Комунікативна система

Загальна інформація про психологічні особливості комунікаційної системи у Психоенциклопедії на веб-платформі psyhology.space

Комунікативна система – це сукупність взаємопов’язаних елементів та процесів, які дозволяють передавати інформацію між людьми.

Основними елементами комунікативної системи є:

 • комуніканти (особи, які взаємодіють між собою),
 • повідомлення (інформація, що передається),
 • канал (засіб передачі інформації),
 • кодування та декодування (перетворення інформації з однієї форми в іншу),
 • контекст (сукупність умов та обставин, що впливають на комунікацію).

Складові частини комунікативної системи

Комунікативна система складається з різних елементів, які взаємодіють між собою.

Основні складові частини комунікативної системи – це комуніканти, повідомлення, канали, кодування та декодування та контекст.

Комуніканти – це особи, які беруть участь у комунікації.

Кожен комунікант може виступати як джерело інформації, яке починає процес передачі повідомлення, або як отримувач інформації, який отримує повідомлення від іншого комуніканта.

Комуніканти можуть бути фізичними особами, групами, організаціями та іншими суб’єктами.

Повідомлення – це інформація, що передається від одного комуніканта до іншого.

Повідомлення може мати різні форми: вербальну (словесну), невербальну (жестову, мімічну) та письмову.

Для ефективної передачі повідомлення важливо правильно вибрати форму та використати необхідну мову та термінологію.

Канали – це засоби, якими передається повідомлення від одного комуніканта до іншого.

Канали можуть мати різні форми:

 • вербальні (розмова, телефонний дзвінок, відеоконференція),
 • невербальні (жести, міміка, пози),
 • письмові (листи, електронні листи, повідомлення у соціальних мережах) та інші.

Вибір каналу залежить від різних факторів, таких як наявність технічних засобів, особливості спілкування комунікантів тощо.

Кодування та декодування – це процес перетворення повідомлення з однієї форми в іншу.

 • Кодування – це перетворення повідомлення в форму, яку можна передати каналом зв’язку.
 • Декодування – це перетворення отриманого повідомлення з форми каналу в зрозумілу форму для отримувача.

Контекст – це сукупність умов та обставин, що впливають на комунікацію. Контекст включає в себе такі фактори, як місце, час, культурні особливості комунікантів та інші.

Контекст впливає на сприйняття повідомлення та його інтерпретацію.

Функції комунікації

Комунікація має різні функції, серед яких можна виділити наступні:

 1. Інформаційна функція
  • Передача інформації між комунікантами є основною функцією комунікації.
  • Інформація, яка передається, може мати різну природу та стосуватися різних тем.
 2. Регулювальна функція
  • Комунікація може служити засобом контролю та регулювання поведінки комунікантів.
  • Наприклад, менеджер може використовувати комунікацію для контролю діяльності своїх працівників.
 3. Мотиваційна функція
  • Комунікація є засобом стимулювання та мотивації комунікантів.
  • Наприклад, менеджер може використовувати комунікацію для мотивації своїх працівників до досягнення поставлених цілей.
 4. Експресивна функція
  • Відображає емоції, почуття та настрій комунікантів.
  • Наприклад, викладач може використовувати комунікацію для вираження своєї зацікавленості та підтримки студентів.
 5. Соціальна функція
  • Є важливим засобом збереження та розвитку соціальних зв’язків між комунікантами.
  • Комунікація може сприяти формуванню груп, команд та інших соціальних утворень.

Комунікативна система є важливою складовою людського життя та є ключовим фактором взаємодії між людьми.

Вона включає в себе комунікантів, повідомлення, канали, кодування та декодування, контекст та процеси комунікації.

Особливості комунікативної системи

Комунікативна система має свої особливості, які варто враховувати при взаємодії між комунікантами.

Основні особливості комунікативної системи:

 1. Нестабільність – комунікативна система постійно змінюється та адаптується до змін у контексті, умовах та потребах комунікантів.
 2. Несиметричність – комунікація може бути нерівною між комунікантами, наприклад, у випадках, коли один комунікант має більшу владу чи вплив.
 3. Поліморфізм – комунікація має різні форми та приймає різні спрямування, в залежності від контексту та потреб комунікантів.
 4. Культурна специфіка – комунікація відрізняється в різних культурах та сприйматися по-різному комунікантами з різних культур.
 5. Індивідуальність – комунікація залежить від особистих характеристик та особливостей комунікантів, таких як стиль спілкування, особистість та інші.

Основні особливості комунікативної системи – це її нестабільність, несиметричність, поліморфізм, культурна специфіка та індивідуальність.

Комунікативна система є важливою у бізнесі та менеджменті, громадському житті та взагалі у взаємодії між людьми.

Важливість комунікативної системи

Комунікативна система є важливою складовою людського життя та є ключовим фактором взаємодії між людьми.

Вона відіграє важливу роль у вирішенні різних завдань, таких як передача інформації, координація дій, формування соціальних зв’язків та інших.

Комунікативна система є важливою у бізнесі та менеджменті, де вона використовується для забезпечення ефективної комунікації між різними департаментами та працівниками.

Вона також використовується для побудови взаємовідносин між компанією та її клієнтами.

Комунікативна система є важливою у громадському житті, де вона використовується для забезпечення ефективного спілкування між людьми та забезпечення взаєморозуміння між різними культурами та спільнотами.

Для досягнення ефективної комунікації важливо правильно вибрати канал, використовувати необхідну мову та термінологію, правильно структурувати та кодувати повідомлення та враховувати контекст та особистісні характеристики комунікантів.

Підсумки

Фахівці у Просторі Психологів наголошують на тому, що комунікативна система вимагає постійного розвитку та адаптації до змін у контексті, умовах та потребах комунікантів.

Навички ефективної комунікації є важливими для успішної взаємодії між людьми, адже вони допомагають зберігати взаєморозуміння, зміцнювати взаємовідносини та досягати спільних цілей.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “соціальний психолог”, “корпоративний психолог” і “дитячий психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор