Ідентитет

Ідентитет (від лат.“identitas”- тотожний, ідентичний) — це комплексне психологічне поняття, що віддзеркалює особистісну свідомість і впевненість у власній унікальності та цінності. Ідентитет складається зі сукупності переконань, цінностей, вподобань, ставлень та поведінки, які відбивають унікальну сутність індивіда.

Ідентитет формується протягом життя людини через взаємодію зі світом, спілкування з іншими людьми, освіту, досвід та багато інших факторів. Він може бути сформований на основі ґендерних, етнічних, культурних та релігійних особливостей особистості. Ідентитет може бути стійким або змінюватися протягом життя людини під впливом різних факторів. Ідентитет є важливим аспектом психічного здоров’я та допомагає людині зрозуміти себе та свій унікальний шлях у житті.

У “Просторі Психологів” на сторінці “Підбір фахівця”, нехай не маючи явних причин, з метою запобігання рекомендуємо звертатися, зробивши кілька кліків, по консультацію до кваліфікованих спеціалістів.