Лідерство

Лідерство — це процес впливу однієї особи на інших, з метою досягнення спільної мети або завдання. Лідер — це особа, яка має вплив на інших, за допомогою своїх особистих якостей, здібностей та знань, а також різних стратегій та стилів керівництва.

Серед позитивних якостей лідера виділяють здатність до комунікації, емпатію, підтримку та співробітництво з підлеглими, здатність до мотивації та навчання підлеглих, а також здатність до ухвалення рішень та розв’язання проблем.

До негативних якостей лідера зараховують авторитарність, недостатню комунікацію з підлеглими, низьку емпатію, відсутність підтримки та співробітництва з підлеглими, здатність до маніпулювання та контролю над підлеглими, а також нездатність до ухвалення рішень та розв’язання проблем.

Існує кілька теорій та концепцій лідерства.

Теорії лідерства:

1. Теорія трьох основних типів лідерів. Ця теорія включає трьох типів лідерів: авторитарних, демократичних та ліберальних. Авторитарний лідер наказує своїм підлеглим, демократичний лідер співпрацює зі своїми підлеглими, а ліберальний лідер надає свободу дій своїм підлеглим.

2. Теорія “геройського” лідерства. Ця теорія стверджує, що лідерство відповідає на потребу людства в героях, які можуть привести до перемоги в часи кризи.

3. Теорія “поведінкового” лідерства. Ця теорія стверджує, що лідерство можна вивчити шляхом вивчення поведінки лідерів. Вона містить дві головні категорії поведінки: поведінка задач та поведінка стосунків.

4. Теорія “харизматичного” лідерства. Ця теорія стверджує, що лідер може впливати на інших за допомогою своїх особистих якостей та харизми.

Концепції лідерства:

1. Трансформаційне лідерство. Ця концепція передбачає, що лідер може змінювати культуру організації та забезпечувати мотивацію своїх підлеглих до досягнення спільних цілей шляхом застосування різних стратегій та методів. Трансформаційний лідер спроможний вдихнути нове життя в організацію, відчутно змінити напрямок діяльності та забезпечити сталий розвиток підприємства.

2. Ситуаційне лідерство. Ця концепція передбачає, що кожен тип ситуації потребує використання різних стратегій та стилів лідерства. Лідер повинен вміти адаптуватись до різних ситуацій та змінювати свої дії та стиль керівництва відповідно до потреб організації.

3. Етичне лідерство. Ця концепція передбачає, що лідер повинен мати високі стандарти моральності та поведінки. Етичний лідер ставить перед собою високі стандарти поведінки та прагне дотримуватись їх, що дозволяє забезпечити довіру та повагу підлеглих.

По психологічну підтримку, терапію, чи консультацію для запобігання, рекомендуємо звертатися до кваліфікованих спеціалістів, здійснивши кілька кліків у функціоналі “Підбір фахівця” в “Просторі Психологів”.