Гейтинг

Гейтинг, Хейтинг (англ. “hating”- прояв ненависті) — це почування глибоких ненавищів та неприязні, яке зазвичай спрямовується на конкретну людину, групу людей або певні соціальні категорії. Гейтинг може бути викликаний різними причинами, такими як особисті образи, політичні переконання, релігійні розбіжності, расова або етнічна приналежність, ґендерні стереотипи та інші фактори.

Гейтинг може виявлятися у формі вербальної або письмової агресії, фізичного насильства, цифрової злочинності, знущань, дискримінації та інших форм. Це може викликати серйозні наслідки для тих, хто стає об’єктом гейту (хейту), як-от страх, тривога, депресія, самогубство та інші психологічні проблеми.

Рекомендуємо в таких життєвих ситуаціях звертатися по психологічну кваліфіковану допомогу в “Просторі Психологів” лише у кілька натискань у “Підборі фахівця” або з метою профілактики, навіть без видимих причин.