Еустрес

Еустрес (від грец.“εὖ”- добре, приємно) — це психологічний термін, який описує стан позитивного стресу, коли людина відчуває сильну активацію та мобілізацію своїх ресурсів для досягнення мети або пристосування до навколишніх умов. Це може бути пов’язано зі стресовою ситуацією, але водночас сприймається як стимул до дії та розвитку.

У стані еустресу людина може відчувати посилене тяжіння до діяльності, більшу мотивацію та зосередженість на завданні. З одного боку, еустрес допомагає людині зростати, розвиватися та долати виклики, а з іншого — може спричинити перевантаження та виснаження, якщо вона не отримує необхідної підтримки та відпочинку.

Відмінність еустресу від дистресу (негативного стресу) полягає в тому, що він сприймається як корисний та такий, що стимулює, а не як загрозливий чинник, що потребує негайної реакції. Еустрес може виникати у різних сферах життя — на роботі, в спорті, в особистому житті, і він може мати як позитивні, так і негативні наслідки в залежності від того, як людина реагує на нього та які ресурси вона має для адаптації.

У разі потреби в психологічній підтримці чи для профілактики, рекомендуємо звертатися в “Просторі Психологів” у пару кліків в “Підборі фахівця” до кваліфікованих спеціалістів.