Віктимність

Віктимність (від лат.”victima”- жертва) — це психологічна характеристика особистості, яка означає схильність до стану жертви в ситуаціях, де відбувається насильство, контроль або домінування з боку інших людей.

Віктимність проявляється в пасивному ставленні до таких ситуацій, відсутності зусиль для зміни обставин, збереженні статусу жертви й прагненні залежати від інших людей.

Особи з високим рівнем віктимності часто мають низьку самооцінку, почуття вини та недостатню самостійність в ухваленні рішень. Віктимність може бути наслідком раннього дитинства зі складними взаєминами з батьками або негативними досвідами взаємодії з оточенням. Однак вона також може бути наслідком травматичного досвіду в будь-який період життя. Віддзеркаленням віктимності можуть бути пасивність, підкорення, безпорадність, роздратування та страх.

Особливо важливо розрізняти віктимність як психологічну характеристику особистості та стан жертви, оскільки стан жертви може бути тимчасовим, а віктимність — більш стійкою особливістю характеру.

У разі, якщо віктимність негативно впливає на ваше самопочуття та якість життя, рекомендуємо звернутися по консультацію кваліфікованого спеціаліста в “Просторі Психологів”, зробивши кілька кліків у “Підборі фахівця”.