Інтерес

Інформація про психопрофіластичні аспекти інтересу

Сучасна психологія розглядає інтерес одним із важливих елементів людської психіки, який, зокрема, відіграє ключову роль у розвитку особистості та формуванні її поведінки.

На практиці, саме інтерес або зацікавлення допомагає людині знаходити задоволення в житті, виявляти свої таланти та здібності, розвиватися та досягати успіху в різних сферах.

Також слід наголосити, про визначальну роль інтересу і у психології маркетингу, де саме інтерес є засадничою передумовою покупок/продажів загалом та ефективної реклами зокрема.

Далі у цій статті, заснованій на практиці психологічної допомоги, я розгляну поняття інтересу, його види та функції, а також фактори, які впливають на розвиток інтересів та способи стимулювання інтересів у дітей та дорослих.

Крім того, будуть кілька слів і щодо процесу формування зацікавлень та їхнього зміщення у контексті психології реклами, але не тільки.

ПОНЯТТЯ ІНТЕРЕСУ

Інтерес — це психологічна увага, спрямована на певну діяльність, предмет, явище чи ідею.

Цікавість виявляється в бажанні отримати задоволення від певної діяльності, предмету чи особи, а також в прояві уваги до неї шляхом покупки/володіння/розпорядження.

Зазвичай, зацікавлення пов’язане з природною потребою задоволення, розвитку та досягнення успіху.

Цікавість може бути спонтанною або формуватися внаслідок впливу зовнішніх факторів, таких як середовище, досвід, суспільство, сім’я, школа та інші.

Інтерес також може змінюватися протягом життя людини в залежності від її досвіду, потреб та обставин.

ВИДИ ІНТЕРЕСІВ

Практика психологічної роботи дозволяє класифікувати за різними ознаками інтереси, а одним із найпоширеніших видів класифікації, на мій погляд, є поділ на реалістичні, соціальні, теоретичні, художні та підприємницькі інтереси.

 • Реалістичні інтереси
  • люди з реалістичними інтересами мають схильність до роботи своїми руками та практичної діяльності.
  • їм подобається вирішувати конкретні проблеми та застосовувати свої знання для розв’язання практичних задач.
  • найчастіше такі люди займаються роботою в сфері інженерії, механіки, будівництва, сільського господарства, автомобілебудування та іншими схожими професіями.
  • щоби бути успішним у реалістичній діяльності, необхідно мати практичні знання та здібності, розумітися на різних матеріалах, механізмах та інструментах, а також вміти працювати з ними.
  • такі люди часто є прагматичними та рішучими, мають високу енергію та стійкість до стресів.
 • Інтелектуальні інтереси
  • люди з інтелектуальними інтересами мають схильність до постійного навчання та здобуття знань.
  • їм подобається аналізувати інформацію, вивчати нові концепції та ідеї.
  • найчастіше такі особи займаються роботою в сфері науки, досліджень, культури, мистецтва, літератури та інших схожих професіях.
  • щоби бути успішним у інтелектуальній діяльності, необхідно:
   • мати добре розвинене мислення, здатність до аналізу та критичного мислення.
   • бути відкритим до нових ідей та перспектив.
 • Художні зацікавлення
  • люди з художніми інтересами:
   • мають схильність до творчої діяльності та вираження своїх почуттів та емоцій через мистецтво. Їм подобається експериментувати з формами, кольорами та текстурами.
   • найчастіше займаються роботою в сфері мистецтва, дизайну, моделювання, архітектури та інших схожих професіях.
  • щоби бути успішним у художній діяльності, необхідно:
   • мати творчий підхід до рішення задач, здатність до сприйняття краси та гармонії.
   • добре володіти різними мистецькими техніками та інструментами.
 • Підприємницькі інтереси
  • люди з підприємницькими інтересами найчастіше займаються роботою в сфері бізнесу, маркетингу, фінансів, менеджменту та інших схожих професіях.
  • щоби бути успішним у підприємницькій діяльності, необхідно:
   • мати сильний характер,
   • вміти ухвалювати важкі рішення,
   • знати, як працювати в команді та керувати нею,
   • бути творчим та відкритим до нових ідей.
 • Соціальні зацікавлення
  • люди з соціальними інтересами:
   • мають схильність до допомоги іншим та розвитку спільноти.
   • найчастіше займаються роботою в сфері соціальної роботи, педагогіки, психології, медицини та інших схожих професіях.
  • їм подобається робота з людьми та допомога їм у вирішенні проблем.
  • щоби бути успішним у соціальній діяльності, необхідно:
   • мати сильну емпатію та здатність до співчуття,
   • вміти працювати з людьми та розв’язувати конфлікти
   • мати добре розвинені комунікаційні та лідерські вміння.
 • Фізичні інтереси
  • люди з фізичними інтересами:
   • мають схильність до активного та здорового способу життя. Їм подобається займатися спортом та фізичною активністю.
   • найчастіше займаються роботою в сфері фітнесу, спорту, медицини та інших схожих професіях.
  • щоби бути успішним у фізичній діяльності, необхідно:
   • мати відповідну фізичну підготовку,
   • знати основи тренування та харчування,
   • бути здатним до цілеспрямованої праці та самодисципліни.
 • Технічні зацікавлення
  • люди з технічними інтересами:
   • мають схильність до вивчення технічних процесів та механізмів. Їм подобається знайомитися з новими технологіями та їх використанням.
   • найчастіше займаються роботою в сфері інженерії, програмування, електроніки та інших схожих професіях.
  • щоби бути успішним у технічній діяльності, необхідно:
   • мати аналітичний склад розуму та здатність до логічного мислення,
   • бути відповідальним та дисциплінованим,
   • володіти хорошими навичками роботи з комп’ютером та програмним забезпеченням.
 • Мистецькі інтереси
  • люди з мистецькими інтересами:
   • мають схильність до творчості та виявлення своєї естетичної точки зору.
   • їм подобається вивчення мистецтва та його використання в різних формах творчості.
   • найчастіше займаються роботою в сфері мистецтва, дизайну, архітектури та інших схожих професіях.
  • щоби бути успішним у мистецькій діяльності, необхідно:
   • мати творчий підхід до розв’язання задач,
   • бути відкритим до нових ідей та форм творчості, володіти глибокими знаннями у вибраній сфері мистецтва.
 • Релігійні інтереси
  • люди з релігійними інтересами
   • мають схильність до вивчення релігійних вірувань та практик.
   • їм подобається вивчення святих текстів, участь у релігійних церемоніях та розуміння духовності.
   • можуть займатися духовним пошуком, служити в духовних лідерах або займатися благодійною діяльністю в межах своєї релігії.
  • щоби бути успішним у релігійній діяльності, необхідно мати відкритість до інших релігійних вірувань та культур, мати глибоке розуміння своєї віри та бути здатним передавати ці знання іншим людям.

ТЕОРІЇ ІНТЕРЕСІВ

Існує і кілька теорій, що всебічно пояснюють психологічну проблематику зацікавлення, серед них, на мій погляд, варто згадати:

 • Теорія інтересів Голланда
  • базується на ідеї, що професійний вибір людини залежить від її інтересів.
  • пропонує шість основних типів інтересів:
   • реалістичний,
   • дослідницький,
   • художній,
   • соціальний,
   • підприємницький,
   • традиційний.
  • вважає, що людина вибирає професію, яка відповідає її типу інтересу.
  • застосовується в профорієнтаційній роботі, оскільки допомагає людям знайти професію, яка відповідає їхнім інтересам.
  • однак, її застосування обмежується професійною сферою діяльності, тому використовувати її для розвитку особистості загалом недоцільно.
 • Потреба у досягненні
  • теорія потреби у досягненні стверджує, що індивідууми, які мають високий рівень цієї потреби:
   • мають більше схильності до досягнення успіху у тих видах діяльності, які вимагають високої компетентності та здібностей.
   • задають собі високі стандарти, ставлять перед собою складні завдання та виявляють наступність у досягненні мети.
  • такий підхід до вивчення інтересів:
   • дозволяє визначити, які види діяльності можуть бути для людини найбільш стимулюючими,
   • однак не забезпечує повної карти її інтересів і потреб, які можуть бути пов’язані з іншими аспектами життя.
 • Метод “Кольорові інтереси”
  • використовується для визначення інтересів людини в більш широкому контексті, включаючи особистісний та соціальний аспекти.
  • базується на ідеї, що кожна людина має певний набір інтересів, які можна класифікувати за чотирма кольорами:
   • зелений,
   • блакитний,
   • червоний,
   • жовтий.
  • відбиває особистісні особливості людини, такі як:
   • стиль мислення,
   • стиль спілкування,
   • типи мотивації,
   • нахили.
  • дозволяє людині краще зрозуміти свої інтереси та потреби, а також знайти спосіб зв’язати їх зі своєю професійною та особистісною діяльністю.
 • Потреба вільного часу
  • відповідно до теорії потреби вільного часу, люди шукають можливості відпочити та зайнятися тими видами діяльності, які приносять їм задоволення.
  • вивчення інтересів у цьому контексті допомагає людині зрозуміти, які заняття можуть бути для неї приємними та надавали б можливість насолоджуватися ними.

В цілому, інтереси можуть бути зв’язані з розмаїтими видами діяльності, такими як спорт, творчість, подорожі, культурні події та багато інших.

Але майже завжди, незалежно від виду зацікавлень, дослідження показують, що зайняття у вільний час тими видами діяльності, які відповідають інтересам людини, позитивно впливає на її психічне здоров’я та загальний стан.

ПІДСУМКИ

Інтерес — важливий аспект психології людини, який впливає на її поведінку та розвиток.

Інтереси або зацікавлення можуть віддзеркалювати особистісні потреби та нахили, визначати вибір професії та знайомство з новими видами діяльності.

Дослідження показують, що вивчення інтересів дозволяє підвищити ефективність розвитку та самореалізації людини.

У психодіагностиці визначити інтереси людини в різних контекстах, включаючи професійні, особистісні та соціальні аспекти — допомагають такі інструменти як опитувальники і методи профілювання.

ПІДБІР ФАХІВЦЯ

Щоби проконсультуватися із психологом щодо пошуку вашого інтересу чи кількох оптимальних для вашої індивідуальності зацікавлень,

 1. Звертайтеся безпосередньо до мене через профайл на сайті.
 2. Підберіть фахівців з відповідними вашим потребам кваліфікації скориставшись простим і прогресивним алгоритмом “націлювання експертизи” у спеціальному розділі веб-платформи “Простір Психологів”.

Знання про інтереси можуть допомогти людині знайти своє місце в житті, знайти роботу, яка відповідає її інтересам та забезпечує задоволення від професійної діяльності.

Однак, особливо бізнесменам та маркетерам варто пам’ятати, що інтереси людини можуть змінюватися протягом життя, і крім того, що більшість людей завжди відкриті до нових досвідів та можливостей — не завжди і не всіляка реклама може їм у цьому допомогти.

Вивчення інтересів є лише одним з аспектів психології особистості, а відтак, для повноти розуміння проблематики — зважте, що немаловажливо ознайомитися з іншими аспектами психології особистості, зокрема, характер, цінності, емоції, звички, досвід тощо.

Автор