Шкала

Шкала (від лат. “scala” – сходи) — це інструмент, що використовується в психології для вимірювання якогось показника або характеристики у людини. Вона складається з послідовно розміщених на ній позначок, які відповідають рівням показника, що досліджується. Крім того, на шкалі можуть бути зазначені цифри, що відповідають конкретним значенням показника.

У психології шкали використовуються для вимірювання різноманітних показників, наприклад, таких як рівень стресу, задоволення життям, самооцінка, депресія тощо. Використання шкал дозволяє зібрати об’єктивну інформацію про психологічний стан людини та робити наукові висновки на основі цієї інформації.

Шкали можуть мати різні типи:

а) номінальна шкала — це шкала, яка використовується для класифікації даних на категорії або групи. Наприклад, стать, кольори очей, національність тощо;

б) ординальна шкала — це шкала, яка використовується для вимірювання показників у порядку від найменшого до найбільшого. Наприклад, ранги, рівні важкості, рівні задоволення тощо;

в) інтервальна шкала — це шкала, яка використовується для вимірювання показників за допомогою числових значень, причому на шкалі має бути інтервал між показниками. Наприклад, температура, рівень інтелекту, рівень шуму тощо;

г) співвідносна шкала — це шкала, яка використовується для вимірювання показників за допомогою числових значень, причому на шкалі має бути інтервал між показниками та наявна абсолютна нульова точка. Наприклад, маса, час, вік.

Рекомендуємо звертатися по кваліфіковану психологічну допомогу чи консультацію, також з запобіжною навіть метою і без явних симптомів, до спеціалістів в “Просторі Психологів” у зручному розділі “Підбір фахівця”.