Локус контролю поведінки

Локус контролю поведінки (від лат. “locus” – місце локалізації) — це поняття віддзеркалює переконання людини щодо того, наскільки вона сама контролює своє життя та події, що відбуваються навколо неї. Зауважується зовнішній локус і внутрішній локус контролю.

Люди з внутрішнім локусом контролю вірять в те, що самі відповідальні за своє життя та результати своєї діяльності. Ці люди зазвичай активно беруть участь у процесі ухвалювання рішень та намагаються контролювати свої дії та поведінку.

Люди з зовнішнім локусом контролю, натомість вірять, що зовнішні фактори, такі як удача, впливають на їх життя та результати. Вони можуть відчувати, що їхні дії та поведінка не мають значення, оскільки все залежить від зовнішніх обставин.

Отже, локус контролю відбиває переконання людини щодо того, наскільки вона відповідальна за своє життя та події, що відбуваються навколо неї. Це поняття є важливим у психології, оскільки воно може впливати на спосіб, яким люди сприймають світ та взаємодіють з ним.

Рекомендуємо по психологічну підтримку, терапію за потреби, чи консультацію з профілактичною метою, звертатися до кваліфікованих спеціалістів в “Просторі Психологів”, хутко й комфортно вибираючи в розділі “Підбір фахівця”.