Екзистенційна психологія

Екзистенційна психологія — це напрямок психології, який досліджує проблеми існування людини та її відносини з навколишнім світом. Вона зосереджується на вивченні питань, пов’язаних зі смислом життя, свободою вибору, самостійністю, відповідальністю та іншими аспектами, що визначають екзистенційну глибину людського буття.

Приклади досліджень екзистенційної психології можуть включати вивчення тем, таких як сенс життя, смерть, відчуття самотності та відчуження, пошук внутрішньої гармонії, розуміння індивідуальної унікальності, відчуття цілісності тощо.

З позитивних навичок і вмінь, що їх вивчає екзистенційна психологія, можуть бути: самопізнання, здатність до рефлексії, пошук особистісного зростання та розвитку, здатність до вибору та прийняття рішень, здатність до співпраці та спілкування з іншими.

З психологічних проблем, розладів, що їх досліджує екзистенційна психологія, можуть бути: почуття відчуження та самотності, відчуття втрати сенсу життя, страх перед вибором та відповідальністю, емоційний стрес та депресія, відчуття безнадійності та відчай.

Якщо ви зауважили в житті прояви подібних емоційних станів, рекомендуємо невідкладно звертатися по кваліфіковану психологічну допомогу до спеціалістів “Простору Психологів” у кілька натискань в “Підборі фахівця”.

Неповний перелік фахівців: екзистенційний психотерапевт, психотерапевт, клінічний психолог, психіатр, сімейний терапевт, шкільний психолог, кар’єрний коуч.