Інтроекція

Інтроекція у PSY-СЛОВНИКу

Інтроекція: (з латинського “interiectio” – внутрішнє прийняття) — поняття з гештальт-терапії, що означає внутрішнє засвоєння зовнішніх норм/ідей.

Цей термін відображає процес, коли індивід приймає ідеї, цінності або переконання інших людей без критичного переосмислення.

У гештальт-терапії це вважається формою психологічного захисту, що може зумовлювати конфлікт між власними справжніми переконаннями та внутрішнім “голосом”, що прийнятий ззовні.

Це може призводити до дезорієнтації в особистій ідентичності.

Авторка: Марія Сибірська