Комунікативна ситуація

Загальна інформація про психологічні особливості комунікаційної ситуації у Психоенциклопедії на веб-платформі psyhology.space

Комунікативна ситуація – це процес взаємодії людей, що включає в себе обмін інформацією, сприйняття та розуміння висловлювань, а також взаємодію з метою досягнення певної мети.

У даній статті буде детально розглянуте поняття комунікативної ситуації, її складові та особливості.

Складові комунікативної ситуації

Комунікативна ситуація складається з трьох основних складових:

 1. Учасників комунікації
 2. Комунікативної мети
 3. Комунікаційного каналу

Учасники комунікації – це люди, які беруть участь в процесі комунікації. Вони можуть мати різні ролі та статуси, наприклад, співрозмовників, слухачів, передавачів інформації тощо.

Усі вони взаємодіють між собою з метою обміну інформацією та досягнення спільної мети.

Комунікативна мета – це те, що учасники комунікації хочуть досягнути. Це може бути передача інформації, переконання в чомусь, вирішення конфлікту або досягнення спільної мети.

Комунікативна мета визначає, яку інформацію треба передати, яким чином це треба зробити, та які реакції можуть виникнути.

Комунікаційний канал – це засіб, за допомогою якого здійснюється обмін інформацією. Канал може бути вербальним (словесним) або невербальним (несловесним).

 • Вербальний канал включає в себе мову, написання, телефон, аудіо- та відеозв’язок тощо.
 • Невербальний канал може бути виражений через жести, міміку, позу тіла, вираз обличчя тощо.

Особливості комунікативної ситуації

Комунікативна ситуація може мати ряд особливостей, які впливають на процес комунікації та її результат.

 1. Контекст комунікації
  • Визначається через культурні, соціальні та інші чинники, що впливають на сприйняття повідомлень.
  • Таким чином, комунікативна ситуація може мати різний контекст залежно від того, де та з ким вона відбувається.
 2. Ступінь формальності
  • Формальна комунікація передбачає дотримання певних правил та процедур, які забезпечують належний рівень професіоналізму та точності.
  • Наприклад, комунікація в бізнес-середовищі часто має формальний характер.
  • Неформальна комунікація є менш обмеженою правилами та процедурами, і може включати в себе більш розмірені та спонтанні форми взаємодії.
 3. Наявність бар’єрів у комунікації
  • Бар’єри можуть бути як вербальними, так і невербальними.
   • До вербальних бар’єрів можуть належати незрозумілість термінів, синтаксичні помилки, різниця в мові тощо.
   • До невербальних бар’єрів можуть належати погана міміка, поза тіла, жести тощо.
  • Бар’єри у комунікації можуть призводити до непорозумінь та негативних наслідків, тому важливо їх ідентифікувати та діяти, щоб їх подолати.
 4. Взаємодія між учасниками комунікації
  • Успішна взаємодія включає в себе не тільки передачу та розуміння інформації, а й врахування потреб та очікувань інших учасників.
  • Також важливо бути відкритим до думок та інтересів інших, дотримуватися професійних та етичних норм, вміти слухати та бути чуйним до емоцій та почуттів інших.
 5. Стиль комунікації
  • Стиль комунікації визначається через спосіб, яким люди висловлюють свої думки та інформацію.
  • Він може бути прямим та безпосереднім, або ж більш обережним та м’яким.
  • Стиль комунікації також може відрізнятися залежно від контексту комунікації та особистих особливостей учасників
 6. Культурні відмінності
  • Можуть впливати на процес комунікації та її результат.
  • Різниця в мові, віруваннях, культурних стереотипах та нормах можуть спричиняти непорозуміння та конфлікти між учасниками комунікації.
  • Важливо бути чуйним до культурних відмінностей та враховувати їх у процесі комунікації.
 7. Використання технологій.
  • Сьогодні технології дозволяють проводити комунікацію на відстані, за допомогою різних інструментів, наприклад, електронної пошти, соціальних мереж, месенджерів тощо.
  • Однак, використання технологій може мати вплив на якість комунікації та спричиняти деякі незручності, такі як:
   • недостатня ефективність спілкування,
   • несправедливість та складнощі з розумінням суті повідомлення.

Важливість комунікативної ситуації

Комунікативна ситуація є важливою не тільки в особистому житті, але й у бізнесі та в інших сферах діяльності.

У бізнесі, наприклад, успішна комунікація з клієнтами, партнерами та колегами може допомогти підвищити рівень задоволеності клієнтів, залучити нових клієнтів та покращити репутацію компанії.

Крім того, важливим є вміння ефективно комунікувати в індивідуальному житті.

Успішна комунікація може допомогти підвищити рівень розуміння та поваги в стосунках, вирішувати конфлікти та зміцнювати стосунки.

Підсумки

Експерти у Просторі Психологів розглядають комунікативну ситуацію як складний процес взаємодії між людьми, який вимагає від учасників:

 1. Дотримання певних правил та процедур
 2. Врахування особливостей співрозмовника та контексту комунікації.

Розвиток комунікативних навичок може бути досягнутий шляхом активної практики та використання різноманітних технік, що допоможуть підвищити ефективність комунікації та досягнути успіху в різних сферах діяльності.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “соціальний психолог”, “корпоративний психолог” і “дитячий психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор