Компенсація

Компенсація (від лат. “compensatio” – врівноважувати, відшкодовувати) — це психологічний термін, що описує механізм, за допомогою якого особистість вирівнює свої недоліки або невдачі в одній сфері життя шляхом розвитку та використання своїх сильних сторін в іншій сфері.

Позитивним проявом поведінки в контексті компенсації може бути використання особистістю, яка не має фізичної привабливості, своєї розумової обдарованості та сильних міжособистісних навичок для залучення уваги та взаємодії з іншими людьми.

Негативним проявом поведінки в контексті компенсації може бути використання особистістю, яка має проблеми зі самооцінкою, агресивну поведінку, аби домагатися визнання своїх досягнень.

Ігнорування симптомів проявів психологічних проблем може призвести до серйозних наслідків для особистості, таких як розвиток психологічних розладів, алкогольних чи наркотичних залежностей, погіршення якості життя та зменшення можливостей для розвитку особистості. Це також може вплинути на взаємини з іншими людьми та справляти негативний вплив на професійну діяльність та соціальну адаптацію.

Неповний перелік фахівців з психології: психолог, психотерапевт, психіатр.

Рекомендуємо для отримання психологічної підтримки, терапії чи консультації для запобігання звертатися до кваліфікованих спеціалістів в “Простір Психологів”, здійснивши зручно й швидко вибір у функціоналі “Підбір фахівця”.