Емпатія

Емпатія (від англ.“empathy”- співчуття, співпереживання) — це здатність сприймати та розуміти емоційний стан і переживання іншої людини або групи людей, а також відчувати її/їх емоції й почуття.

Позитивні прояви емпатії включають здатність до співпереживання, проявів турботи, солідарності і згуртованості з іншими людьми.

Негативні аспекти надмірної або довготривалої/безперервної емпатичної зануреності можуть проявити себе у вигляді перенесення негативного емоційного стану від іншої людини, перенасичення, втома, почуття безпорадності.

До серйозних наслідків, таких як розвиток депресії, тривожності, почуття самотності, неправильна поведінка, зловживання речовинами, суїцидальні наміри й дії, може призвести ігнорування сигналів психологічного виснаження, що самі вже становлять психологічну проблему, а саме:

– емоційне вигорання (через довготривалу експозицію до негативних подій та страждань);

– відгородження від емоцій (аби запобігти надмірній емоційній напрузі);

– соціальна ізоляція (через відчуття, що емоційне занурення в страждання інших людей робить їх неспроможними вести нормальний соціальний спосіб життя) тощо.

Неповний перелік фахівців, що можуть опікуватися цією проблематикою: психолог, психотерапевт, психіатр.

Рекомендуємо, у разі нагальної потреби в психологічній допомозі чи задля запобігання, звертатися до кваліфікованих спеціалістів “Простору Психологів”, зробивши кілька натискань у “Підборі фахівця”.