10 публікацій

Термін вперше був запропонований в 1913 році американським психологом та бізнесменом Гуго Мюнстербергом у його книзі “Psychology and Industrial Efficiency” (“Психологія та промислова ефективність”).

У  ній Мюнстерберг обговорює застосування психологічних принципів та методів для підвищення ефективності роботи в промисловості та бізнесі.

Протягом наступних десятиліть фахівці продовжували, розвивали та застосовували концепції організаційної психології, зокрема в галузі кадрового управління, психологічної діагностики, організаційної поведінки та комунікації в організаціях.

Психологія організацій – це наука, яка вивчає поведінку людей в корпоративному середовищі та її вплив на ефективність організаційних процесів.

Вона порушує низку різноманітних питань, пов’язаних з поведінкою, включаючи мотивацію, лідерство, комунікацію, конфлікти, розвиток та навчання персоналу, адаптацію до різних організаційних культур та інші аспекти, які впливають на працівників і ефективність установи в цілому.

Дана галузь використовує знання з психології для дослідження того, як люди поводяться на роботі, і які фактори впливають на їхню продуктивність.

Вона включає в себе розробку та застосування методів, що допомагають зрозуміти і покращити взаємовідносини між людьми в організації, підвищити ефективність робочих процесів, покращити комунікацію  у колективі та досягти інших організаційних цілей.

Теоретичні основи психології організацій

Сюди належать основні теорії на яких базується ця галузь.

Розглянемо, теорію класичного менеджменту: вона грунтується на твердженні, що  ефективність організації може бути досягнута шляхом створення чіткої ієрархії та встановлення системи контролю.

Згідно з цією теорією, робота повинна бути розподілена таким чином, щоб кожен працівник займався своїми функціями, а рішення приймалися на верхніх рівнях організації.

Теорія взаємин зосереджується на стосунках між працівниками та тим, як ці взаємини впливають на ефективність організації.

За цією теорією, побудова ефективних команд та встановлення позитивних міжособистісних відносин можуть збільшити ефективність.

Організаційний психолог

Це фахівець у галузі психології організацій, який досліджує поведінку людей на роботі та в робочому середовищі, з метою покращення ефективності  організації.

Він займається розробкою та застосуванням методів, які допомагають покращити взаємовідносини між працівниками, розвитком та навчанням персоналу, зниженням стресу на роботі, визначенню та вивченню організаційних проблем.

Також, може  працювати в різних галузях, таких як бізнес, промисловість, державні установи, освіта, медицина та інші.

Надають перевагу проводити консультації у якості  незалежного консультанта, який відповідальний за психологічну підтримку працівників в організації.

Проте, інколи він позиціонує себе як  частина команди, що вивчає та вирішує питання пов’язані з управлінням персоналом, займається стратегією розвитку організації та інші допомагає у вирішенні інших важливих питань.

Організаційний або корпоративний психолог повинен мати високий рівень знань з психології, бізнесу та управління, а також досвід використання різних методів та інструментів, які допомагають розуміти та вирішувати проблеми в організації.

Окрім цього  такий спеціаліст  може працювати із наступними запитами: 

1. Аналіз та діагностика проблем у компанії.

Для цього він вивчає різні аспекти роботи закладу, щоб виявити проблеми взаємодії, комунікації та робочих процесів, і запропонувати рекомендації щодо їх вирішення.

2. Розробка та впровадження програми підвищення ефективності роботи.

Тобто, керує процесом постановки цілей та завдань, розробляє й впроваджує програми підвищення ефективності роботи співробітників та команд.

3. Проводить тренінги та семінари.

Це свого роду «навчання» для співробітників з метою підвищення стресостійкості, розвитку навичок спілкування,  ефективності під час роботи в команді.

4.  Бере участь у процесі відбору на вакансію.

Корпоративний психолог визначає список особистісних якостей, які потрібні на посаді, проводить тестування, інтерв’ю та оцінює кандидатів з психологічної точки зору.

5. Здійснює дослідження внутрішнього клімату в установі.

Організовує певні заходи задля збереження персоналу, які включають у себе визначення факторів, що впливають на задоволеність співробітників та розробку стратегій забезпечення їхнього психологічного комфорту на робочому місці.

Підбір корпоративного психолога

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “корпоративний психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “рекламний психолог”, “тренер-психолог” і “коуч” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор