Негативізм

Негативізм (від лат.“negativus”- негативний) — це психологічний термін, що належить до складної поведінки особистості, характеризується відмовою або нездатністю приймати позитивну оцінку світу, себе та інших людей. Негативізм проявляється у схильності до песимізму, критичності, недовіри, схильності до негативної самооцінки, а також до відкидання будь-яких позитивних інтерпретацій життєвих ситуацій та подій.

Термін “негативізм” походить від латинського слова “negativus”, що означає “відмова” або “заперечення”. Таким чином, негативізм є психологічним станом, коли особистість відкидає позитивні аспекти світу і ставиться до них негативно, що може мати віддзеркалення у відповідному способі поведінки.

Негативізм може виникати з різних причин, включаючи погані життєві досвіди, негативний вплив оточення, недостатню самооцінку або психологічні порушення. Негативізм може призвести до зниження якості життя та створити перешкоду у взаємодії з оточенням.

Задля подолання негативізму, можна використовувати різноманітні стратегії, такі як зміна способу мислення, позитивне мислення, самопідтримка, звернення до фахівця з психології. Важливо зосередитися на позитивних аспектах життя, знайти задоволення в маленьких речах і працювати над розвитком оптимістичного погляду на світ та на самого себе.

По психологічну підтримку, терапію чи консультацію з метою профілактики рекомендуємо звертатися до кваліфікованих спеціалістів, здійснивши комфортно й швидко вибір в “Просторі Психологів” на сторінці “Підбір фахівця”.