Терапія каузальна

Терапія каузальна (від лат. “causa” – причина) — це форма психологічної терапії, котра базується на визнанні того, що багато психічних проблем людини мають свої корені в певних життєвих подіях та досвіді. Ця терапія спрямована на виявлення та розв’язання проблем, котрі стали причиною психологічних симптомів.

Одним з ключових принципів каузальної терапії є робота з історією клієнта та його життєвими подіями, що може також включати вивчення родинної історії, пережитих травм, відносин зі значущими людьми в житті клієнта та інших факторів. Позаяк всі ці фактори можуть бути навпростець пов’язані з його проблемою і впливати на психологічний стан особи, терапія каузальна зосереджується на допомозі клієнту знайти способи працювати з цими проблемами та змінити негативні патерни поведінки.

Рекомендуємо звертатися по психологічну допомогу в “Просторі Психологів” у кілька натискань у “Підборі фахівця” до кваліфікованих спеціалістів або по консультацію, навіть без явних причин, з метою профілактики.