Дигітал

Дигітал, Дискрет (від англ.”digital”- числовий, цифровий; у числовому вираженні.) — психологічний тип особистості. Людина, яка віддає перевагу логіці, точності та деталізації у своїй думці та діях.

Дигітал також відомий як Дискрет (дискретний від лат. “discretus”— роздільний, перервний, протиставляється неперервному; потайний, прихований; тактовний, делікатний).

Ці люди зазвичай здатні до аналізування інформації та розв’язування складних завдань, оскільки вони можуть виділяти ключові деталі та розуміти їх в контексті загального цілого.

Термін “дигітал” почав активно використовуватись в 1940-х роках з появою електронних пристроїв для обробки та передачі інформації, таких як комп’ютери. У цьому контексті слово “дигітал” почало використовуватись для опису систем, які використовують дискретні значення (цифри) для подання інформації.

Пізніше цей термін почали використовувати також для опису людей, які мають тенденцію думати логічно та використовувати цифровий (дискретний) підхід у своїй роботі. Так, термін “дигітал” почав вживатись для опису певного типу особистості, яка орієнтована на аналітичну діяльність та математичні здібності.

Щодо питання, чому цей тип особистості має дві назви, це може бути пов’язано з тим, що різні автори та дослідники можуть використовувати різні терміни для опису цього типу. Однак, в обох випадках це означає людину, яка має схильність до логіки та деталей, і це може бути корисним для кращого розуміння індивідуальних рис особистості та їх потенціалу в різних сферах життя.

Прикладами діяльності, де дигітальний або дискретний тип може бути особливо успішним, є робота в області технологій, математики, інженерії та фінансів. Вони можуть бути чутливими до деталей та мати високу точність в своїх діях, але в той самий час можуть мати схильність до перфекціонізму та аналітичної складності.

Сьогодні термін “дигітал” використовують не лише для опису електронних систем та особистісних рис, а також для опису різних аспектів життя, що пов’язані з використанням цифрових технологій та засобів комунікації.

Крім дигітала, існують ще такі три типи особистості, як аудіал, візуал та кінестетик і котрі відрізняються за способом сприйняття та обробки інформації.

У “Просторі Психологів” рекомендуємо, попри відсутність явних причин, з запобіжною метою звертатися по консультацію до спеціалістів у пару натискань в “Підборі фахівця”, надто при нагальній потребі у психологічній допомозі.