Матриця емоційна

Матриця емоційна (від лат.“matrix”- матка, джерело, початок) — за концепцією Е. Фромма, є психологічною моделлю, яка віддзеркалює спектр емоцій та їх відношення до особистості людини. Він вважав, що наші емоції відіграють ключову роль у нашому житті та визначають наші вчинки та поведінку.

Згідно з концепцією Фромма, матриця емоційна складається з двох вимірів: “любов-страх” та “радість-печаль”.

У цій матриці емоції розташовані відповідно до свого ступеня позитивності та негативності, а також їх відношення до людини. Любов та радість пов’язані з позитивними емоціями, які приносять щастя та задоволення, тоді як страх та печаль пов’язані з негативними емоціями, які спричиняють страждання та неспокій.

Однак, Фромм підкреслював, що матриця емоційна є дещо складнішою, аніж просто класифікація емоцій на позитивні та негативні. Він вважав, що людина може як відчувати позитивні емоції й водночас відчувати ще й негативні, так і навпаки. Також він підкреслював, що ступінь інтенсивності та тривалості емоцій має важливе значення і може вплинути на те, які емоції переважають в певний момент часу.

Отже, матриця емоційна за концепцією Фромма є складнішою за просту класифікацію емоцій на позитивні та негативні. Вона враховує взаємозв’язки між різними емоціями та їх відношення до особистості людини. Крім того, концепція матриці емоційної наголошує на важливості того, як особистість сприймає та реагує на свої емоції, і як це впливає на її життя та поведінку.

За словами Фромма, люди можуть перебувати в різних зонах матриці емоційної в залежності від того, які емоції є в їхньому житті такими, що домінують. Наприклад, люди, які переважно відчувають любов та радість, перебувають у горішній частині матриці, тоді як люди, які переважно відчувають страх та печаль, перебувають у нижній частині матриці.

Фромм підкреслював, що ця матриця є не тільки описом емоційної структури особистості, але й може бути використана як інструмент для розвитку та зміни особистісних емоційних станів. Наприклад, якщо людина перебуває в негативній зоні матриці, вона може спрямувати свою увагу на позитивні емоції, що допоможе їй змінити свій емоційний стан.

Отже, матриця емоційна за концепцією Фромма — це складна та мінлива модель, яка дозволяє краще зрозуміти роль емоцій у нашому житті та показує, як вони впливають на нашу поведінку та взаємодію зі світом. Вона може бути корисним інструментом для розвитку та зміни особистісних емоційних станів, а також для покращення взаємин з іншими людьми.

Рекомендуємо по психологічну підтримку, терапію чи консультацію з метою профілактики звертатися до кваліфікованих спеціалістів, здійснивши зручний і швидкий вибір в “Просторі Психологів” у функціоналі “Підбір фахівця”.