оцінюючи її.
  • Однак, якщо людина показує пальцем на когось, це може викликати негативну реакцію, так як це може сприйматися як докір.
  • тощо.
 • Нахил чи кивання головою може мати різне значення в залежності від контексту.
  • Якщо людина киває головою інтенсивно, це може свідчити про незгоду або відмову.
  • Однак, якщо людина киває головою ледь помітно, це може вказувати на погодження чи розуміння.
 • Знизування плечима може також використовуватися як позитивний або негативний жест.
  • Якщо людина знизує плечима, це може свідчити про невпевненість чи неухильність.
  • Однак, якщо людина знизує плечима разом із усмішкою, це може вказувати на те, що вона не знає відповіді на запитання, але не схильна до конфлікту.
 • Помахи рукою є одним з найбільш очевидних жестів.
  • Він може використовуватися як привітання, вираження позитивних емоцій, вказувати на важливу річ чи привернути увагу.
  • Однак, якщо людина махає рукою багато разів, це може свідчити про нервовість чи неспокій.
 • тощо.

ПОЗИ ТІЛА

Пози також є важливою складовою мови тіла, адже здатні передавати інформацію про стан особи, її емоції, ставлення до себе та інших.

Наприклад, сидіння з розкритими ногами може вказувати на впевненість, а сховані руки можуть свідчити про нервовість чи неспокій.

 • Одна з найважливіших поз — це поза «відкриті руки».
  • означає відкритість, довіру та готовність до спілкування.
  • протилежна до пози «схованих рук», яка може передавати відмову від спілкування та/або незгоду.
 • Важливою позою є і «закриті руки».
  • може передавати нервовість, неспокій та незгоду.
  • полярна до пози «відкритих рук», яка вказує на впевненість та довіру до спілкування.

Пози тіла також можуть і виявляти емоційний стан людини, і впливати на нього.

Наприклад, поза «впевнений тріумфатор» — з піднятою головою, розширеними грудьми і піднятими руками – може підвищити самооцінку та впевненість у своїх силах.

З іншого боку, поза «пригнічений» — з опущеною головою, скрученим тілом та зігнутими ногами – може викликати почуття тривоги та пригніченості.

МОВА ТІЛА І КОМУНІКАЦІЯ

Мова тіла має великий вплив на спілкування та взаємовідносини між людьми бо може передавати більше інформації, ніж слова. Наприклад, людина може говорити, що все добре, але поза її тіла може передавати невпевненість чи незгоду.

Одним з важливих аспектів мови тіла є навички невербального спілкування.

 • Може включати у себе вміння розуміти та інтерпретувати різні жести та пози.
 • Передбачає також вміння використовувати своє тіло, щоб передавати свої ідеї та емоції.
 • Корисні в різних сферах життя, включаючи роботу, соціалізацію та особисті взаємини.

Навички невербального спілкування допомагають людям розуміти, як їхні дії та жести впливають на оточення.

Наприклад, вміння змінювати свою позу або міміку може допомогти в керуванні власним настроєм та емоціями.

Скажімо, якщо людина відчуває стрес або невпевненість, то вона може підсвідомо почати стискати руки або нервово жестикулювати і тоді, щоби знизити рівень стресу та відчуття невпевненості, потрібно відповідним чином змінити свої емоції та настрій на більш позитивні.

Навички невербального спілкування також можуть бути корисними для покращення взаємовідносин між людьми.

Наприклад, позитивний жест, такий як усмішка або дотик, може підвищити рівень довіри між людьми і водночас, негативний жест, такий як скривлення від болю або злості, може викликати негативні емоції у людей та погіршити взаємовідносини.

ПРОБЛЕМИ МОВИ ТІЛА

Хоча мова тіла може бути дуже корисною в спілкуванні та взаєморозумінні, іноді вона може призводити до незручних ситуацій чи конфліктів.

Наприклад, неправильно інтерпретована поза чи жест можуть призвести до неправильного розуміння емоції людини або навіть образи.

Крім того, мова тіла може бути використана як засіб маніпулювання та контролю над іншими людьми.

Наприклад, людина може використовувати певні пози та жести, щоб впливати на емоційний стан іншої людини чи переконати її зробити щось, що вона не хоче.

Також існує ризик переходу від невербального спілкування до насильства, коли використовуються погрози та жести з метою налякати чи контролювати іншу людину.

Для уникнення цих проблем важливо буде усвідомлювати свою мову тіла та розуміти, яку інформацію вона може передавати.

Також корисно вчитися розпізнавати невербальні сигнали інших людей, щоб зрозуміти їхні емоції та настрій.

А, мабуть, найкраще — мати здатність змінювати свою мову тіла таким чином, щоб вона відповідала справжнім інтенціям та сприяла ефективному спілкуванню з іншими людьми.

ПІДСУМКИ

Мова тіла є важливим елементом комунікації та може передавати значну кількість інформації про емоції та настрій людини.

Жести, пози тіла та вирази обличчя можуть допомогти покращити спілкування та взаємовідносини, а також використовуватися як інструмент невербального спілкування.

Проте, важливо усвідомлювати мову свого тіла та розуміти, яку інформацію вона може передавати.

Дослідження мови тіла можуть бути корисними як для розвитку психології загалом, так і для розуміння індивідуальної людської поведінки.

Прикладом такого дослідження може бути аналіз мови тіла під час розмов із психологом чи психотерапевтом, адже це допоможе виявити приховані емоції та незрозумілі поведінкові патерни.

Усвідомлення мови тіла може допомогти нам краще спілкуватися з іншими людьми, покращити взаємини та впливати на своє середовище.

Також суттєво, якщо ми знаємо, яку інформацію ми передаємо за допомогою мови тіла, то можемо використовувати цю інформацію для досягнення наших цілей і отримання бажаних результатів.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Щоби проконсультуватися з психологом про вивчення та розвиток вашої мови тіла чи характерних проявів невербальної комунікації серед ваших близьких,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл.
 2. Підберіть відповідних до індивідуальної психологічної проблематики фахівців у спеціальному розділі “Простору Психологів” скориставшись універсальним “націлюванням експертизи” на запити, теми, симптоми, скарги, розлади, методи, спеціальності тощо.

І уже невдовзі переконайтеся, що “взяття на озброєння мови тіла” може бути корисним не тільки в особистому житті, але і в будь-якій професійній діяльності і не тільки вам, а й вашим близьким.

Автор