Інтерперсональний конфлікт

Інтерперсональний конфлікт (від лат.“inter“- між і англ.“personal“- особистий) — це суперечка або незгода між двома або більше людьми, яка може виникнути через різні погляди, цінності, інтереси або поведінку. Це може скласти виклик для комунікації та взаємодії між особами, призвести до погіршення стосунків та психологічного дискомфорту. Інтерперсональні конфлікти можуть мати різний рівень інтенсивності, від легкої неприязні до серйозних конфліктів, які вимагають розв’язання через посередництво або інші методи врегулювання конфлікту.

Інтерперсональні конфлікти можуть виникати у будь-яких взаєминах між людьми, включаючи особисті, професійні та громадські відносини. Це може бути суперечка між двома друзями, конфлікт між колегами на роботі або суперництво між двома організаціями. Інтерперсональні конфлікти можуть бути викликом для ефективної комунікації та взаємодії між людьми, але також можуть виявитися фактором пожвавлення, який допомагає знайти нові рішення та відкривати нові можливості для взаємодії. Конструктивне вирішення інтерперсональних конфліктів може призвести до поліпшення стосунків, підвищення ефективності та зниження напруги в міжособистісних відносинах.

Під час воєнних дій інтерперсональні конфлікти можуть проявлятися між представниками різних військових формувань або між військовими та цивільними громадянами, наприклад, через різні погляди на політичну ситуацію, національну приналежність, культурні відмінності тощо. Інтерперсональні конфлікти можуть призвести до порушення взаємодії та навіть до насильства, що може погіршити загальну ситуацію та спричинити шкоду здоров’ю та життю людей.

Якщо прояви інтерперсональних конфліктів стали помітними у вашому житті або з метою профілактики, рекомендуємо звертатися по кваліфіковану консультацію до спеціалістів в “Просторі Психологів”, зробивши кілька натискань на сторінці “Підбір фахівця”.