Інтимність та сексуальність

Інформація про психопрофілактичні аспекти інтимності

Публікації психоенциклопедії, в яких розкривається тема Інтимність та сексуальність (рос., анахр. — интимность и сексуальность) крізь призму теоретичних знань та практичного досвіду авторки-психологини: Ірен Шатинської та колективної свідомості Простору Психологів — у відповідних вкладках нижче.

Важливо, що ці та інші публікації у “Просторі психологів” не претендують на статус “істини в останній інстанції” та, за згодою авторок, можуть доповнюватися у процесі конструктивного обговорення у коментарях.

 • ПРОСТІР ПСИХОЛОГІВ
 • ІРЕН ШАТИНСЬКА

Інтимність та сексуальність є важливими аспектами життя кожної людини. Ці поняття не лише описують фізичні взаємодії, але і включають емоційний та психологічний аспекти.

Ця тема досить чутлива, оскільки пов’язана з особистістю кожної людини та її взаємовідносинами з іншими людьми.

У цій статті ми розглянемо теорії психології, які пов’язані з інтимністю та сексуальністю, включаючи теорії про статеву ідентичність, сексуальну орієнтацію та статеву поведінку.

Статева ідентичність

Статева ідентичність – це чуття себе чоловіком або жінкою. Це поняття пов’язане зі сприйняттям власної статі та пов’язаної з нею поведінкою.

Відповідно до теорії розвитку Еріксона, статева ідентичність є ключовим аспектом формування особистості від дитинства до дорослості.

Теорії про статеву ідентичність стверджують, що статева ідентичність формується в результаті взаємодії генетичних, біологічних та соціальних факторів.

Наприклад, генетичні фактори можуть визначати, який гормон має переважати в організмі, що в свою чергу впливає на розвиток статевих ознак.

Соціальні фактори, такі як культура та виховання, можуть визначити, які стереотипи стосовно чоловіків та жінок вважаються прийнятними.

Одним з ключових аспектів статевої ідентичності є гендерна роль. Гендерна роль – це соціальна роль, яку відіграють чоловіки та жінки в суспільстві.

Вона визначається стереотипними очікуваннями, які суспільство має щодо поведінки, вигляду та ролі чоловіків та жінок.

Гендерна роль може впливати на сприйняття себе та інших людей, на відносини між гендерами та на сексуальну поведінку.

Сексуальна орієнтація

Сексуальна орієнтація – це термін, що описує те, до кого відчувається сексуальна привабливість.

Це може бути спрямовано на чоловіків, жінок, обидва статі або не мати визначеної сексуальної орієнтації.

Сексуальна орієнтація визначається в ранньому дитинстві та може бути зумовлена генетикою, біологією, соціальними та культурними факторами.

Теорія еволюції може пояснити, чому люди мають різні сексуальні орієнтації.

Згідно з цією теорією, люди розвивали різні сексуальні орієнтації для забезпечення різноманітності в популяції та збільшення шансів на виживання.

Наприклад, гетеросексуальна орієнтація забезпечує розмноження, тоді як гомосексуальна орієнтація може забезпечити розвиток сильних соціальних зв’язків та співпрацю в групах.

Теорії сексуальної орієнтації також стверджують, що біологічні та генетичні фактори можуть вплинути на розвиток сексуальної орієнтації.

Деякі дослідження показали, що гомосексуальна орієнтація може бути пов’язана з певними генетичними факторами, такими як наявність певних генів на Х-хромосомі.

З іншого боку, соціальні та культурні фактори також можуть впливати на розвиток сексуальної орієнтації.

Деякі дослідження показали, що сексуальна орієнтація може бути зумовлена досвідом, зокрема відносинами з різною статтю, та соціальним середовищем, у якому зростає людина.

Сексуальна орієнтація може впливати на багато аспектів життя, включаючи ставлення до інтимності та сексу, соціальні відносини, психологічне благополуччя та емоційний стан.

Інтимність

Інтимність – це процес розвитку близьких взаємин між людьми, які можуть бути різними за своїм характером, включаючи емоційну, соціальну та фізичну близькість.

Інтимність може бути побудована на різних рівнях, включаючи дружбу, родинні відносини та романтичні стосунки.

Інтимність може бути важливою для психологічного добробуту та емоційного стану людини.

Дослідження показали, що люди, які мають більше інтимних взаємин, зазвичай мають більш задоволене життя та менше страждають від депресії та тривожності.

Інтимність може бути побудована на різних рівнях, включаючи:

 • емоційну близькість, що передбачає спільне розуміння, довіру та підтримку між людьми;
 • соціальну близькість, яка відображають здатність ділитись з іншими своїми думками та почуттями;
 • фізичну близькість, яка може включати сексуальну активність та інші форми фізичної інтимності.

У рамках романтичних стосунків, інтимність може бути важливою складовою взаємин між партнерами. Вона може допомогти зміцнити зв’язок між партнерами та допомогти їм розвиватись як індивідуумам та відносинам.

Інтимна близькість може містити сексуальну активність, але не обов’язково повинна.

Однак, створення інтимної близькості може бути складним завданням. Деякі люди можуть відчувати страх перед відкриттям іншій людині, переживання про можливе неприйняття, або не мати досвіду створення близьких стосунків.

Для досягнення інтимної близькості, важливо розвивати емоційну інтелігентність, тобто здатність розпізнавати та висловлювати свої емоції, а також здатність слухати та розуміти емоції інших людей.

Крім того, важливо давати собі дозвіл бути вразливими та відкритися перед іншою людиною.

Сексуальність

Сексуальність – це більш широке поняття, яке включає не тільки сексуальну орієнтацію, але й інші аспекти стосунків між статтями та відносин до сексу.

Сексуальність може включати експресію сексуальних фантазій та бажань, створення романтичних відносин, а також ставлення до власної та чужої сексуальності.

Культурні норми впливають на сприйняття сексу та сексуальності, і на те, як ми поводимось відносно сексуальних відносин. В різних культурах і релігіях можуть існувати різні погляди на секс та сексуальність.

Наприклад, в деяких культурах секс вважається табу або не дозволеним до шлюбу. У інших культурах, секс може вважатись досить відкритим і природним.

Крім культурних норм, індивідуальні переконання та досвід також можуть впливати на сприйняття сексу та сексуальності.

Наприклад, деякі люди можуть відчувати вину або сором за власні сексуальні бажання, особливо якщо вони суперечать загальноприйнятим нормам.

Сексуальність та гендерні ролі

Гендерна соціалізація може впливати на те, як ми сприймаємо сексуальність.

У деяких культурах, чоловіки можуть виховуватися в переконанні, що секс є ключовим елементом їхньої мужності, тоді як жінки можуть виховуватися в переконанні, що секс повинен бути обмеженим або повинен відбуватись тільки в межах шлюбу.

Це може призвести до того, що жінки відчувають вину або сором за свої сексуальні бажання, тоді як чоловіки можуть відчувати тиск щодо постійного прояву своєї мужності.

Оскільки гендерні стереотипи та ролі постійно змінюються, ставлення до сексу та сексуальності також змінюються.

Деякі люди можуть відчувати сором чи незручність, коли вони відхиляються від загальноприйнятих стереотипів та норм.

Вплив культурних норм на інтимність та сексуальність

Культурні норми впливають на сприйняття сексу та сексуальності, і на те, як ми поводимось стосовно сексуальних відносин.

Наприклад, в деяких культурах існують традиції, що диктують, які сексуальні практики є прийнятними, а які – ні.

Такі традиції можуть відображатися у законах, що забороняють певні види сексуальної поведінки, або у культурних стереотипах про те, як повинні поводитися чоловіки і жінки у сексуальних відносинах.

Такі стереотипи можуть змушувати людей приховувати свої сексуальні бажання або навіть відкидати їх.

У інших культурах, секс може бути відкритою темою для обговорення і розмов.

Наприклад, в Західній культурі сексуальність може розглядатися як частина нормального життя, і люди можуть відверто обговорювати свої сексуальні відносини та бажання. У таких культурах може бути менше стигми і сорому пов’язаного з сексуальністю.

Культурна різниця також впливає на розуміння інтимності.

У деяких культурах, наприклад, інтимність може вважатись виключно привілеєм одружених людей, тоді як у інших культурах може бути менше обмежень щодо неодруженою парою.

У деяких культурах може бути важко говорити про емоційну інтимність, тоді як у інших це може бути вважатись дуже важливим аспектом стосунків.

Культурні різниці також можуть впливати на роль статі у сексуальних відносинах.

У деяких культурах прийнятно, що чоловік домінує у сексуальних відносинах, тоді як у інших це вважається неприйнятним.

Культурні стереотипи про стать можуть також впливати на сприйняття сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.

Вплив особистості на інтимність та сексуальність

Особистісні чинники також можуть впливати на сприйняття інтимності та сексуальності.

Особистість включає такі характеристики, як емоційна стабільність, зворотний зв’язок, відкритість до досвіду та екстравертність.

Емоційна стабільність може впливати на те, наскільки люди здатні відкрито висловлювати свої сексуальні бажання та вподобання.

Люди з низькою емоційною стабільністю можуть відчувати більшу тривогу та сором, коли йдеться про сексуальні відносини, що може призвести до меншої готовності до експериментування в цій галузі.

Зворотний зв’язок може впливати на те, наскільки люди здатні відкрито говорити про свої потреби та очікування щодо сексуальних відносин.

Люди з низьким рівнем зворотного зв’язку можуть відчувати більшу скромність та боязнь висловлювати свої бажання, що може призвести до меншого задоволення від сексуальних відносин.

Відкритість до досвіду може впливати на те, наскільки люди готові до нових сексуальних досвідів та експериментів.

Люди з високим рівнем відкритості до досвіду можуть бути більш схильні до експериментування з новими позиціями, іграшками та іншими формами сексуального задоволення.

Екстравертність може впливати на те, як люди розуміють інтимність та сексуальність.

Екстраверти можуть вважати інтимність та сексуальність як прояв емоційного зв’язку з іншою людиною, тоді як інтроверти можуть більше фокусуватися на фізичних аспектах сексу.

Вплив травм на інтимність та сексуальність

Травми, такі як сексуальне насильство, можуть впливати на сприйняття інтимності та сексуальності. Люди, які пережили сексуальну травму, можуть мати складнощі зі збереженням інтимних відносин та відкритістю в сексі.

Травма може викликати почуття тривоги, страху та сорому, що впливає на отримання задоволення від сексу та здатність до інтимності.

Також, травми, що пов’язані з фізичними проблемами, такими як травми хребта, можуть впливати на здатність до сексу.

Фізичні обмеження можуть бути складними для переживання, а також можуть впливати на відчуття самооцінки та впевненості в собі.

Як зберегти інтимність та сексуальність?

Інтимність та сексуальність є важливими компонентами здорових відносин, і є деякі кроки, які люди можуть зробити, щоб зберегти ці аспекти своїх стосунків.

Нижче наведено кілька порад щодо збереження інтимності та сексуальності:

 • Важливо бути відкритим та чесним зі своїм партнером про те, що ви хочете і що вас задовольняє.
  • Зберіться із сміливістю та почніть діалог про те, які сексуальні потреби та бажання у вас є, і дізнайтеся про те, що хоче ваш партнер.
  • Розмовляйте про те, як ви можете задовольнити один одного та які засоби забезпечення комфорту вам допоможуть.
 • Навчіться уважно слухати свого партнера та бути уважними до його потреб та бажань.
  • Будьте готові до того, щоб почути іншу точку зору та дізнатися про те, що може допомогти забезпечити комфорт обом сторонам.
 • Знайдіть час для того, щоб проводити час разом зі своїм партнером.
  • Це може бути що-небудь просте, таке як спільний вечір на дивані, прогулянка в парку або спільне приготування їжі.
  • Проведення часу разом може допомогти зміцнити зв’язок та підтримати інтимність.
 • Експериментуйте з новими способами задоволення
  • спробуйте щось нове, наприклад, нові позиції, іграшки або рольові ігри.
  • Будьте відкриті до нового досвіду та діліться своїми бажаннями з партнером.
 • Приділіть увагу своїм інтимним потребам та займайтесь сексом тільки тоді, коли ви дійсно хочете цього.
  • Не піддавайтеся тиску та не відчувайте вину, якщо ви не хочете займатися сексом в певний момент.
  • Будьте готові до того, щоб розмовляти про те, що може збільшити вашу бажаність до інтимних стосунків.
 • Не забувайте про безпеку при здійсненні сексуальних дій.
  • Використовуйте презервативи та інші засоби захисту від СНІДу та інших статевих захворювань.
  • Звертайтеся до лікаря, якщо у вас виникають якісь проблеми зі здоров’ям, які можуть вплинути на вашу інтимність.
 • Вирішуйте конфлікти
  • Конфлікти можуть виникати у будь-яких стосунках, в тому числі і в інтимних.
  • Важливо вирішувати конфлікти з партнером, щоб не допустити їх накопичення та руйнування стосунків.
  • Розмовляйте про свої почуття та намагайтеся знайти спільне рішення.
 • Пам’ятайте про різноманіття
  • Інтимні стосунки можуть бути різноманітними та мають бути відкритими для нового досвіду та вражень.
  • Пам’ятайте про те, що кожна людина є унікальною, і кожна людина має свої власні бажання та потреби.

Підсумки

Інтимність та сексуальність – це складні та багатогранні аспекти людських стосунків. Вони можуть відображати наші фізіологічні потреби, емоційні зв’язки, культурні та соціальні норми, а також індивідуальні уподобання та бажання.

Важливо пам’ятати, що кожна людина унікальна, і тому підходи до інтимності та сексуальності можуть відрізнятися.

Незважаючи на це, деякі загальні принципи можуть допомогти зберегти здорову та задовільну інтимність та сексуальність.

Наприклад, відкритість та довіра між партнерами, уважність до потреб та бажань один одного, сприйнятливість до фізичних та емоційних сигналів, здоровий спосіб життя та діагностика й лікування будь-яких медичних проблем, що можуть впливати на інтимність та сексуальність.

В цілому, інтимність та сексуальність – це важливий аспект нашого життя, який може збагатити наші стосунки та допомогти зберегти фізичне та емоційне здоров’я.

Важливо пам’ятати, що кожна людина має право на вільний вибір щодо своєї інтимності та сексуальності, і цей вибір повинен бути поважаний та підтриманий.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “ЛГБТ-френдлі психолог“, так і одразу за кількома, наприклад “психосексолог“, “дисфункція лібідо” і “психологія відносин” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Статеве життя в шлюбі.

Тема номер раз у всіх закритих жіночих і змішаних групах.

Тако во, я вам дещо розкажу.

Чому воно так, спочатку, що бажання вухами лізе, наче ж уже всім відомо.

Хімія мозку, яка не залежить від нашої волі, яка нічого спільного з нашим думаючим мозком, отими префронтальними ділянками лобних часток, не має, яка, та хімія, стається на рівні рептильного мозку, і наше мислення – в тому числі критичне – вона відбиває начисто, на все і на всіх все одно, це стадія зміненого стану свідомості.

Ну, це якщо вам повезе і у вас таке було. Бо воно круто насправді, чого вже там.

Ну припустімо.

Припустімо, було.

Не було аж такого, то все одно , сподіваюся, і відрази не було: фізична близькість була , гмм, не небажаною і приносила якісь приємні відчуття. Може, навіть оргазм, хтозна)))

А потім що,

а потім друга стадія шлюбу, а потім раптом бачиш справжню, а не ту, котра зображувалася, в тому числі нашим запаленим мозком, людину перед собою, і може, вона тобі не так щоб сильно подобається.

А ти вже вагітна.

(Ну, наприклад).

Або потім бах і третя стадія шлюбу, і один з пари – або обидва – пішли розвиватися в сторону збільшення себе і зменшення своє частини участі в парі, зменшенні того злиття, також відомого під назвою закоханість (коли сeкс був під кожним деревом, в машині, в під‘їзді тощо).

А потім ті феромони зникають.

І приходить печаль.

В залежності від того, хто з пари завжди був ініціатором, печаль має різний перебіг.

В одному з варіантів перебігу, де мужчина – це мужчина, і він був той, хто хотів, а жінка – та, що відповідала на бажання, тобто він брав, вона давала – у жінки починає завжди боліти голова абощо.

Вона давати – тобто приймати мужчину – насправді більше не хоче.

Там сeксу є шанс лишитися.

(Якщо можна це назвати сексом).

Якщо лібідо чоловіка не знижується, то може бути як в тому анекдоті: «як будеш мене той во-во, то не буди».

Якщо ініціатором сeксу була завжди жінка, все ще більш печально.

І там ще два можливих сценарії.

Один із них –

той, де  сексу надають іншу роль, крім задоволення для обох, там, де сeкс – це «він мене хоче» означає «він мене любить» або «я маю владу над ним»

Влада, агресія, векс- явища взаємоповʼязані.

І це зовсі не про те, що агресією сексу можна добиватися. Боже збав.

(Хоча якщо це гра/результат домовленості/є згода на таку гру в обох дорослих, то вповні собі має право на існування).

Мова зовсім не про це.

Агресія як вітальна сила, секс, заробляння грошей. енергія життя – це про прояв людини назовні, «дозвіл» на таку проявленість, потентність –  явища одного порядку, і вони добре розвинуті у тих анекдотичних Вовочок, отих трійочників, що то потім доларовими мільйонерами стають.

І геть не розвинуті в так званих «дітей вчителів», де система заборон і повинностей, оте наше Супер-Его таке тісне, що тобі вдихнути не дає, де табуйоване будь-яке стукати, грюкати, пукати, де справжні дівчатка не те-то, а справжні хлопчики не се-то, де на агресію табу, де відрізається та жива і здорова частина дитини, яка про «хочу», де хлопчик «кастрований» мамою, а тато відсутня або безлика фігура.

От про яку я агресію, а зовсім не про те, щоб бити жінку і змушувати до сексу.

Вертаючись до жінки, якій у близькості відмовляють.

Жінка іде тоді до подруги або до терапевта і скаржитися: він мене більше не хоче! Я його і так, і так! А він – ніяк!

Звісно, образи, сльози, злість.

А потім нічого, або звикає і залишається в стосунках, бо те, що об’єднує, є більше, ніж те, що роз’єднує,

або іде до іншого, котрий знов «хоче – значить любить», де вона як жінка знов має владу.

А другий сценарій –

жінка «розхотіла».

І чоловік тиняється, не знає, як почати, чи починати і що взагалі з тим робити.

Сигнали від жінки недвозначні: не рухай мене.

Відбувається так у жінки не тільки тому, що феромони зникли.

Зникла емоційна близькість.

Зникло почуття безпеки. Зникло або і ніколи не було, почуття, що тебе взагалі чують.

Виникла емоційна прірва, що розширюється з кожним днем.

Жінка перетворюється в крикливу маму, чоловік – в пасивно-агресивного «неслухняного сина».

Можливо, якщо сeкс все ж ініціюватиме (вміє або навчиться це робити) чоловік, то, косо криво аби живо, статеве життя пари якось триватиме.

З найбільш цікавих порад, що я читала, була така – кожен з пари, а особливо!!! жінка повинна мати власний простір, де її ніхто не буде чіпати.

Згадались опочивальні вельмож – кожен мав свою спальню.

Може, це і підтримує бажання?

Зрештою, кожен з пари там мав своє життя, а чоловік, здається, в тому числі і сeксуальне.

Ну то для різноманітності часом можна і з жінкою.

Всі байки про те що «я поправилася і тому він не хоче мене», «розтяжки, і я стала неприваблива» – байки, це або самообман в пошуках причини і знаходження її на рівні наче б очевидної,

або брехня (і насправді підла) з боку чоловіка, щоб пояснити, чому він більше не хоче.

(Спойлер- і не схоче, хоч до якого рівня  схудни).

Хто хоче, жодна вага його не змусить не хотіти.

Хто любить, той не бачить кілограмів.

Там, де в парі є емоційна близькість, нема проблем з вагою, зі зморшками та розтяжками.

А якщо жінка стала мамою – сестрою –

квартирною сусідкою, то все як в анекдоті:

Іде по вулиці красуня дівчина, вся така, ноги від корінних зубів, волосся до попи, коротше, ви зрозуміли. Назустріч – два чоловіки. Облизуються, захопленими поглядами проводять.

Один такий – ооо, що б я віддав, щоб з нею переспати!..

А другий:

Ага… а уяви собі, що є хтось, кому вона так остогидла, що й дивитися на неї не може…

Так що … Неправда все це про еротичну білизну і про загадковість.

Не дуже я вірю і в теорію – «створіть для себе штучну дистанцію».

Романтичні побачення?

З «мамою»?.. ха.

Еротична білизна?

З «братом»?.. ха-ха.

Створення «дистанції»?

З сусідом по квартирі?

То вона – емоційно – і так вимірюється в парсеках, так що три ха-ха.

Я знаю пари,

де сeкс не зникає десятиріччями.

(І це, до речі дуже цементує шлюб)

Ніхто там в еротичніі білизні не ходить, ніхто паузи, відсторонення та вимишлену дистанцію не створює. А все є.

От просто жінка завжди бажана, в будь-якому вигляді

А жінка – без метеликів в животі вже, звичайно, але теж – так, вона його хоче.

Знаєте, я  вирішення проблеми бачу тільки в одному.

Парна терапія.

Відновлення емоційного зв‘язку, почутості.

Важливості.

Підтримки.

Теплоти.

Потрібності.

Побаченості.

Включеності. Тоді – можливо, але це не точно – вернеться і бажання

Клік на картинці веде на мій профайл

Authors