Етик

Етик (від грец.“ethos”- звичай, природа, характер) — як тип особистості можуть бути більш схильні до зосередження на емоціях та відчуттях, а також на стосунках з іншими людьми. Вони можуть бути більш чутливими до потреб та бажань інших людей і можуть відчувати відповідальність за те, як їхні дії впливають на інших.

Оскільки етики звертають більшу увагу на стосунки з людьми, вони можуть аналізувати обставини, які виникають, з орієнтацією на міжособистісні відносини, а не на об’єктивні факти. Вони можуть звертати увагу на те, як їхні дії впливають на інших людей та як інші люди реагують на їхню поведінку.

Зважаючи на це, етики можуть бути особливо успішними в професіях, де міжособистісні взаємини є важливими, наприклад, в медицині, психотерапії, соціальній роботі, адвокатурі, вчителюванні, та інших професіях, де взаємодія з людьми є ключовим аспектом.

Попри те, що вони можуть мати високий рівень моральних стандартів та етичної поведінки, вони також можуть використовувати свої знання та навички для маніпулювання іншими людьми. У деяких випадках, етики можуть бути також більш піддатливими до самообману, ніж інші типи особистості, що може вплинути на їх здатність до оцінки своєї власної етичної поведінки. Таким чином, етики не завжди є бездоганними у своїй поведінці та не завжди діють відповідно до своїх власних моральних принципів.

Наразі немає загальноприйнятого списку типів особистості. Але деякі популярні системи класифікації особистості використовують наступні типи та їхнє поєднання: екстраверт, інтроверт, амбіверт, сенсорик, інтуїт, раціоналіст, ірраціоналіст, емпат, логік, етик.

Оскільки по консультацію до спеціалістів рекомендується звертатися за найменшої потреби, а також з профілактичною метою, радимо зробити це в “Просторі Психологів” у пару кліків у “Підборі фахівця”.