Комунікативні процеси

Загальна інформація про психологічні особливості комунікаційних процесів у Психоенциклопедії на веб-платформі psyhology.space

Комунікативні процеси – це складний механізм взаємодії між людьми, що забезпечує обмін інформацією, розуміння, співпрацю та взаємодію між ними.

Цей процес займає важливе місце в житті людини, оскільки він дає змогу здійснювати ефективну комунікацію, будувати взаємини з іншими людьми та досягати спільних цілей.

У цій статті ми розглянемо основні аспекти комунікативних процесів та їх вплив на нашу поведінку та життєвий шлях.

Основні поняття комунікативних процесів

Комунікація – це процес передачі інформації від однієї людини до іншої.

Вона може бути вербальною, коли люди використовують мову для передачі повідомлень, або невербальною, коли інформація передається за допомогою жестів, міміки, тону голосу тощо.

Комунікація може бути інформативною, коли люди обмінюються фактичною інформацією, або емоційною, коли передається емоційний стан.

Комунікативний процес – це процес взаємодії між двома або більше людьми, що включає в себе передачу інформації, її прийом і розуміння, а також відповідь на неї.

Він є важливим елементом взаємодії між людьми та забезпечує успішну співпрацю та розвиток відносин.

Комунікативний акт – це процес передачі інформації від однієї особи до іншої.

Він може бути вербальним або невербальним, а також інформативним або емоційним.

Комунікативний акт включає в себе не лише передачу інформації, але й контекст, в якому він відбувається, тон голосу, міміку, жести та інші елементи невербальної комунікації.

Етапи комунікативного процесу

Комунікативний процес можна розглядати як послідовність етапів, які включають в себе:

 1. Встановлення контакту
  • Перший етап комунікативного процесу, який передбачає зустріч і встановлення контакту між співрозмовниками.
  • На цьому етапі важливо створити позитивне сприйняття і надати можливість обом сторонам відчути зручність у взаємодії.
 2. Передача повідомлення
  • Етап, на якому одна людина передає інформацію іншій.
  • Важливо, щоб повідомлення було ясним та зрозумілим для співрозмовника.
 3. Розуміння
  • Це етап, на якому співрозмовник приймає інформацію та розуміє її зміст.
  • Важливо, щоб було досягнуто взаєморозуміння.
 4. Відповідь
  • Етап, на якому співрозмовник дає відповідь на повідомлення.
  • Важливо, щоби відповідь була адекватною та співвідносною з питанням.
 5. Завершення
  • Останній етап комунікативного процесу, який передбачає закінчення розмови або переходу до наступного етапу.

Комунікативні процеси грають важливу роль у суспільстві. Вони забезпечують ефективну взаємодію між людьми, розвиток взаємин та встановлення соціальних зв’язків.

Комунікація є важливим елементом процесу соціалізації, оскільки допомагає людині усвідомити своє місце у суспільстві та засвоїти соціальні норми та цінності.

Фактори, які впливають на комунікативні процеси

Комунікативні процеси можуть бути спричинені різними факторами, такими як:

 1. Мова
  • Є важливим елементом комунікативного процесу, оскільки вона визначає нашу здатність до спілкування та розуміння інших людей.
  • Різні мови мають свої відмінності, що може впливати на сприйняття та розуміння інформації.
 2. Культурні відмінності
  • Різні культури мають власні стандарти поведінки та сприйняття інформації, що може впливати на комунікативні процеси.
 3. Невербальна комунікація
  • Невербальні елементи, такі як жести, міміка, тон голосу,
  • Можуть мати значний вплив на сприйняття інформації та створення певного настрою в процесі комунікації.
 4. Психологічний стан співрозмовників
  • Впливає на сприйняття та розуміння інформації.
  • Наприклад, стрес або тривога можуть заважати належному розумінню інформації.
 5. Технічні засоби комунікації
  • Такі як телефон, електронна пошта, месенджери тощо,
  • Дозволяють відбуватися комунікативним процесам, які мають свої особливості та впливають на сприйняття інформації.

Комунікативні процеси також є важливим елементом в розвитку бізнесу та економіки.

Ефективна комунікація між співробітниками може забезпечити успішну реалізацію проєктів та досягнення бізнес-цілей.

Крім того, комунікація з клієнтами та партнерами є важливим елементом розвитку бізнесу та підвищення його конкурентоспроможності.

У політиці також відбувається активна комунікація. Політики використовують комунікативні стратегії для впливу на громадську думку та формування своїх позицій.

Комунікаційні процеси грають важливу роль у формуванні демократичного суспільства та забезпеченні свободи слова та інформації.

Крім того, комунікативні процеси мають важливе значення в освіті. Комунікація між вчителем та учнем є важливим елементом процесу навчання та забезпечує ефективний розвиток особистості.

Ефективна комунікація

Ефективна комунікація є важливим елементом успішної взаємодії між людьми та досягнення спільних цілей.

Якщо процес комунікації не є ефективним, може виникнути непорозуміння, конфлікти та інші проблеми.

Комунікативні процеси є важливим елементом життя людини та взаємодії між людьми.

Ефективна комунікація забезпечує успішну взаємодію між співрозмовниками та досягнення спільних цілей.

Комунікативні процеси мають важливе значення у суспільстві, бізнесі, політиці та освіті.

Експерти у Просторі Психологів констатують, що для ефективності комунікативного процесу потрібно дотримуватися правил чіткого формулювання повідомлень, уважного слухання співрозмовника, використання невербальних елементів, уникання конфліктів та бути відкритим до нових ідей тощо

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “соціальний психолог”, “корпоративний психолог” і “дитячий психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор