Об’єкт

Об’єкт (від лат. “оbjectivus”) — термін “objectivus” походить від латинського слова “objectum”, що означає “щось, що було покладено перед кимось”, “мета”, “ціль”, або “предмет дослідження”. В залежності від контексту, слово “objectivus” може перекладатися як “об’єктивний” або “предметний”. У контексті психології, термін “об’єкт” використовується для опису того, що людина сприймає або що є предметом її дослідження.

У психології об’єкт належить до зовнішнього світу, який сприймається людиною, або до тих явищ, про які говорять у процесі сприйняття. Також може бути будь-яким стимулом або предметом, який людина сприймає через свої органи чуття.

У широкому розумінні, об’єкт — це те, на що спрямована увага та свідомість людини в процесі сприйняття, розуміння та оцінки зовнішнього світу. Він може бути предметом, який людина сприймає через органи чуття, але також може бути абстрактним концептом або ідеєю, яку людина уявляє у своїй свідомості.

Рекомендуємо по консультацію з метою профілактики чи психологічну допомогу звертатися до кваліфікованих спеціалістів у “Просторі Психологів” зі зручним вибором у функціоналі “Підбір фахівця”.