Норма

Норма (від лат.“norma”- вимога, правило, зразок) — поняття “норма” у психології описує стандарти, правила та очікування, які встановлює суспільство для поведінки та сприйняття людини. Норма може бути як експліцитно визначена, наприклад, законодавчими актами, так і імпліцитно вбудована в культурні та соціальні норми.

Кожне суспільство має свої власні норми, які встановлюють правила поведінки та очікування щодо того, як люди мають сприймати світ та взаємодіяти з ним. Ці норми можуть залежати від культурних, релігійних, історичних та соціальних контекстів.

Норми регулюють нашу поведінку та допомагають нам розуміти, що є відповідним та прийнятним в даному суспільстві. Вони також впливають на наші відносини з іншими людьми та наші внутрішні переживання, оскільки порушення норм може викликати відчуття провини, страху чи невідповідності.

Норми можуть бути різними в залежності від контексту та ситуації. Наприклад, норми, що регулюють поведінку в робочому оточенні можуть відрізнятися від норм, які панують у сімейному середовищі. Крім того, норми можуть змінюватися з часом, оскільки суспільство та його цінності розвиваються та змінюються.

У психології норми використовуються для опису поведінки та сприйняття людини з точки зору соціального та культурного контексту, що допомагає розуміти, як суспільство формує та впливає на психіку людини.

Рекомендуємо по психологічну підтримку чи консультацію з метою профілактики звертатися в “Просторі Психологів” до кваліфікованих спеціалістів, здійснивши комфортно вибір у функціоналі “Підбір фахівця”.